EVE:antaa

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *anta- >

  • suomen antaa
  • karjalan antoa
  • vepsän antta
  • vatjan antaa
  • viron andma
  • eteläviron andma
  • liivin andõ

Merkitykset

suomi, karjala, vatja, viro, liivi

Merkitys 'antaa' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Myöhemmin kehittyneitä merkityksiä ovat mm. suomen murteissa ja karjalassa 'maksaa' ja 'olla jhk päin, suuntautua'.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *amta-. Vastineita ovat pohjoissaamen vuovdit 'myydä' (vastineet useimmissa saamen kielissä, puuttuu etelän-, kiltinän- ja turjansaamesta), ersän андомс, mokšan andə̑ms 'ruokkia', niittymarin омдеш 'täyttyä maidolla (utareesta)', komin удны, udmurtin удыны 'juottaa' sekä unkarin ad 'antaa'.