EVE:arka

From Sanat

arka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *arka

  • suomen arka
  • karjalan arka
  • vepsän arg
  • vatjan arka
  • viron arg
  • eteläviron arg
  • liivin ārga

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Adjektiivi arka merkitsee koko itämerensuomessa niin jollekin herkkää ja altista kuin pelokasta tai (ylimääräisen) varovaistakin. Etelävirossa arg voi olla myös 'tyhmä'.

Alkuperä

Kantasuomen *arka on lainattu kantagermaanin sanasta *argaz tai sen myöhemmästä kantaskandinaavisesta jatkajasta. Tästä kantagermaanin sanasta ovat peräisin muiden muassa muinaisislannin argr 'arka; epämiehekäs; siveetön', nykyislannin argur 'arka; paha, häijy, halpamainen; häpeällinen' ja nykyruotsin arg 'vihainen'. Semanttiset erot ovat oikeastaan odotuksenmukaisia, koska tällaisten henkisiä ominaisuuksia kuvaavien adjektiivien merkitykset ovat herkkiä muuttumaan.