TransFrameNet:Grant permission

From Sanat

allow.v

 • The government implied that
  it
  se
  would
  <empty>
  allow
  mahdollistaisi
  the privatised electricity industry
  yksityistetyn sähköteollisuuden
  to meet the reductions in the Directive
  saavuttaa direktiivin vähennykset
  by importing low-sulphur coal and by building gas-fired power stations to replace coal capacity
  tuomalla vähän rikkiä sisältävää hiiltä ja rakentamalla kaasuvoimalaitoksia hiilikapasiteetin korvaamiseksi
  .
 • Mexico is
  one of the few countries that
  yksi harvoista maista, joka
  still
  yhä
  allow
  sallii
  fishermen
  kalastajien
  to encircle and snare dolphins to catch the tuna that swim with them
  saartaa ja napata delfiinejä niiden kanssa uivien tonnikalojen pyydystämiseksi
  .
 • I'm a neutral student and
  I
  minun
  'm
  <empty>
  allowed
  annetaan
  to travel
  matkustaa
  without too much explanation
  ilman suurempia selityksiä
  .
 • Most countries
  Useimmat maat
  allow
  sallivat
  their citizens
  kansalaistensa
  to bring home articles without an import licence
  tuoda kotitaloustavaroita ilman tuontilisenssiä
  ,
  providing they cost less than a certain amount
  jos niiden hinta alittaa tietyn summan
  ,
  without paying excess duty
  maksamatta tullia määrän ylityksestä
  .
 • `
  We
  Meidän
  should also
  pitäisi myös
  allow
  sallia
  dual citizenship
  kaksoiskansalaisuus
  in cases where a foreigner who wanted to become a German citizen would suffer disadvantages if he gave up his old citizenship
  tapauksissa, joissa Saksan kansalaisuutta haluavalle ulkomaalaiselle koituisi haittoja hänen luopuessaan entisestä kansalaisuudestaan
  .
 • Despite her talents,
  because she's a woman
  koska hän on nainen,
  Rachel
  Rachelin
  was
  <empty>
  never
  ei koskaan
  allowed
  sallittu
  to join the prestigious Marylebone Cricket Club in London
  liittyä arvostettuun Marylebone Cricket Clubiin Lontoossa
  .
 • No one
  Kukaan ei
  's been
  <empty>
  allowed
  saa
  in here
  tulla tänne
  since the fire
  tulipalon jälkeen
  , you ought to know that.
 • They
  Heidän
  were
  <empty>
  allowed
  sallittiin
  to see it for one hour
  nähdä se tunnin verran
  , before it was taken back, and none of them has been able to get hold of it since.
 • Relatives
  Omaisille
  should be
  olisi
  allowed
  annettava lupa
  to stay with the resident throughout this time
  olla sisäoppilaitoksen oppilaan kanssa koko tämän ajan,
  so that they are not left alone
  jotta heitä ei jätetä yksin
  .
 • `Am
  I
  minä
  to be
  <empty>
  allowed
  Voinko
  to phone for a cab from your apartment
  soittaa taksin asunnostasi
  ?
 • The woman
  Nainen
  had
  oli
  allowed
  antanut luvan
  him
  hänelle
  to make love
  rakastella
  , but afterwards had started crying and screaming.
 • Irina
  Irina
  refused
  to
  <empty>
  allow
  sallimasta
  it
  sitä
  ; the mother was a danger to her child as well as to herself.
 • `Are
  we
  me
  allowed
  Saammeko
  to know what it is
  tietää, mikä se on
  ?
 • Women
  Naisten
  were
  <empty>
  rarely
  harvoin
  allowed
  sallittiin
  to nor could afford
  to join such clubs
  liittyä tällaisiin klubeihin
  .
 • I
  Minä
  'm not
  en
  allowed
  saa
  in there
  mennä sinne
  , it's trapped and very dangerous.
 • Bishops, priests, and deacons were held in scorn by them; but
  they
  he
  allowed
  sallivat
  positions of leadership and liturgical presidency
  toimia johtajana ja harjoittaa liturgisia menoja
  to women
  naisten
  , as orthodox communities did not.
 • Another literally hidden factor is that basement in Trinity where
  Miss Edmonstone
  neiti Edmonstone
  so kindly
  niin ystävällisesti
  allows
  antaa
  us
  meidän
  to store books from year to year
  säilyttää kirjoja vuosi toisensa jälkeen
  .
 • Many companies
  Monet yritykset
  allow
  antavat
  you
  sinun
  to try equipment
  kokeilla laitetta
  and will demonstrate equipment to you in your own home.
 • There was one last bit of excitement for ten-year-old Prince William on the flight home yesterday when
  he
  hänelle
  was
  <empty>
  allowed
  annettiin lupa
  into the cockpit of the British Airways Airbus
  mennä British Airways Airbusin ohjaamoon
  as it took off from Zurich
  koneen noustessa ilmaan Zürichistä
  .

