TransFrameNet:Surrendering possession

From Sanat

relinquish.v

 • Once a ceasefire had been imposed
  Kun tulitauko oli julistettu
  ,
  the two governments
  molemmat hallitukset
  would ``
  tulisivat
  relinquish
  luovuttamaan
  part of their authority
  osan määräysvallastaan
  to a UN Interim Administration, which, amongst other things, would organize elections
  YK:n Interim-hallinnolle, joka muun muassa järjestää vaalit
  .
 • Katherine was racked with pain but she clung on to life, wanting, she said, to see Christmas with her son before
  she
  hän
  relinquished
  luovutti
  herself
  itsensä
  to the inevitable
  väistämättömälle
  .
 • Mladenov
  Mladenov
  relinquished
  luovutti
  the BCP leadership
  BCP:n johtajuuden
  on Feb. 2
  helmikuun 2. päivänä
  to Aleksandur Lilov
  Aleksandur Liloville
  , and on April 3 was elected to the new post of President.
 • Illness meant that
  he
  hän
  gradually
  vähitellen
  relinquished
  luovutti
  active control of his firm
  yrityksensä aktiivisen valvonnan
  to his son
  pojalleen
  ; Stanford's London Atlas of Universal Geography …
 • He
  Hän
  voluntarily
  vapaaehtoisesti
  relinquished
  luovutti
  it
  sen
  on the eve of seventy
  ennen 70-vuotispäiväänsä
  , the only man of this century to have been Prime Minister three times.
 • When
  he
  hän
  finally
  vihdoin
  relinquished
  luovutti
  his business
  liikeyrityksensä
  in 1868
  vuonna 1868
  Sampson moved to 165 Whitham Road, Broomhill where he enjoyed a long retirement as the Sheffield Telegraph noted:
 • CZECHOSLOVAKIA 'S Communist Party, in its latest round of musical chairs, has appointed Mr Ladislav Adamec,
  the man who
  miehen, joka
  so angrily
  niin vihaisesti
  relinquished
  luovutti
  the prime ministership
  pääministerin tehtävän
  two weeks ago
  kaksi viikkoa sitten
  , as its new leader.
 • He
  Hän
  in turn
  vuorostaan
  relinquished
  luovutti
  the reins
  ohjat
  in 1985
  vuonna 1985
  -- between them they had recorded some 95 years of service with JM!
 • GARY JACOBS, of Glasgow, the newly-crowned European welterweight champion
  GARY JACOBS Glasgow'sta, juuri kruunattu välisarjan Euroopan-mestari
  ,
  yesterday
  eilen
  officially
  virallisesti
  relinquished
  luovutti
  the British title
  britti-tittelin
  to concentrate his efforts on a planned world challenge early this summer
  keskittyäkseen MM-haasteeseen, joka on edessä alkukesästä
  .
 • As part of the deal
  osana sopimusta
  Courtaulds
  Courtaulds
  is
  <empty>
  relinquishing
  luovuttaa
  its minority shareholding in CEPI
  osakevähemmistönsä CEPI:lle
  .
 • Gloucester
  Gloucester
  again
  jälleen
  relinquished
  luovutti
  peripheral holdings
  toisarvoisia omistuksiaan
  in exchange for the last addition to his Yorkshire estates
  Yorkshiren kartanoiden vaihtokauppana
  in March 1478
  maaliskuussa 1478
  ,
  shortly after the execution of Clarence
  pian Clarencen teloituksen jälkeen
  .
 • Guillaume
  Guillaume
  relinquished
  luovutti
  Modigliani as a client
  Modiglianin asiakkaana
  without too much regret
  sen suuremmin katumatta
  .
 • I
  Minä
  shall
  tulen
  relinquish
  luopumaan
  my claim
  vaateistani
  .
 • But
  this time
  tällä kertaa
  he
  hän
  did not
  ei
  relinquish
  luopunut
  her
  naisesta
  .
 • In 1852
  Vuonna 1852
  he
  jonka hän
  relinquished
  luovutti
  his teaching duties
  opetustehtävänsä
  on grounds of poor health
  heikon terveytensä vuoksi
  and was appointed to the sinecure posts of director of the College, secretary and resident governor.
 • But
  they
  he
  flatly
  ehdottomasti
  refused
  to
  <empty>
  relinquish
  luopumasta
  their grip on power
  otteestaan vallasta
  .
 • In the immediate postwar period the Labour Party experienced rapid ascent to
  a position of unchallenged authority which
  kiistattoman auktoriteetin asemaan, joka
  has to the present
  tähän päivään mennessä
  never
  ei koskaan
  been
  ole
  relinquished
  luovuttanut
  .
 • Iris
  Iris
  relinquished
  irrotti
  the handle
  kädensijasta
  without argument
  ilman vastaväitteitä
  .
 • The Nile Delta permit
  Niilin suiston lupakirja
  will be
  tullaan
  relinquished
  luovuttamaan
  in the second half of 1992
  vuoden 1992 toisella puoliskolla
  .

