EVE:halla

From Sanat

halla

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *halla

  • suomen halla
  • karjalan halla
  • vepsän hala
  • vatjan alla
  • viron hall
  • eteläviron hall
  • liivin ǭla

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1160#a ]

Halla vastineineen merkitsee kaikkialla itämerensuomessa 'yöpakkasia', useimmissa murteissa – ei kuitenkaan suomen länsimurteissa, vienankarjalassa, inkeroisessa, lyydissä eikä vepsässä – myös 'kuuraa, härmää'. Karjalassa sana on saanut myös ihmisviitteiset merkitykset 'kipu; suru, mielipaha' ja 'kaihi'.

Alkuperä

Hallalla on vastineet kaikissa saamelaiskielissä paitsi uumajansaamessa, esimerkkinä pohjoissaamen suoldni 'kaste, usva; halla'.

Laina balttilaisesta muodosta, jota vastaavat liettuan šalna 'yöpakkanen; härmä, kuura; kylmyys', lätin salna 'halla, routa, huurre, kuura' sekä slaavilaisissa kielissä esimerkiksi keskisen eteläslaavin slana 'kuura, huurre'. Balttilainen lähtömuoto on johdos samasta indoeurooppalaisesta juuresta kuin esimerkiksi liettuan šaltas ja avestan sarəta 'kylmä' sekä islannin héla ja ruotsin murteiden hila 'härmä'.