EVE:heinä

From Sanat

heinä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haina

  • suomen heinä
  • karjalan heinä
  • vepsän hein
  • vatjan einä
  • viron hein
  • eteläviron hain
  • liivin āina

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1332#a ]

Heinällä on vastineet kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Se on kaikkialla yleisnimitys pellossa tai niityllä kasvaville ruohovartisille kasveille. Metaforana se merkitsee monin paikoin Suomenlahden kummankin puolen myös heinäntekoaikaa tai kesää yleensä. Liivissä sanalla on myös merkitys 'lääke, myrkky', sillä lätin zāle merkitsee sekä ruohoa että lääkettä, ja tämä homonymia on tarttunut liivin sanaan.

Alkuperä

Heinällä on vastineet kaikissa saamelaiskielissä, esimerkiksi pohjoissaamen suoidni 'heinä'.

Saatu kantasuomeen balttilaisesta sanasta, joka merkitsee nykykielissäkin aivan samaa: liettuan šienas, latvian siens, muinaiskirkkoslaavin сѣно, venäjän сено jne. Näillä baltoslaavilaisilla sanoilla on vastineena myös antiikin kreikan κοινά 'rehu'.