EVE:haljas

  From Sanat

  haljas

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *haljas

  • suomen ha(a)lea←
  • karjalan halie←
  • vepsän '
  • vatjan aĺĺaz
  • viron haljas
  • eteläviron haĺas
  • liivin ǭļaz

  Levikki ja merkitykset

  suomi haljakka · suomi haljas (< vi)· karjala · vatja · viro · liivi

  Adjektiivi haljas merkitsee 'vihreätä' ja viljasta tai muista kasvien syötävistä osista puhuttaessa myös 'raakaa'; kolmas merkitys on 'kirkas, kiiltävä'. Sana on Suomenlahden eteläpuolen kielissä yleinen, mutta suomessa sitä tavataan vain Kalliveren murteesta Inkerinmaalta. Värinnimityksenä se ei ulotu Inkerinmaan kieliin vatjaan eikä inkeroiseen, eteläisen itämerensuomen toisessa päässä liivissä sillä taas on pelkkä vihreän värin merkitys.

  Alkuperä

  Tämä sivu on tarkistamaton