EVE:hiiri

From Sanat

hiiri

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hiiri

  • suomen hiiri
  • karjalan hiiri
  • vepsän hir’
  • vatjan iiri
  • viron hiir
  • eteläviron hiiŕ
  • liivin īr

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Sanan vastineita esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja perusmerkitys on kaikkialla 'hiiri'. Suurimmassa osassa itämerensuomalaisia kieliä sanalla on myös muita merkityksiä: suomen hiiri voi viitata koti- ja metsähiiren ohella myös päästäiseen ja myyrään, ja vatjan iir myös rottaan. Karjalan vastineella hiiri on myös merkitys 'elohiiri', vaikka useimmiten tässä tarkoituksessa käytetään yhdyssanaa hipiehiiri.

Hiiri esiintyy myös monenlaisissa sanonnoissa, mm. suomen keittää hiirelle vettä (tai viinaa) 'itkeä'.

Alkuperä

Hiiri palautuu kantauralin sanaan *šiŋǝrǝ 'hiiri'. Sanan säännöllisiä vastineita on useimmissa sukukielissä (saamen ja marin kielistä sekä samojedikielistä vastineet puuttuvat, joten uralilainen *šiŋǝrǝ on näissä kielissä korvautunut muilla sanoilla): ersän чеерь, mokšan šejə̑r , komin ja udmurtin шыр, itä-, länsi- ja etelämansin täŋkər, pohjoismansin taŋkər, itähantin löŋkər, pohjoishantin leŋkər ja etelähantin teŋkər sekä unkarin egér 'hiiri'.