EVE:ahven

From Sanat

ahven

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ahvën

  • suomen ahven
  • karjalan ahven
  • vepsän ahven
  • vatjan ahvõn
  • viron ahven
  • eteläviron ahhuń
  • liivin o’unõz

Levikki ja merkitykset

Sana merkitsee kautta itämerensuomen ahventa, Perca fluviatilis.

Alkuperä

Sanalla on samaa merkitsevä vastine saamessa: esimerkiksi pohjoissaamessa vuoskku ja turjansaamessa vi̮ȇzvan. Näitten kahden muodon pohjalta kantasaameen rekonstruoidaan *vōsŋōn, joka puolestaan voi palautua varhaiskantasuomen (l. länsikantauralin) muotoon *ašŋen. Tämä muoto sopii myös itämerensuomen sanojen pohjaksi.

Sanalle ei kuitenkaan ole löytynyt hyvää kantasuomea aikaisempaa etymologiaa. Slaavilaisten ja balttilaisten kielten 'ahventa' merkitsevät sanat kuten venäjän окунь tai liettuan ašerys kuulostavat samantapaisilta, mutta sanan slaavilainen tai balttilainen alkuperä edellyttäisivät erilaista äänneasua. Kalannimeä on myös yritetty selittää germaanisesta 'vettä' merkitsevästä sanasta ja kantaindoeuroopan 'syödä'-verbistä, mutta kumpikin sopisi lähes mille kalalle tahansa.