EVE:ahjo

  From Sanat

  ahjo

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ahjo

  • suomen ahjo
  • karjalan ahjo
  • vepsän ahj
  • vatjan ahjo
  • viron ahi
  • eteläviron ahi
  • liivin ǭ’j

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Suomen ja karjalan murteissa ahjolla on kaksi päämerkitystä: 'pajan tulisija' ja 'hehkuva hiillos'. Lyydissä ja vepsässä sanalla on vain jälkimmäinen merkitys. Suomen murteissa sana voi tarkoittaa muunkinlaista tulisijaa ja roihua sekä uuninedussyvennystä, johon hiilet tai tuhka vedetään uunista.

  Suomenlahden eteläpuolisessa itämerensuomessa sanaa käytetään yleismerkityksessä 'uuni'. Saarenmaalla Pöiden pitäjässä ahi on ollut myös 'ahjoa muistuttava kivikasa ankeriaanpyynnissä'.

  Alkuperä

  Kantasuomen *ahjo, varhaisemmassa muodossaan *ašjo, on saatu kantagermaanin sanasta *asjōn, jonka jatkajia ovat esimerkiksi saksan Esse 'tulisija, ahjo' ja ruotsin ässja 'pajan tulisija, hehkuva hiillos'.