EVE:airo

  From Sanat

  airo

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *airo

  • suomen airo
  • karjalan airo
  • vepsän air
  • vatjan airo
  • viron aer
  • eteläviron ?
  • liivin āiraz

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Sana merkitsee yleisesti airoa soutuvälineenä, sen ohella suomen pohjoismurteissa myös erästä hauen pääluuta, virossa ja etelävirossa myllyn lapaa; molemmat sivumerkitykset ovat kehittyneet päämerkityksestä.

  Alkuperä

  Sana on saatu kantasuomeen kantagermaanin muodosta *airō, jota jatkaa mm. muinaisskandinaavin ár 'airo'. Samasta kannasta on johdettu nykyruotsin åra 'airo'.