EVE:aitta

From Sanat

aitta

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *aitta

  • suomen aitta
  • karjalan aitta
  • vepsän ait
  • vatjan aitta
  • viron ait
  • eteläviron ait
  • liivin āita

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vepsä · vatja · viro · liivi

SMS määrittelee suomen sanan merkitykseksi 'puidun viljan, ruokatarvikkeiden, vaatteiden tms. säilytysvarastoksi tarkoitettu tulisijaton (tav. myös ikkunaton) hirsirakennus, jota (etenkin vaateaittaa) on kesäaikana voitu käyttää myös makuutilana'. Koko itämerensuomessa merkitys on suunnilleen sama.

Alkuperä

Todennäköisin lähtömuoto on kantaslaavin *aitāh, jota jatkavat mm. bulgarian ятка sekä puolan ja tšekin jata, jatka ’myyntikoju; heinälato’. Merkityksen tulee tällöin olettaa hieman muuttuneen joko kantasuomessa tai slaavilaisissa kielissä. Aitta olisi näin yksi itämerensuomen vanhimmista slaavilaisista lainoista.

Sanaa on pidetty myös ajaa-verbin johdoksena, jolloin sen motivaationa olisi 'täyteen ajettu', mutta tällaista motivaatiota on vaikea todistaa.