EVE:hellä

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

hellä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hellä

  • suomen hellä
  • karjalan hellä
  • vepsän '
  • vatjan ellä
  • viron hell
  • eteläviron hell
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro

Alkuperä