EVE:henki

  From Sanat

  henki

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *henki

  • suomen henki
  • karjalan henki
  • vepsän heng
  • vatjan entši
  • viron hing
  • eteläviron henǵ
  • liivin jeng

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Sanalla henki on kautta itämerensuomen useanlaisia toisiinsa liittyviä merkityksiä.

  Ensinnäkin merkityksenä on konkreettinen 'hengitys, hengitysilma, henkäys, tuulahdus' jne., toisekseen 'elämä, elossa olo, elinvoima'.

  Yksilöityvänä henki voi tarkoittaa myös 'sielua, mieltä' ruumiin vastakohtana, myös täysin ruumiitonta henkiolentoa, tai toisaalta metonyymisesti ihmisyksilöä tai muuta elävää olentoa. Ainakin suomessa, karjalassa ja virossa on tunnettua myös käyttö merkityksissä 'luonne', 'mieliala', 'innostus' tai 'tahto'.

  Alkuperä

  Sanan kantasuomea edeltävä historia on epäselvä. Vanhoiksi vastineiksi on esitetty muun muassa sellaisia etäsukukielten sanoja kuin udmurtin ӝог 'kuuma, kuumuus, hiki', pohjoismansin sāŋk 'hiki' ja itähantin tšĕŋk 'kuumuus', mutta kaikki ovat äänteellisesti tavalla tai toisella epäsäännöllisiä. Hantin sana voisi periaatteessa edustaa kantauralilaista muotoa *čeŋkə, mutta kantasuomalaiseen *šenki-asuun tästä pääseminen edellyttäisi epäsäännöllistä muutosta *č > *š. Luultavasti itämerensuomen sana ei liity näihin mitenkään.