EVE:haava

From Sanat

haava

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *haava

  • suomen haava
  • karjalan hoava
  • vepsän '
  • vatjan aava
  • viron haav
  • eteläviron haav
  • liivin ǭ’v?

Levikki ja merkitykset

Koko alueelta tunnetaan merkitys 'iskun t. viillon aiheuttama halkeama', suomen länsimurteista, virosta ja ukalasta myös 'hetki, kerta, erä'.

Alkuperä

Saatu myöhäiskantasuomeen kantaskandinaavin sanasta *hagwa, joka nykyruotsissa on muodossa ett hugg 'isku; lyönnin jälki, arpi, lovi; hyökkäys; äkillinen kipu'. Skandinaavin sanan vanhin merkitys on 'isku', josta ruotsin murteissakin on kehittynyt merkitys 'hetki, kerta'. Vanhassa nykyruotsissa esiintyy myös merkitys 'aseella lyöty haava'. Samansuuntainen merkityksenkehitys on tapahtunut myös itämerensuomessa.