approve.v

 • The U.S.P.G.A. reconsidered the decision and announced that
  Louis' entry
  Louisin tulo
  would be
  <empty>
  approved
  hyväksyttäisiin
  as one of the 10 allowed to the local sponsors for invited amateurs
  yhtenä 10:stä sallitusta paikallisten sponsoreiden suorittamasta amatöörikutsusta
  .
 • Mrs Bradshaw had met my mother a couple of times and
  they
  he
  plainly
  täysin
  approved
  hyväksyivät
  of each other
  toisensa
  .
 • Agreement had been secured locally for the deployment of 500 armed UN peacekeeping troops in the capital, Mogadishu, and on Aug. 28
  the UN
  YK
  had
  oli
  approved
  hyväksynyt
  the deployment of an additional 3,000 troops
  3 000 miehen lisäjoukon lähettämisen
  .
 • However, I still have to say
  I
  minä
  do not
  en
  approve
  hyväksy
  of your climbing ladders.
  sinun kiipeämistäsi yhtiön arvojärjestyksessä.”
 • In February 1961
  Parliament
  parlamenttia
  was asked
  to
  <empty>
  approve
  hyväksymään
  the grant of an extra £12,000 in the Supplementary Estimates
  ylimääräisen 12 000 punnan myöntäminen täydennysarvioissa
  .
 • They
  He
  would
  <empty>
  certainly
  varmastikaan
  not
  eivät
  approve
  hyväksyisi
  of the various purges devised by Jan
  Janin suunnittelemia erilaisia puhdistuksia
  .
 • This study
  tämän tutkimuksen
  was
  <empty>
  approved
  hyväksyi
  by the ethical committee of the hospital
  Sairaalan eettinen komitea
  .
 • Two or three Zuwaya had reputations as excellent poets and would record their poems if pressed: indeed, one made a charge for doing so,
  a practice
  käytäntö, jota
  not
  approved
  hyväksyneet
  by all
  kaikki
  .
 • Major structural changes
  Tärkeitä rakennemuutoksia
  were
  <empty>
  approved
  hyväksyttiin
  at a plenary session of the ruling Mongolian People's Revolutionary Party (MPRP) held on Oct. 3-4
  johtavan Mongolian kansan vallankumouspuolueen (MPRP) 3.–4. lokakuuta järjestämässä täysistunnossa
  .
 • Russia
  Venäjä
  approves
  hyväksyy
  help for radiation victims
  ydinsäteilyn uhrien auttamisen

