EVE:herne

  From Sanat

  herne

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *herneh

  • suomen herne
  • karjalan herneh
  • vepsän herneh
  • vatjan erne
  • viron hernes
  • eteläviron herneh
  • liivin jērnaz

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Yleisitämerensuomalainen herne tarkoittaa kaikkialla Pisum-sukuun kuuluvaa viljelykasvia. Võrossa esiintyy myös sivumerkitys 'isorokko', joka on käännöslainaa latviasta.

  Alkuperä

  Herne on balttilainen laina, jonka itäbalttilaisten kielten vastineet merkitsevät samaa: liettuassa on žirnis ja lätissä zirnis. Vastineet kaikkialla muualla indoeurooppalaisissa kielissä merkitsevät kuitenkin 'jyvää': länsibalttilaisessa muinaispreussin kielessä on syrne, muinaiskirkkoslaavissa зрьно, venäjässä зерно, latinassa grānum, muinaisiirissä grán, gootissa kaurn, muinaisskandinaavissa ja edelleen ruotsissa korn, saksassa Korn ja englannissa corn. (Germaanisen sanan muut merkitykset 'ohra' ja 'vilja' ovat myöhäisempiä.)

  Hernettä viljeltiin Liettuan itäosassa viimeistään pronssi- ja rautakauden taitteessa, joten sana lienee lainautunut samoihin aikoihin kantasuomen levittyä idästä Baltian pohjoisosiin. Sanan merkitys yhdistää itämerensuomea itäbalttilaisiin kieliin, muttei muihin kantabaltoslaavin tytärkieliin.