EVE:harva

  From Sanat

  harva

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *harva

  • suomen harva
  • karjalan harva
  • vepsän harv
  • vatjan arva
  • viron harv
  • eteläviron harv
  • liivin ǭra

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Yleisitämerensuomalainen adjektiivi harva merkitsee kaikkialla 'tiheän' vastakohtaa ja ilmaisee siis kokonaisuudessa toistuvien osien suurta etäisyyttä toisiinsa (harva metsä, kylvös, verkko, kampa jne.) tai toissijaisesti osien vähyyttä (harvat hampaat, hiukset jne.); joskus osaset ovat pienenpieniä tai vain kuviteltuja (harva lumi, pilvi, kahvi ym.). Adjektiivia käytetään myös ajalliseen ulottuvuuteen viitatessa (harva askel, vieras, aalto, kerta), osin 'harvinaisen' merkityksessä.

  Suomen ja karjalan kieliopissa harva on myös pronomini 'vain jokunen, vain muutama'. Suomessa harvalla on eräissä sanonnoissa myös päinvastainen merkitys 'usea' (esim. harva se päivä).

  Lisäksi siellä täällä suomen ja karjalan murteissa harva on myös substantiivi 'suurisilmäinen verkko, harvaverkko'.

  Alkuperä

  Harva voidaan palauttaa aina uralilaiseen kantakieleen asti, sillä sillä on vastineita mordvalais- ja hantilaiskielissä: ersän чуро ja mokšan šura 'harvinainen, harva' sekä itähantin lorəw ja etelähantin turəp 'harva (verkosta ym.)'.