EVE:havu

  From Sanat

  havu

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *havu

  • suomen havu
  • karjalan havu
  • vepsän habu
  • vatjan avu
  • viron hapus←
  • eteläviron '
  • liivin o’v

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1132#a ]

  Sana on levinnyt Itämeren pohjoispuolella alueelle, joka ulottuu vepsästä suomen pohjois- ja itämurteisiin, sekä osaan hämäläismurteista. Etelässä sillä on vastineet vain vatjassa ja liivissä. Se merkitsee kaikkialla havupuun lehvää tai neulasta, suomen kaakkoismurteista lyydiin ja vatjaan ulottuvalla alueella myös havupuun lehvästä tehtyä luutaa.

  Alkuperä

  Havun alkuperä on epäselvä, mutta se saattaa jonkin hämärtyneen johdossuhteen kautta kuulua haven-sanan yhteyteen.

  Havua on ehdotettu myös balttilaiseksi lainaksi, koska liettuassa on žaba ja žabas merkityksissä 'risu; varsi, keppi; vitsa; pensas, pusikko; oksa pistokkaana; kuolaimet'. Tälle liettuan sanueelle ei kuitenkaan ole varmaa etymologiaa, sen merkityksiin ei kuulu 'havu' eikä se äänteellisestikään täysin vastaa oletettua lainaa. Niinpä balttilaislainaselitystä ei voi pitää vakuuttavana.