EVE:ahrain

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

ahrain

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *acraga

  • suomen ahrain
  • karjalan asrain
  • vepsän azrag, azrang, astrag
  • vatjan astraga
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
Suomen sanan merkitys on 'varrellinen, väkäpiikkinen kalastusväline, jolla tavallisesti yöllä tuohuksen valossa veneestä käsin isketään kaloja'. Sama kalastusvälineen merkitys tavataan myös karjalassa, vepsässä ja vatjassa eli sanan koko levikkialueella. Suomen -in on sanaan liittynyt johdinaines.

Alkuperä

Ahrain on vanha laina slaavilaisesta sanasta, josta periytyy venäjän samanmerkityksinen острога.