Etymologiadata:imsm:hellä

From Sanat

*hellä

Vastineet:

mksm. *hellä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hellä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Liukkonen 1999: 42–3 126 + x ← ba vrt. lt švel̃nas švelnùs ’pehmeä, mieto, hellä’ Alkukonsonantti saattaa johtua substituutiosta ba šv- → ksm š-, ellei lähtömuotona ollut epäsäännöllinen ba variantti *šeln-, vrt. lt šešì ’6', šẽšuras ’appi’ < šv-, švar̃kas ~ murt. šar̃kas ’takki’ [ks. lisätodisteita]; ba -ln- > sm -ll-, vrt. halla, villa; ba u-vartalot ovat usein sekundäärejä a-vartaloihin nähden, joten *švelna- on todennäköisesti alkuperäisempi, ja lähtömuotona on ollut adjektiivin neutri *švelna t. feminiini *švelnā
Nikkilä 2001 FUF: 401 - Vastaan Suhde ba šv- ~ ims h- olisi lainoissa täysin poikkeuksellinen
Nilsson 2001 LB: 183 - Vastaan Odotuksenmukainen ksm asu olisi *welnä

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hellä