EVE:heimo

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

heimo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haimo

  • suomen heimo
  • karjalan heimo
  • vepsän heim
  • vatjan õimo
  • viron hõim
  • eteläviron hõim
  • liivin aim

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
[ viro]
liivi
Sana on itämerensuomessa yleinen, mutta puuttuu silti suomen lounaismurteista ja eteläpohjalaismurteista, viron rannikkomurteesta ja eteläviron Mulkin murteesta. Heimo merkitsee kaikkialla sukua taikka tarkemmin joko perhettä tai kauempia sukulaisia, yleisesti myös yksittäistä sukulaista. Itäisen Suomenlahden rannikolla ja saarilla heimoiksi on kutsuttu ulkosaarelaisia, liivin vastine taas on merkinnyt myös mehiläisyhdyskuntaa.

Alkuperä

Laina balttilaisesta sanasta *šaimā, johon liittyvät (vain johdoskorrelaatteina, koska eivät aivan täydelleen vastaa tätä äänteellisesti) lätin saime 'palkolliset, suurperhe' ja venäjän семья (muinaisitäslaavissa сѣмья) 'perhe, pesue'. Johdos samasta kantaindoeurooppalaisesta muodosta on myös germaanisten kielten 'kotia' merkitsevä sana, ruotsin hem, saksan Heim ja englannin home. Liettuan šeima 'perhe; palkolliset, apuväki; pesye' (ja sen tavallisempi johdos šeimyna 'perhe; pesye; suku; asujamisto') kuuluu samaan indoeurooppalaiseen sanueeseen, mutta siinä on eri vokaaliaste (apofonia-aste e).