EVE:herne

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

herne

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *herneh

  • suomen herne
  • karjalan herneh
  • vepsän herneh
  • vatjan erne
  • viron hernes
  • eteläviron herneh
  • liivin jērnaz

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Yleisitämerensuomalainen herne tarkoittaa kaikkialla Pisum-sukuun kuuluvaa viljelykasvia. Võrossa esiintyy myös sivumerkitys 'isorokko', joka on käännöslainaa latviasta.

Alkuperä

Herne on balttilainen laina, jonka itäbalttilaisten kielten vastineet merkitsevät samaa: liettuassa on žirnis ja lätissä zirnis. Vastineet kaikkialla muualla indoeurooppalaisissa kielissä merkitsevät kuitenkin 'jyvää': länsibalttilaisessa muinaispreussin kielessä on syrne, muinaiskirkkoslaavissa зрьно, venäjässä зерно, latinassa grānum, muinaisiirissä grán, gootissa kaurn, muinaisskandinaavissa ja edelleen ruotsissa korn, saksassa Korn ja englannissa corn. (Germaanisen sanan muut merkitykset 'ohra' ja 'vilja' ovat myöhäisempiä.) Hernettä viljeltiin Liettuan itäosassa viimeistään pronssi- ja rautakauden taitteessa, joten sana lienee lainautunut samoihin aikoihin kantasuomen levittyä idästä Baltian pohjoisosiin. Sanan merkitys yhdistää itämerensuomea itäbalttilaisiin kieliin, muttei muihin kantabaltoslaavin tytärkieliin.