EVE:hirvi

From Sanat

hirvi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hirvi

  • suomen hirvi
  • karjalan hirvi
  • vepsän hirvoi←
  • vatjan irvi
  • viron hirv
  • eteläviron hirv́
  • liivin īra

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · [ liivi]

Hirvi on yleisitämerensuomalainen sana, mutta kielialue jakautuu kahtia sen mukaan, mihin eläimeen sana viittaa. Pohjoisessa itämerensuomessa ja vatjassa sen merkitys on 'Alces alces', mutta virossa, liivissä ja etelävirossa 'isokauris eli saksanhirvi, Cervus elaphus'. Toisaalta myös vanhassa kirjasuomessa isokauriista on käytetty hirvi-sanaa.

Alkuperä

Hirvellä on vastineet kaikissa saamelaiskielissä 'hirven' merkityksessä, esimerkiksi pohjoissaamen sarvva.

Laina balttilaisesta sanasta, jonka ainoa baltoslaavilainen vastine on muinaispreussin sirwis 'metsäkauris, Capreolus capreolus'. Tällä sanalla on kuitenkin varma indoeurooppalainen etymologia, se on nimittäin johdos sarvea merkinneestä sanasta, kuten myös esimerkiksi latinan cervus ja kymrin carw 'kauris'.

Sana on voinut kantasuomeen lainautuessansa merkitä yleisesti sarvekasta (riista)eläintä, minkä jälkeen merkitys on alueittain täsmentynyt tavallisimpaan lajiin. Toisaalta on myös oletettu, että alkuperäinen merkitys on säilynyt Suomenlahden pohjoispuolella, mutta hirvi on jossakin vaiheessa hävinnyt suuresta osasta Baltiaa, jolloin sen nimitys on siirtynyt itämerensuomessa isokauriille ja muinaispreussissa metsäkauriille. Tähän oletukseen sopii myös sanan katoaminen lätistä ja liettuasta. Vanhan kirjasuomen hirvi merkityksessä 'isokauris' olisi tällöin selitettävä lainana virosta.