surrender.v

 • On May 31
  31. toukokuuta
  ,
  in the southern mountains of Colombia
  Kolumbian eteläisillä vuorilla
  ,
  130 members of the Quintín Lame group
  Quintín Lame -ryhmän 130 jäsentä
  surrendered
  luovutti
  their weapons
  aseensa
  to the authorities
  viranomaisille
  .
 • Britain
  Britannia
  is seen as
  having
  <empty>
  surrendered
  luovuttaneen
  power
  vallan
  to the Common Market
  Euroopan talousyhteisölle
  in a way that has limited our freedom of manoeuvre and turned us into a colony of an embryonic West European federal state
  sillä tavoin, että se on rajoittanut toimintavapauttamme ja tehnyt meistä Länsi-Euroopan feodaalivaltion siirtomaan
  .
 • Manoon
  Manoon
  immediately
  heti
  surrendered
  antautui
  himself
  <empty>
  to the authorities
  viranomaisille
  and was later charged with, among other crimes, conspiracy to assassinate Queen Sirikit in 1982.
 • Other evidence of
  the Democrats in the House
  parlamentin demokraattien
  surrendering
  luovuttamisesta
  the initiative
  aloitteen
  to the White House
  Valkoiselle talolle
  is to be seen in the actions of the Budget Committee.
 • Gen Loehr
  Gen Loehr
  wished
  to
  <empty>
  surrender
  luovuttaa
  all his forces
  kaikki joukkonsa
  to the British
  briteille
  .
 • Magnus was either dragged out of sanctuary from a church on Egilsay or
  he
  hän
  voluntarily
  vapaaehtoisesti
  surrendered
  antautui
  himself
  <empty>
  to his enemies
  vihollisilleen
  .
 • Pablo Escobar Gaviria, 42, the leader of the Medellín drug cartel
  Pablo Escobar Gaviria, 42, Medellínin huumekartellin johtaja
  ,
  voluntarily
  vapaaehtoisesti
  surrendered
  antautui
  himself
  <empty>
  to state authorities
  valtion viranomaisille
  on June 19
  19. kesäkuuta
  .
 • And yet
  she
  hän
  can not
  ei voi
  surrender
  luovuttaa
  either of them
  niistä kumpaakaan
  completely
  kokonaan
  .
 • A total of 2711
  Yhtensä 2 711
  have been
  on
  surrendered
  antautunut
  so far
  toistaiseksi
  .
 • In the United Kingdom
  Isossa-Britanniassa
  the legislature
  lainsäätäjä
  has
  on
  effectively
  tehokkaasti
  long since
  pitkän aika sitten
  surrendered
  antautunut
  the power of the purse
  rahan mahdille
  to the executive
  johtajien
  , but that is far from being the case in the United States.
 • It was Edmund Wilkie, polymath, to whom in the unlikely Edwardian luxe of the Grand Hotel in Scarborough
  she
  hän
  had
  oli
  most bloodily
  erittäin verisesti
  surrendered
  luopunut
  her virginity
  neitsyydestään
  .
 • Before that night was out
  Ennen kuin yö oli ohi
  he
  hän
  had
  oli
  surrendered
  antanut
  himself
  itsensä
  to Christ
  Kristukselle
  .
 • In return
  Vastavuoroisesti
  the Inuit
  inuiitit
  agreed
  to
  <empty>
  surrender
  luopumaan
  their claim to the remainder of the western area of the Northwest Territories, which would be renamed
  vaatimuksistaan koillisterritorioiden länsialueita kohtaan, jotka tultaisiin nimeämään uudelleen
  .
 • ARMAGH
  ARMAGH
  battled bravely before
  surrendering
  kuin luovutti
  the initiative
  aloitteen
  to Portadown
  Portadownille
  during the closing ten minutes after a keenly fought first round encounter
  sulkemisen aikana kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun oli innokkaasti taistellut ensimmäisen kierroksen kohtaamisessa
  .
 • Nevertheless, for the scientists running the rehabilitation centres it is still a question of persuading
  the owners
  omistajat
  to
  <empty>
  surrender
  luopumaan
  their captives
  vangeistaan
  rather than ordering them to do so.
 • We can't get out of here unless
  you
  sinä
  surrender
  luovuta
  your ticket
  lippuasi
  .

