EVE:huone

From Sanat

huone

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hoonëh

  • suomen huone
  • karjalan huoneh
  • vepsän honuz←
  • vatjan oonõ
  • viron hoone
  • eteläviron hoonõh
  • liivin S ohne

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · [ liivi]

Huone on lähes yleisitämerensuomalainen: vastineet puuttuvat reunimmaisista kielistä kuurinmaanliivistä ja vepsästä. Se merkitsee kaikkialla 'rakennusta'. Yleissuomessa tavallisempi merkitys 'seinien rajoittama sisätila' tunnetaan vain suomen murteista, vienankarjalasta, inkeroisesta ja vatjasta. Lisäksi sanalla on tarkempi merkitys 'tietynlainen aitta' sekä vanhassa kirjasuomessa, suomen itämurteissa että viron saarten murteissa.

Alkuperä

Huonetta on ehdotettu balttilaislainaksi verraten sanueeseen, johon kuuluvat liettuan šonas 'kylki, sivu; ; reuna; puoli, suunta; alue' ja lätin sāns 'sivu, kylki'. Liettuan sanasta on johdettu šoninė ’kylkipala; sivuhuone’, jonka vastine kantasuomen balttilaislainojen lähtökielessä ei kuitenkaan pääteaineksensa puolesta sopisi huoneen lähtöasuksi. Lähtökielessä olisi sen lähtömuotona ollut liettuan sanan kanssa samakantainen mutta erijohtiminen sana sivurakennusta merkitsemässä. Itäbalttilaisella sanalla ei kuitenkaan ole varmoja vastineita muualla indoeurooppalaisessa kielikunnassa, eikä huone merkitse missään itämerensuomalaisessa murteessa sivurakennusta ('aitta' on suppeampi merkitys), joten etymologia ei ole erityisen uskottava.