authorize.v

 • I very much welcome the fact that
  the Security Council
  turvallisuusneuvosto
  authorised
  hyväksyi
  the dispatch of a preliminary team
  alkutoimista vastaavan ryhmän lähettämisen
  .
 • So long as he was successful in that action too, a further thirty days later
  he
  hänelle
  was
  <empty>
  authorized
  annettiin lupa
  to proceed to execution
  suorittaa ulosotto
  .
 • Reluctantly, however,
  he
  hän
  authorised
  salli
  Baldwin
  Baldwinin
  to make a settlement which did not exceed a payment of £25 million a year
  suorittaa maksun, joka ei ylittänyt 25 miljoonaa puntaa vuodessa
  .
 • The European Community
  Euroopan yhteisön
  is expected
  to
  <empty>
  authorise
  sallivan
  a £50 million grant to help regenerate parts of Manchester, Salford and Trafford
  50 miljoonan punnan lainan Manchesterin, Salfordin ja Traffordin kulmakuntien uudistamiseksi
  .
 • These are stray survivals, but it is likely that
  other forfeitures
  muita menettämisseuraamuksia
  were
  <empty>
  authorized
  hyväksyttiin
  in the same way
  samalla tavoin
  .
 • Suppose that
  the father
  isä
  had
  oli
  later
  myöhemmin
  authorised
  sallinut
  the creditor
  velkojan
  to sue for the balance of the debt--or
  nostaa kanteen lainan saldosta tai
  required him to do so as trustee (see Vaughan Williams L.J.)?
 • But while Whitehall changed from organizing public expenditure on an annual basis to a five-year rolling programme,
  the House of Commons
  alahuone
  was
  <empty>
  still
  yhä
  authorizing
  hyväksyi
  expenditure on the old twelve-month pattern
  kulut vanhan 12 kuukauden mallin mukaisesti
  .
 • Institutions
  Laitoksia,
  authorised
  sallinut
  by the Bank of England
  Englannin pankki
  to carry on a deposit-taking business in this country
  harjoittaa tililtäottoja koskevaa liiketoimintaa tässä maassa,
  are required to make contributions to the Deposit Protection Fund as levied from time to time by the Deposit Protection Board.
 • Trevelyan at the Treasury insisted that
  every scheme
  jokaista järjestelmää
  should be properly surveyed and costed, and
  be
  olisi
  personally
  henkilökohtaisesti
  authorized
  hyväksyttävä
  by him
  hänen
  in London
  Lontoossa
  , before work began.
 • Certain status changes
  jotkin aseman muutokset
  may
  voivat
  only
  vain
  be
  <empty>
  authorised
  hyväksyä
  by senior lexicographers
  Seniorileksikografit
  .
 • Spending
  rahankäyttö
  must be
  on
  authorised
  hyväksyttävä
  by Parliament
  Parlamentin
  .
 • Our biggest problem
  is
  on
  non-attendance
  poissaolot
  authorised
  sallimat
  by parents
  vanhempien
  for what might be considered unacceptable reasons.
 • Grant Thornton
  Grant Thorntonille
  are
  on
  authorised
  antanut luvan
  by the Institute of Chartered Accountants
  Institute of Chartered Accountants
  in England and Wales
  Englannissa ja Walesissa
  to carry on investment business
  harjoittaa sijoitusliiketoimintaa
  .
 • An indictment, issued by a Californian grand jury on Feb. 23 and kept secret until after the arrests, stated that
  payment for the krytrons
  krytornien maksun
  had been
  oli
  authorized
  hyväksynyt
  by the Iraqi embassy
  Irakin suurlähetystö
  in London
  Lontoossa
  .
 • If the client is happy to pay any contribution required
  Jos asiakas suostuu suorittamaan kaikki vaadittavat maksut
  ,
  the solicitor
  asianajajalle
  is
  <empty>
  authorized
  annetaan lupa
  to provide up to two hours of work
  korkeintaan kahden tunnin työhön
  .

greenlight.v

 • The tape controlled the entire show, including all lighting cues, and
  the stage manager
  näyttämömestarilla
  would have little more to do than read his newspaper and
  greenlight
  näyttää vihreää valoa
  the girls
  tytöille
  as they waited in the wings
  heidän seisoessaan sivustalla
  .
 • With the Egg deal, Foster became one of
  the few women in Hollywood
  Hollywoodin harvoista naisista
  with the power
  to
  <empty>
  green-light
  hyväksyä
  her own projects
  omat hankkeensa
  .
 • Almost every studio executive
  Lähes jokainen studionjohtaja,
  with the power
  to ``
  <empty>
  green-light
  ”hyväksyä
  or authorize
  a movie's production
  elokuvan produktio
  is male.

