EVE:hiiri

  From Sanat

  hiiri

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *hiiri

  • suomen hiiri
  • karjalan hiiri
  • vepsän hir’
  • vatjan iiri
  • viron hiir
  • eteläviron hiiŕ
  • liivin īr

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Sanan vastineita esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja perusmerkitys on kaikkialla 'hiiri'. Suurimmassa osassa itämerensuomalaisia kieliä sanalla on myös muita merkityksiä: suomen hiiri voi viitata koti- ja metsähiiren ohella myös päästäiseen ja myyrään, ja vatjan iir myös rottaan. Karjalan vastineella hiiri on myös merkitys 'elohiiri', vaikka useimmiten tässä tarkoituksessa käytetään yhdyssanaa hipiehiiri.

  Hiiri esiintyy myös monenlaisissa sanonnoissa, mm. suomen keittää hiirelle vettä (tai viinaa) 'itkeä'.

  Alkuperä

  Hiiri palautuu kantauralin sanaan *šiŋǝrǝ 'hiiri'. Sanan säännöllisiä vastineita on useimmissa sukukielissä (saamen ja marin kielistä sekä samojedikielistä vastineet puuttuvat, joten uralilainen *šiŋǝrǝ on näissä kielissä korvautunut muilla sanoilla): ersän чеерь, mokšan šejə̑r , komin ja udmurtin шыр, itä-, länsi- ja etelämansin täŋkər, pohjoismansin taŋkər, itähantin löŋkər, pohjoishantin leŋkər ja etelähantin teŋkər sekä unkarin egér 'hiiri'.