EVE:himo

From Sanat

himo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *himo

  • suomen himo
  • karjalan himo
  • vepsän himo
  • vatjan imo
  • viron himu
  • eteläviron himo
  • liivin imū

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · viro · liivi

Himo merkitsee kaikkialla itämerensuomessa 'kiihkeätä halua'.

Alkuperä

Sanalle on ehdotettu sekä balttilaista että germaanista lainaetymologiaa, mutta nämä ovat merkitys- ja äännesuhteiden takia epäuskottavia. Myöskään vanhaksi perintövastineeksi esitetty udmurtin шум 'ilo, riemu' ei vokaalinsa takia liene samaa alkuperää. Eri-ikäisiä lainoja itämerensuomen sanasta taas ovat luulajansaamen sjapme 'ilo, into', pohjoissaamen hapmu, hipmu ja inarinsaamen himo 'himo, halu'. Himon alkujuuri jää kuitenkin arvoitukseksi.