EVE:apu

From Sanat

apu

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *api

  • suomen apu←
  • karjalan apu←
  • vepsän abu←
  • vatjan api
  • viron abi
  • eteläviron abi
  • liivin a’b

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Suomen ja karjalan apu on johdos, jonka kantasana *api on säilynyt vatjassa ja virossa. Sekä johdoksella että kantasanalla on koko levikkialueellaan sama merkitys 'apu, auttaminen, hyöty; apuväki, auttaja' Siellä täällä Pohjanmaalla ja savolaismurteitten alueella apu on myös kelpo-sanan tavoin käytettävä positiivismerkityksinen, taipumaton vahvistusadjektiivi.

Alkuperä

Kantasuomen sanalla *api ei ole vastineita etäsukukielissä. Sanalle on kaksi kilpailevaa lainaetymologiaa, jotka molemmat ovat sinänsä mahdollisia: toisen selityksen mukaan *api on lainaa kanta-arjan tai kantairanin sanasta *awas tai *Hawas 'apu'. Arjalaista sanaa jatkaa muun muassa muinaisintian ávas 'apu'. Toisen selityksen mukaan *api on lainattu kantagermaanin sanasta *awi-, jonka merkitys on saattanut olla 'apu': tämä on kuitenkin epävarmaa, koska sana voidaan rekonstruoida kantagermaaniin vain gootin verbin awiliudōn ’kiittää’ sekä merkitykseltään epävarman, riimukirjoituksessa esiintyvän muinaisskandinaavisen sanan auja perusteella. Muinaisskandinaavisen sanan merkitys on mahdollisesti ollut 'onni; jumalallinen apu, suoja', mutta varmuutta merkityksestä ei ole.