EVE:ahdas

  From Sanat

  ahdas

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ahtas

  • suomen ahdas
  • karjalan ahas
  • vepsän ahtaz
  • vatjan ahaz
  • viron ahas
  • eteläviron ahas
  • liivin ǭ’dõz

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Adjektiivin merkitys lähes koko itämerensuomessa on 'ahdas, tiukka, tukala, (liian) kapea t. pieni'. Pohjoisviron mannermurteet käyttävät sitä kuitenkin vain hengitysvaikeuksista puhuttaessa, jolloin rinta tai henki voi olla ahdas. Tässä käytössä sana on myös suomen murteissa perusmerkityksen ohella.

  Alkuperä

  Sana on balttilainen laina ja sen lähtömuotoa *anštas vastaa liettuan ankštas 'ahdas; kapea'; liettuassa -št-n edelle on myöhemmin syntynyt -k-. Samasta indoeurooppalaisesta juuresta ovat johdoksia myös mm. venäjän узкий 'ahdas, kapea, hoikka', latinan angustus 'ahdas, niukka, tukala' ja saksan eng 'ahdas, tiukka, kapea'.