EVE:ahdas

From Sanat

ahdas

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ahtas

  • suomen ahdas
  • karjalan ahas
  • vepsän ahtaz
  • vatjan ahaz
  • viron ahas
  • eteläviron ahas
  • liivin ǭ’dõz

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Adjektiivin merkitys lähes koko itämerensuomessa on 'ahdas, tiukka, tukala, (liian) kapea t. pieni'. Pohjoisviron mannermurteet käyttävät sitä kuitenkin vain hengitysvaikeuksista puhuttaessa, jolloin rinta tai henki voi olla ahdas. Tässä käytössä sana on myös suomen murteissa perusmerkityksen ohella.

Alkuperä

Sana on balttilainen laina ja sen lähtömuotoa *anštas vastaa liettuan ankštas 'ahdas; kapea'; liettuassa -št-n edelle on myöhemmin syntynyt -k-. Samasta indoeurooppalaisesta juuresta ovat johdoksia myös mm. venäjän узкий 'ahdas, kapea, hoikka', latinan angustus 'ahdas, niukka, tukala' ja saksan eng 'ahdas, tiukka, kapea'.