EVE:ahne

From Sanat

ahne

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ahnëh

  • suomen ahne
  • karjalan ahneh
  • vepsän (ažlak?)
  • vatjan ahnõ
  • viron ahne
  • eteläviron ahnõq
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro

Adjektiivi merkitsee koko levikkialueellansa 'ahnetta', siellä täällä myös 'itaraa' sekä suomen, viron ja eteläviron murteissa lisäksi 'innokasta, ahkeraa'; suomen murteissa myös hyvin ottava viikatteen tai höylän terä voi olla ahne.

Alkuperä

Itämerensuomalaisella sanalla ei ole vastineita muissa uralilaisissa kielissä. Alkujaan se on arjalainen laina kanta-arjan muodosta *Háćnas 'nälkäinen, ahne', jota edustaa sanskritin áśnaḥ 'nälkäinen, ahne'. Sana on johdettu arjalaisesta verbijuuresta *HaćH 'syödä'. Myös myöhempää, kantairanilaista alkuperää on pidetty mahdollisena, mutta lähtömuodoksi sopivaa muotoa ei ole attestoitu arjalaisen kieliryhmän iranilaisessa haarassa, mikä tekee tämän selityksen epätodennäköiseksi.