permission.n

 • The captain
  kapteenille
  had been given
  olivat
  permission
  antaneet luvan
  by his superiors in Hamburg
  Hänen Hambourgissa olevat esimiehensä
  to sail for any port which would accept his passengers
  purjehtia mihin tahansa satamaan, joka hyväksyisi hänen matkustajansa
  .
 • The army
  Armeija
  later
  myöhemmin
  gave
  permission
  salli
  for women, children under 18 and men over 60 to leave Sarajevo next week
  naisten, alle 18-vuotiaiden lasten ja yli 60-vuotiaiden miesten lähteä Sarajevosta seuraavalla viikolla
  .
 • The Treasury
  Valtiovarainministeriö
  gave
  permission
  luvan
  in 1971
  vuonna 1971
  for work to commence
  aloittaa työt
  and the building operation started in the autumn.
 • Later on,
  the squadron
  laivueelle
  was given
  permission
  luvan
  by the King
  kuningas
  to have its own squadron badge
  oman laivuetunnuksen käyttöön
  and each member was presented by the Commanding Officer with a personal copy of it.
 • They
  Heidän
  should not export them without first getting
  permission
  lupaa
  from the importer
  maahantuojalta
  and making sure that the receiving country can dispose of them properly.
 • Then she remembered that
  she
  hänen
  was supposed to get
  the father's
  isän
  permission
  lupa
  before taking the child out of the country
  ennen lapsen viemistä pois maasta
  , and said, `If you agree, that is.
 • Sam Wanamaker enthuses that
  they
  heillä
  now have
  permission
  lupa
  to thatch the roof of the gallery and thrust stage
  laittaa oljet gallerian kattoon ja avoimelle näyttämölle
  .
 • He also wrote the still-secret legal opinion which authorized
  Federal Bureau of Investigation agents
  FBI:n agenttien
  to kidnap fugitives overseas without getting
  permission
  lupaa
  from foreign governments
  ulkomaisilta hallituksilta
  .
 • When
  the county council
  maakuntaneuvostolle
  were given
  permission
  lupa
  to station the mobile library on the car park
  pysäköidä liikkuva kirjasto parkkipaikalle
  , they met the cost of re-surfacing.
 • It's
  the first school in Scotland
  ensimmäinen koulu Skotlannissa
  to receive
  permission
  luvan
  from the government
  hallitukselta
  to become self-governing
  itsehallintoon
  and has raised deep concerns in the local community.
 • The government
  Hallitus
  has given
  permission
  luvan
  for the plant to go ahead
  tehtaalle jatkaa
  in the face of sustained opposition from environmentalists, church groups, and the local Lumad tribal people, to whom the mountain is sacred.
 • Sean
  Sean
  got special
  permission
  -luvan
  from the police
  poliisilta
  to save the cake
  tilanteen pelastamiseksi
  .
 • Her mother
  Hänen äitinsä
  had
  her
  häneltä
  full
  permission
  luvan
  to tell him so
  kertoa hänelle tämän
  , for reasons she had bitterly and eloquently specified.
 • We would have been acting wrongly had
  we
  me
  not given
  her
  hänelle
  permission
  lupaa
  to visit her mother
  vierailla hänen äitinsä luona
  .

