EVE:aita

  From Sanat

  aita

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *aita

  • suomen aita
  • karjalan aita
  • vepsän aid
  • vatjan aita
  • viron aed
  • eteläviron aid
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vepsä · vatja · viro

  Sanan yleismerkitys 'maa-alueelle pääsyä rajoittava kevyt seinämäinen rakennelma' on sama koko alueella. Siitä on kehittynyt merkitys 'aitaus, aidattu alue', joka tavataan Suomen pohjois- ja itämurteista, karjalasta ja lyydistä. Virossa ja ukalassa sana on tästä edelleen erikoistunut merkityksiin 'puu- t. vihannestarha; aidattu niitty; haka; hautausmaa; sudenpyydys; karsina'. Vanhoja ovat luultavasti suomen murteista tavattavat merkitykset 'pyydykseen ohjaava johde; nuotan reisi'.

  Alkuperä

  Uralilaisesta kantakielestä asti periytyvä sana on kadonnut muista kielikunnan haaroista, mutta säilynyt itämerensuomen lisäksi myös hantin kielissä: sen vastineita ovat 'aitaa' ja 'aitausta' merkitsevät itähantin ~ åť, etelähantin ja pohjoishantin ɔś.