EVE:aisa

  From Sanat

  aisa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *aisa

  • suomen aisa
  • karjalan aisa
  • vepsän aiž
  • vatjan aisa
  • viron ais
  • eteläviron ais?
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro

  Merkitys 'aisa' tavataan kaikista itämerensuomalaisista kielistä, joissa sanan vastineita esiintyy.

  Alkuperä

  Kantasuomen sanalla ei ole vastineita etäsukukielissä. Sana on luultavimmin balttilainen laina: lähtömuotona on balttilainen monikollinen *ajesā; tällaista muotoa ei ole tavattu latviasta, liettuasta tai muinaispreussista, mutta se voidaan rekonstruoida slaavilaisten kielten vastineiden kuten sloveenin sanan oje (genetiivi ojesa) 'aisa' perusteella.

  Aiemmin on pidetty mahdollisena myös lainautumista arjalaisesta sanasta *(H)ayša-, jota edustaa avestan aēša- (merkitys 'aura'?) mutta tämä on äännehistorian valossa epätodennäköistä: itämerensuomen *s (< varhaiskantasuomen *s) olisi epätavallinen äännesubstituutio arjalaiselle *š:lle. Sen sijaan mordvalaiskielten ersän ажия ja mokšan ažjä 'aisa' ovat luultavasti lainoja tästä arjalaisesta sanasta. (Mordvalaiskielten sanat eivät voi olla kantasuomen sanan *aisa vastineita, eli kyseessä ei ole länsiuralilainen perintösana.)