EVE:hapsi

From Sanat

hapsi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *hapci

  • suomen hapsi
  • karjalan hapsi
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin äpškõz←?

Levikki ja merkitykset

On epävarmaa, kuuluuko samaan itämerensuomalaiseen sanueeseen johdoksena liivin äpškõz, monikossa äpškõd 'tutkaimet, pellavaisten loimilankojen loput, joita käytetään ompelulankana'.

Alkuperä

Hapsi on luultavasti uralilaista alkuperää, vaikka tätä selitystä on äänteellisen epäsäännöllisyyden takia epäilty. Kantauraliin voidaan joka tapauksessa rekonstruida sana *ëptǝ̑ 'hius, karva', jonka jatkajia ovat pohjoissaamen vuokta, niittymarin ӱп , pohjoismansin āt ja pohjoishantin opət 'hiukset' (vastineineen myös muissa saamen, mansin ja hantin kielissä) sekä tundranenetsin ңэ̇бт 'hius, karva; hevosen harja' (vastineineen muissakin samojedikielissä). Hapsi voi liittyä tähän, jos sananalkuinen h- on analogiaa sanoista hius ja/tai haven, ja jos sanansisäinen vaihtelematon -ps- yhtymä voi palautua uralilaiseen *pt-yhtymään.