Etymologiadata:imsm:aita

From Sanat

*aita

Vastineet:

mksm. *aita < kksm. *ajta < vksm. *ajta (P.K.)

Merkitykset

suomi, karjala, vatja, viro

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:aita/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Germaanisperäinen (1)
Koivulehto 1973 NphM 605–7 ← kge *aiþaz > msk eiðr m., ru ed ’vala’
Hyllested 2014 162-3 + x Puolesta ’rajoite, rajoitus’ yhdistävänä merkityksenä; ieur kantana *h3eit- ’noutaa’ ⇒ kr, lat, ba-sl
Tuntematonta substraattia
Ariste 1981 5–25 ← sbstr
Kendla & Viikberg 2015 ESA 143 146-7 + Puolesta parempaa etymologiaa ei ole vielä löytynyt
Germaanisperäinen (2)
1991 LägLoS 18 (Koivulehto) ← kge *aida- > msk eið n. ’kannas’
2004 NES s.v. aita - Vastaan Vastineiden välillä on suuri merkitysero
Kendla & Viikberg 2015 ESA 147 - - Vastaan Myös äänteellistä eroa
Uralilainen
Junttila 2012 SUST 285 (Saarikivi) ? = ha DN o´t ’tietyntyyppinen kalaverkko’
Aikio 2014 LU 1–2 + Tarkennus: = haI , åť, E , P ɔś ’aita, aitaus’ < kha *āć ksm a = kha ā; -jt-yhtymää ei hantissa ole, vaan sitä vastaa -ć-, vrt. mnsP χujt-, I kujt- 'houkutella, viekoitella' (< kmns *kujt-) = haI kut'-, E χut'-, P χŭś- id. (< kha *kūć-) ja mnsE wäjtǝŋ 'kaunis' (< kmns *wǟjtǝŋ) = haI wit'ǝŋ, P wet'ǝŋ, P weśǝŋ 'kaunis' (< kha *wēćǝŋ)

Hylätty etymologia: ← ba *aitā ~ *aita/ *eitā ~ *eita vrt. lt áitas 'vaeltaja, kulkuri', ks. Rédei 2000 LU 227

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:aita