EVE:hurtta

From Sanat

hurtta

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hurtta

  • suomen hurtta
  • karjalan hurtta
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron hurt
  • eteläviron hurt
  • liivin ūrta-

Levikki ja merkitykset

Hurtta vastineineen kuuluu suomen pohjois- ja itämurteiden sekä karjalan kielen sanastoon; suomen länsimurteissa se on harvinainen. Etelämpänä itämerensuomessa sanalla on vastineet kaikissa viron ja eteläviron murteissa sekä liivissä.

Suomessa ja karjalassa sanan tavanomaisen merkitys on 'iso, vihainen tai karvainen koira', mutta sanalla voidaan viitata myös suteen, harvoin muihinkin eläimiin. Muita toissijaisia merkityksiä ovat mm. 'vihollinen, vainolainen' ja 'vallaton, rasavilli, ilkikurinen poika tai tyttö'. Suomenlahden eteläpuolella sanalla on tarkempi, terminomainen merkitys 'vinttikoira, ajokoira'.

Alkuperä

Sana on lainattu jo myöhäiskantasuomeen slaavilaisesta vinttikoiran nimityksestä, jota jatkavat esimerkiksi muinaisvenäjän хъртъ ja venäjän хорт. Itämerensuomen sanan -u- viittaa varhaiseen lainautumiseen. Kantasuomalainen merkitys on säilynyt parhaiten Suomenlahden eteläpuolella.