EVE:haukkua

From Sanat

haukkua

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haukku-

  • suomen haukkua
  • karjalan haukkuo
  • vepsän haukkuda
  • vatjan aukkua
  • viron haukuma
  • eteläviron haukma
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · [1298#a ]

Verbillä haukkua on vastineet kaikkialla itämerensuomessa paitsi liivissä. Koko levikkialueellansa se merkitsee koiran tavoin ääntelemistä. Yleinen on myös merkitys 'parjata, moittia, sättiä, solvata, nimitellä', mutta lyydistä ja vepsästä sitä ei ole tavattu.

Alkuperä

Onomatopoieettinen, koiran ääntelyä jäljittelevästä hau-imitatiivista johdettu verbi.