yield.v

 • Convocations
  Kokoontumiset
  yielded
  toivat
  large and invaluable subsidies
  suurta ja korvaamatonta tukea
  to the crown
  kruunulle
  in the course of the war
  sodan aikana
  , but they often did so grudgingly and upon condition that some of their grievances were redressed.
 • At sea
  Merellä
  the larger Chinese fleet
  suurempi kiinalainen laivasto
  rapidly
  nopeasti
  yielded
  sai
  dominance
  yliotteen
  to a better trained and up-to-date Japanese counterpart
  paremmin koulutetusta ja ajan tasalla olevasta japanilaisesta vastustajasta
  .
 • Perception
  Havaintokyky
  gradually
  vähitellen
  yields
  muuttaa
  territory
  alueen
  to fantasy and hallucination
  fantasiaksi ja hallusinaatioksi
  as the protagonist's faculty for reality-testing breaks down and doubt increases
  , kun päähenkilön tiedekunta todellisuus hajoaa ja epäilykset heräävät
  .
 • Autonomous enterprises
  Autonomiset yritykset
  , for instance,
  will
  eivät
  no longer
  enää
  yield
  anna
  their surplus
  voittoaan
  automatically
  automaattisesti
  to the central government
  keskushallinnolle
  (one of the reasons for the collapse in the Soviet tax base and the widening budget deficit).
 • In terms of formal policy, a shift in recent years has seen
  equity
  kohtuuden
  ostensibly
  yield
  antavan
  place
  tilaa
  to efficacy
  tehokkuudelle
  .
 • Furthermore,
  the Polish nobility that had led the national movement in Marx's time
  Puolan ylimystö, joka oli aiheuttanut kansallismielisen liikkeen Marxin aikana
  had
  oli
  yielded
  saanut
  power
  valtaa
  in Poland
  Puolassa
  to a new rising capitalist class
  uuden kapitalistiluokan noustessa
  and settled for privileges guaranteed by the Tsar.
 • Kirkcudbright, Huntly, Eyemouth, Stirling and Edinburgh were among
  the many places which
  niiden monen paikan joukossa, joka
  yielded
  oli saanut
  unwanted vehicles
  epäsuosittuja ajoneuvoja
  for the collection
  kokoelmiinsa
  .
 • And
  politicians
  Poliitikot
  will
  eivät
  never
  koskaan
  yield
  luovuta
  turf
  reviiriä
  to them
  heille
  .
FEE 
circumstances (info)
containing_event (info)
degree (info)
depictive (info)
epistemic_stance 
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
particular_iteration (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
purpose (info)
re_encoding 
recipient (info)
result (info)
surrenderer (info)
theme (info)
time (info)
verb_chain