permit.v

 • The manager of a public house
  kapakanhoitajalle
  was
  <empty>
  permitted
  antoivat luvan
  by the owners, E. Lacon & Co.
  Omistajat E. Lacon & Co
  ,
  to take paying guests into the `private ``rooms of the manager's living accommodation for his private profit
  viedä maksavat asiakkaat kapakanhoitajan asunnon ”yksityishuoneisiin” hänen yksityistä hyötyään varten
  .
 • China's Gansu Institute for Natural Energy,
  the only institute
  ainoa laitos, jonka
  permitted
  sallineet
  by Chinese authorities
  Kiinan viranomaiset
  to design solar energy equipment
  aurinkonenergialaitteita suunnitteleva
  , is establishing itself as a training centre for solar energy technicians from African countries.
 • The same difficulty may discourage
  a teacher
  opettajaa
  from
  permitting
  antamasta
  the children
  lapsen
  to ask too many questions themselves
  esittää itse liian monia kysymyksiä
  .
 • She
  Hän
  was not going
  to
  <empty>
  permit
  sallia
  any of the children
  yhdenkään lapsen
  to steal a part of her identity
  varastaa osaa hänen identiteetistään
  .
 • `Well, I don't know, ``said my mother, extremely dubiously, but
  she
  hän
  permitted
  salli
  herself
  itsensä
  to be led to a table and sat down
  tulla johdatetuksi pöytään ja istui alas
  .
 • There may be a freedom to protest -- but it exists only to the extent that
  it
  sen
  is
  <empty>
  permitted
  salli
  by the police
  poliisi
  .
 • They
  heidän
  were
  <empty>
  permitted
  sallivat
  by their superiors
  Heidän ylempiarvoiset upseerinsa
  to take personal booty back with them
  ottaa henkilökohtaiset ryöstösaaliit mukaansa
  .
 • He
  Hänen
  was
  <empty>
  permitted
  sallittiin
  to take his family with him
  ottaa perheensä mukanaan
  , but the only intellectual companionship he found was among the Catholic missionaries: the local inhabitants remained strangers to him.
 • Look, Preston, if I understand my client correctly, you are
  the man
  mies
  he
  hän
  permitted
  salli
  to visit with a Miss Fraser
  vierailla neiti Fraserin luona
  ?
 • When elected councillors were given the chance to judge the film, 127 councils voted to approve its exhibition to adult audiences, whilst
  seven
  seitsemän
  went so far as
  to
  <empty>
  permit
  sallivat
  entry
  pääsyn
  to 14-year-olds
  14-vuotiaille
  .
 • The Adjutant
  Adjutantti
  even
  permitted
  salli
  himself
  itselleen
  a rueful grin
  apean irvistyksen
  just as the office door itself opened and the CO strode in.
 • I will try either Lady Jones or Lord Darnford, if
  they
  he
  'll
  <empty>
  permit
  sallivat
  you
  sinun
  to take refuge with them
  hakea turvapaikkaa kanssaan
  , for I never saw sweetness and innocence like yours.

