EVE:haljas

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

haljas

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haljas

  • suomen ha(a)lea←
  • karjalan halie←
  • vepsän '
  • vatjan aĺĺaz
  • viron haljas
  • eteläviron haĺas
  • liivin ǭļaz

Levikki ja merkitykset

suomihaljas
suomihaljakka
karjala
vatja
viro
liivi
Adjektiivi haljas merkitsee 'vihreätä' ja viljasta tai muista kasvien syötävistä osista puhuttaessa myös 'raakaa'; kolmas merkitys on 'kirkas, kiiltävä'. Sana on Suomenlahden eteläpuolen kielissä yleinen, mutta suomessa sitä tavataan vain Kalliveren murteesta Inkerinmaalta. Värinnimityksenä se ei ulotu Inkerinmaan kieliin vatjaan eikä inkeroiseen, eteläisen itämerensuomen toisessa päässä liivissä sillä taas on pelkkä vihreän värin merkitys.

Alkuperä

Property "Huomautus" (as page type) with input value "(< vi)" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.