EVE:antaa

  From Sanat

  antaa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *anta-

  • suomen antaa
  • karjalan antoa
  • vepsän antta
  • vatjan antaa
  • viron andma
  • eteläviron andma
  • liivin andõ

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Merkitys 'antaa' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Myöhemmin kehittyneitä merkityksiä ovat mm. suomen murteissa ja karjalassa 'maksaa' ja 'olla jhk päin, suuntautua'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *amta-. Vastineita ovat pohjoissaamen vuovdit 'myydä' (vastineet alueella uumajansaamesta inarinsaameen), ersän андомс ja mokšan andəms 'ruokkia', niittymarin омдеш 'täyttyä maidolla (rinta)', komin удны 'kestitä', udmurtin удыны 'tarjota juotavaksi' sekä unkarin ad 'antaa; asettaa; esittää; myydä'.