sanction.v

 • Why
  your father
  sinun isäsi
  ever
  koskaan
  sanctioned
  hyväksyi
  making it comfortable
  asian helpottamisen
  for you
  sinulle
  , I can not imagine, because all you ever do in it is idle.
 • This expedition
  Tämä reissu
  was
  <empty>
  sanctioned
  hyväksyttiin
  on the understanding that there was good money to be won at wrestling
  siinä uskossa, että vapaapaini tuotti paljon rahaa
  .
 • Meanwhile,
  a fundamentalist Palestinian Moslem group, Islamic Jihad Beit al-Makdess, based in Amman
  Ammanissa sijaitseva fundamentalistinen palestiinalainen muslimiryhmä Islamic Jihad Beit al-Makdess
  ,
  sanctioned
  hyväksyi
  on July 3
  3. heinäkuuta
  the killing of Kuwaiti officials who mistreated Palestinians
  palestiinalaisia pahoinpidelleen kahden kuwaitilaisen virkamiehen surmaamisen
  .
 • Generals and admirals may believe, and society may agree, that offences against these regulations should receive
  unusual penalties which
  epätavallisia rangaistuksia, joita
  would not be generally
  ei yleensä
  sanctioned
  hyväksytä
  in private firms
  yksityisyrityksissä
  .
 • However, the demonstrators, numbering up to 40,000, were confronted by a smaller,
  officially
  virallisesti
  sanctioned
  hyväksytty
  demonstration by NSF supporters
  NSF:n tukijoiden mielenosoitus
  already in Victory Square.
 • Meanwhile, while not
  officially
  virallisesti
  sanctioning
  hyväksynyt
  the use of force against Iraq
  Irakin vastaista voimankäyttöä
  , China's curry-favouring bolstered its future bid for `Third World ``leadership.
 • The pervasive nature of torture, disappearance and killings and the fact that they went unpunished suggests that
  these violations
  nämä loukkaukset
  were
  <empty>
  officially
  virallisesti
  sanctioned
  hyväksyttiin
  .
 • But
  the judge
  tuomari
  refused
  to
  <empty>
  sanction
  hyväksymästä
  the sale
  myyntiä
  .
 • They maintain that
  the power of the House
  ylähuoneen vallan
  is
  <empty>
  sanctioned
  hyväksyy
  by `the People
  ”kansa
  ``.
 • He
  Hän
  sanctioned
  hyväksyi
  the use of cash limits
  kassalimiittien käytön
  as a means of control
  valvontakeinona
  .
 • Any changes which are not disclosed may cause the
  court
  tuomioistuin
  not
  to
  <empty>
  sanction
  hyväksy
  the scheme
  järjestelmää,
  if it decides that they would have influenced shareholders on how to vote
  jos se päättää, että he ovat mahdollisesti vaikuttaneet osuudenomistajien äänestyskäyttäytymiseen
  .
 • The Independent of Aug. 14 reported allegations by the Bonded Labour Liberation Front, that the
  government
  hallitus
  had
  oli
  sanctioned
  hyväksynyt
  child labour
  lapsityövoiman
  through the operation of more than 100 centres employing and training children
  lapsia työllistävän ja kouluttavan yli 100 keskuksen toiminnan kautta
  .
 • `But after a long deliberation of all the circumstances, the
  Board
  johtokunta
  agreed
  to
  <empty>
  sanction
  hyväksymään
  the contest
  kilpailun
  on the conditions laid down
  määrättyjen ehtojen mukaisesti
  .
 • Before the Gulf war
  ennen Persianlahden sotaa
  ,
  the cartel
  Kartelli
  sanctioned
  hyväksyi
  two fare increases, which have yet to be reversed despite the subsequent fall in fuel prices
  kaksi hinnannousua, jotka on vielä peruttava polttoaineen hintojen myöhemmästä putoamisesta huolimatta
  .
 • He is labelled a criminal because of his extra-marital affair, although
  the legal system
  oikeusjärjestelmä
  sanctions
  hyväksyi
  his wife
  että hänen vaimonsa
  taking a lover
  otti rakastajan
  .
 • Drug testing also may disproportionally victimise members of
  racial minority groups whose subcultures
  rodullisissa vähemmistöryhmissä, joiden alakulttuurit
  sanction
  hyväksyvät
  casual marijuana smoking
  satunnaisen marihuanan polttamisen
  , reversing much of the progress that has been made in eliminating employment discrimination.
 • UNIONS (MARITAL) -- Union is
  a non-formal marriage that
  epämuodollinen avioliitto, jota
  is not established (and
  sanctioned
  hyväksytty
  )
  by law, religion or custom but by reason of cohabitation
  lain, uskonnon tai vakiintuneen tavan vaan yhteisasumisen perusteella
  .

