EVE:ankerias

From Sanat

ankerias

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ankërijas

  • suomen ankerias
  • karjalan ankerjas
  • vepsän '
  • vatjan aŋgõrjaz
  • viron angerjas
  • eteläviron angõrjas
  • liivin aņgõrz

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Koko levikkialueellaan sana merkitsee 'ankeriasta' (Anguilla anguilla); viron keskimurteessa on syntynyt myös sekundaarinen merkitys 'kyy', mahdollisesi tabun kiertämiseksi.

Alkuperä

Laina balttilaisesta sanasta, jota liettuassa vastaa ungurys, muinaispreussissa angurgis sekä slaavilaisissa kielissä mm. sloveenin ogor, keskieteläslaavin ugor, puolan węgorz ja venäjän угорь. Kaikki nämä sanat merkitsevät edelleen ankeriasta ja periytyvät kantabaltoslaavin muodosta *angurjas. Tämä puolestaan on johdos käärmettä merkinneestä kantaindoeurooppalaisesta sanasta, jota jatkavat mm. liettuan angis, latvian odze ja venäjän ужь 'kyy' sekä preussin angis, puolan wąż, sekä latinan anguis ja muinaisyläsaksan unk 'käärme'. Tästä sanasta on johdettu ankeriaan nimitys myös kreikassa (ἴμβηρις) ja latinassa (anguilla), mutta eri johtimilla kuin kantabaltoslaavissa, jonka muodosta kantasuomen sana on lainattu.

Ilmeisesti ankerias on lainautunut kantasuomeen sen puhujien siirryttyä idästä Itämeren vesistöalueelle, jossa ankerias elää.