EVE:antaa

From Sanat

antaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *anta-

  • suomen antaa
  • karjalan antoa
  • vepsän antta
  • vatjan antaa
  • viron andma
  • eteläviron andma
  • liivin andõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'antaa' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Myöhemmin kehittyneitä merkityksiä ovat mm. suomen murteissa ja karjalassa 'maksaa' ja 'olla jhk päin, suuntautua'.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *amta-. Vastineita ovat pohjoissaamen vuovdit 'myydä' (vastineet alueella uumajansaamesta inarinsaameen), ersän андомс ja mokšan andəms 'ruokkia', niittymarin омдеш 'täyttyä maidolla (rinta)', komin удны 'kestitä', udmurtin удыны 'tarjota juotavaksi' sekä unkarin ad 'antaa; asettaa; esittää; myydä'.