the green light.n

 • For this reason
  he
  hänelle
  was given
  the green light
  vihreä valoa
  to prepare more detailed proposals for further consideration
  yksityiskohtaisempien ehdotusten valmistelemiseksi lisäpohdintoja varten
  .
 • Wintercure, a fast-drying coating that cures in virtually any weather conditions
  nopeasti kuivuvalle Wintercure-pinnoitteelle, joka kestää lähes kaikkia sääoloja
  , has been given
  the green light
  vihreää valoa
  by the Ponts et Chaussees Laboratories
  Ponts et Chaussees Laboratories
  , one of the foremost approval agencies in France.
 • ALL THE indications are that
  the Monopolies & Mergers Commission report
  Monopolies & Mergers -komission raportti
  , published next week, will give
  the green light
  vihreää valoa
  to Coats Viyella's £395m bid for Tootal Group
  Coats Viyellan 395 miljoonan punnan tarjoukselle Tootal-konsernille
  .
 • THE European Commission
  Euroopan komissio
  gave
  the green light
  vihreää valoa
  yesterday
  eilen
  in Brussels
  Brysselissä
  for British Airways' takeover of Dan-Air
  sille, että British Airways ostaa Dan-Airin
  , dismissing objections by rival carriers and the Belgian government.
 • Nevertheless,
  we
  meille
  were given
  the green light
  vihreää valoa
  -- unfortunately, poor Molly was accidentally stepped on a couple of times.
 • Yesterday
  Eilen
  , the European Commission announced a £2.5m grant giving
  the green light
  sallien
  to the restoration of the grade II-listed building
  luokan II rakennuksen kunnostuksen
  .
 • They
  He
  in turn had
  then
  sitten
  received
  the green light
  luvan
  from their respective governments
  vastaavilta hallituksiltaan
  .
 • BA
  BA:lle
  was given
  the green light
  vihreää valoa
  for the move
  toimintaan
  yesterday when President of the Board of Trade Michael Heseltine decided not to refer the deal to the Monopolies and Mergers Commission
  eilen, kun kauppajohtokunnan puheenjohtaja Michael Heseltine päätti olla jättämättä kauppaa monopoleista ja fuusioista vastaavan toimikunnan käsiteltäväksi
  .
 • The proposal
  ehdotukselle
  was given
  the green light
  vihreää valoa
  in a post-Tiananmen panic
  Tiananmenin jälkeisessä paniikissa
  by people who will probably be living in Hampshire when, and if, the airport is built
  Ihmiset, jotka luultavasti asuvat Hampshiressä kun ja jos lentokenttä rakennetaan,
  .
 • FATHER and son racing team of Roger and Mark Hoad
  Roger ja Mark Hoadin tiimin isälle ja pojalle
  got
  the green light
  vihreää valoa
  from the Jockey Club
  Jockey Club
  at an all day inquiry
  koko päivän kestäneessä tutkinnassa
  yesterday
  eilen
  , writes Charles Fawcus.
 • House of Fraser shares were highly sensitive to any rumours of a bid, and we waited with caution and anxiety for
  the green light
  vihreää valoa
  from the ministry
  ministeriöltä
  .
 • USER FRIENDLY should make today another classic payday for local hero George Duffield so long as
  she
  hän
  gets
  the green light
  luvan
  to tackle the Coalite St Leger at Doncaster
  taklata Coalite St Legerin Doncasterissa
  .
 • A PAINT that fights bugs
  Luteita torjuvalle maalille
  has been given
  the green light
  vihreää valoa
  for use in `sick ``buildings
  sen käyttämiseksi ”sairaissa” rakennuksissa
  .
 • A £150,000 hi-tech car wash could open next to Scarborough's ambulance station later this year if
  plans
  suunnitelmille
  are given
  the green light
  vihreää valoa
  .
 • `That depends on whether or not
  we
  me
  get
  the green light
  luvan
  for a full series
  koko sarjaan
  , and that won't be known for a couple of months.
 • If
  you
  sinä
  get
  the green light
  luvan
  from the Head
  rehtorilta
  , then get together with any friends who are ready to help and any teachers who have offered support to discuss what should happen at your first meeting.
FEE 
action (info)
circumstances (info)
depictive (info)
frequency (info)
grantee (info)
grantor (info)
manner (info)
means (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
purpose (info)
reason (info)
time (info)
verb_chain