EVE:harakka

From Sanat

harakka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haraga

  • suomen harakka
  • karjalan harakka
  • vepsän harag
  • vatjan araga
  • viron harakas
  • eteläviron harak
  • liivin arāgõz

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1216#a ]

Yleisitämerensuomalainen sana merkitsee kaikkialla harakkaa, Pica pica, suomen lounaismurteissa harvoin myös närheä. Siellä täällä – suomen hämäläis- ja kaakkoismurteissa, karjalassa sekä võrossa – sillä on myös merkitys 'kankaan tai verkon kudonnassa sattunut virhe'.

Alkuperä

Harakka voi monien linnunnimien tavoin olla onomatopoieettinen, linnun ääntelyä kuvaileva sana. Toisaalta se muistuttaa baltoslaavilaisia, ilmeisen onomatopoieettisia harakan nimityksiä: liettuassa on šarka, puolassa sroka, tšekissä straka, sloveenissa sraka, keskisessä eteläslaavissa svraka, venäjässä сорока jne. Näitten pohjalta voi kantasuomen balttilaislainojen lähtökieleen rekonstruoida muodon *šarkā, joka kantasuomeen lainautuessaan olisi saanut harakan ääntä paremmin mukailevan kolmitavuisen muodon. Tällainen lainaselitys on kuitenkin epävarma.