EVE:ahtera

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

ahtera

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ahtëra

  • suomen ahtera
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan ahtõra
  • viron aher
  • eteläviron aher
  • liivin ǭ’dõrz

Levikki ja merkitykset

suomi
vatja
viro
liivi
Sana merkitsee kautta itämerensuomen 'maho, hedelmätön', ja sitä käytetään ennen kaikkea lehmistä puhuttaessa. Viron murteissa sillä on myös abstraktimpi merkitys 'niukka'.

Alkuperä

Kantasuomen sanalla on mahdollisia vastineita mordvalaiskielissä: ersän murteiden jakšt́eŕ, mokšan murteiden äš́t́əŕ 'hedelmätön, steriili'. Ersän murteissa sana esiintyy monenlaisina variantteina, mikä vaikeuttaa yhteisen länsiuralilaisen kantamuodon rekonstruointia. Sanue on alun perin mahdollisesti lainaa kanta-arjan sanasta ákšaytram 'viljelemätön' (tästä sanskritin ákṣetram), ja itämerensuomalainen ja mordvalainen sana voivat edustaa varhaisia rinnakkaislainoja molempien kieliryhmien esimuotoihin.