FrameNet/grantee

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

ydinelementti kehyksessä Grant_permission

FinnFrameNet
Grant_permission
TransFrameNet
Grant_permission