EVE:ahjo

From Sanat

ahjo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ahjo

  • suomen ahjo
  • karjalan ahjo
  • vepsän ahj
  • vatjan ahjo
  • viron ahi
  • eteläviron ahi
  • liivin ǭ’j

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Suomen ja karjalan murteissa ahjolla on kaksi päämerkitystä: 'pajan tulisija' ja 'hehkuva hiillos'. Lyydissä ja vepsässä sanalla on vain jälkimmäinen merkitys. Suomen murteissa sana voi tarkoittaa muunkinlaista tulisijaa ja roihua sekä uuninedussyvennystä, johon hiilet tai tuhka vedetään uunista.

Suomenlahden eteläpuolisessa itämerensuomessa sanaa käytetään yleismerkityksessä 'uuni'. Saarenmaalla Pöiden pitäjässä ahi on ollut myös 'ahjoa muistuttava kivikasa ankeriaanpyynnissä'.

Alkuperä

Kantasuomen *ahjo, varhaisemmassa muodossaan *ašjo, on saatu kantagermaanin sanasta *asjōn, jonka jatkajia ovat esimerkiksi saksan Esse 'tulisija, ahjo' ja ruotsin ässja 'pajan tulisija, hehkuva hiillos'.