EVE:arpi

From Sanat

arpi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *arpi

  • suomen arpi
  • karjalan arpi
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron arm
  • eteläviron arḿ
  • liivin ärb

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · viro · liivi

Sana merkitsee kaikkialla itämerensuomessa arpea eli haavan tai muun vaurion pysyvää jälkeä ihossa. Sanalla on myös kuvaannollista käyttöä, kuten '(arpea muistuttava) lovi, jälki' suomen murteissa, 'naarmu, lovi' virossa ja '(puun) kolo, halkeama' liivin kielessä.

Alkuperä

Kantasuomen *arpi on lainattu kantagermaanin sanasta *arwiz tai *arwaz 'arpi'. Näistä kantagermaanissa rinnakkaisista johdoksista ensin mainittu on kehittynyt läntisessä muinaisskandinaavissa muotoon ørr, muinaisruotsissa muotoon ær ja nykyruotsissa muotoon ärr 'arpi'. Jälkimmäistä jatkavat mm. muinaisruotsin ar ja englannin murteellinen arr 'arpi'.

Viron arm ja eteläviron arḿ ovat epäodotuksenmukaisia vastineita (kehitys rm/ḿ < *rp on epäsäännöllinen). Molempien kielten murteissa tavataan kuitenkin myös säännöllinen asu arb.