EVE:ala

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

ala

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ala

  • suomen ala
  • karjalan ala
  • vepsän ala
  • vatjan ala
  • viron ala
  • eteläviron ala
  • liivin alā

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Substantiivina ala esiintyy suomen, karjalan, viron ja eteläviron murteissa merkitsemässä aluetta, erityisesti alueen kokoa, pinta-alaa. Paikoin suomessa ja karjalassa ala merkitsee myös alaosaa, alareunaa, alusmaita, loppukuuta eli alakuuta sekä yleisesti tulosta, jälkeä (vrt. käsiala), ennen kaikkea jälkeläisiä. Suomessa ala on myös abstrahoituneessa käytössä merkitsemässä työn tai asiantuntemuksen 'aluetta'. Tämä käyttö on suomesta omaksuttu myös viron yleiskieleen. Koko itämerensuomessa ala- esiintyy vartalona yleisissä postpostitioissa alla, alta, alle, adverbeissä alhaalla, alhaalta, alas sekä yhdyssanojen alkuosana.

Alkuperä

Ala palautuu kantauralin sanaan tai sanavartaloon *ëla, joka esiintyy kautta uralilaisen kielikunnan postpositioitten ja adverbien vartalona sekä yhdyssanojen alkuosana. Esimerkiksi suomen sijaintia ilmaisevaa postpositiota al