TransFrameNet:Avoiding

From Sanat

avoid.v

 • Keep your hair off your face, and
  avoid
  vältä
  `flat ``styles
  "sileitä" tyylejä
  .
 • At the Congress of Berlin
  Berliinin kongresissa
  the `honest broker ``
  "rehellinen välittäjä"
  avoided
  vältti
  a Balkan conflict
  Balkanin konfliktin
  , but only, Russians thought, at the cost of letting down his friends.
 • The `good loser syndrome ``
  "Hyvän häviäjän syndroomaa"
  has
  to be
  <empty>
  avoided
  välttää
  at all costs
  hinnalla millä hyvänsä
  .
 • It may be quicker for someone who hears well to reply, particularly when they know the answer and the question is unimportant, but
  this
  tätä
  must be
  täytyy
  avoided
  välttää
  at all cost
  hinnalla millä hyvänsä
  .
 • And anyway, there was a current in this house,
  something that
  jokin, mitä
  a poor swimmer
  huonon uimarin
  ought
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  at all costs
  hinnalla millä hyvänsä
  .
 • Avoid
  Vältä
  apologizing
  anteeksipyytelyä,
  if you've made a criticism in good faith.
 • The kindness in her voice
  Ystävällisyys hänen äänessään
  avoided
  vältti
  unspoken criticism and commiseration
  sanatonta kritisointia ja sääliä
  , ``Let me, in a moment her quick fingers had Nicandra's gardenia and its drift of green spray firmly in place.
 • Their old argument was that,
  by unilaterally renouncing nuclear weapons
  kieltämällä ydinaseet yksipuolisesti
  ,
  the West
  länsimaat
  could
  voisivat
  somehow
  jotenkin
  avoid
  välttää
  the dangers of the nuclear age
  ydinajan vaarat
  .
 • It enables
  them
  heidän
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  committing themselves
  aikeidensa välttäminen
  and to retreat in front of danger; and this is one of the major reasons why people speak indirectly.
 • But unless the plaintiff is unpopular or unpleasant,
  the media
  mediaa
  will normally be advised
  to
  <empty>
  avoid
  välttämään
  jury trials
  lautamiesoikeudenkäyntejä
  , because of the danger of heavier damages.
 • To
  <empty>
  avoid
  välttämiseksi
  disappointment
  Pettymyksen
  farmers
  viljelijöitä
  should be made aware of these pitfalls.
 • Please note that these rooms are offered subject to availability -- as supply is limited, we advise
  you
  teitä
  to book early
  to
  <empty>
  avoid
  välttämiseksi
  disappointment
  pettymyksen
  .
 • Avoid
  Vältä
  feelings of disappointment or failure
  pettymyksen tai epäonnistumisen tunteita,
  if things don't do as planned
  jos asiat eivät mene suunnitellusti
  .
 • As you know,
  the best commercial travel pictures
  parhaat kaupalliset matkakuvat
  avoid
  välttävät
  people
  ihmisiä
  like the plague
  kuin ruttoa
  .
 • Victoria
  Victoria
  avoids
  välttelee
  weekend work
  viikonlopputöitä
  `like the plague ``
  "kuin ruttoa"
  .
 • The Profitboss
  Profitboss
  avoids
  välttelee
  committees
  komiteoita
  like the plague
  kuin ruttoa
  .
 • Until now,
  we
  me
  have
  olemme
  avoided
  vältelleet
  this
  tätä
  to reduce the risk of the blades striking the boom during the process of learning to hover
  pienentääksemme riskiä, että lavat osuvat puomiin opetellessaan liitelemään
  .
 • He
  Hän
  'd
  <empty>
  avoided
  vältteli
  giving her a direct answer
  suoran vastauksen antamista naiselle,
  when she'd tried to ask him about his friendship with the actress
  kun nainen yritti kysyä häneltä hänen ystävyydestään näyttelijän kanssa
  , but it was obvious that there was a very real chemistry between them.
 • Avoid
  Vältä
  sitting down for long periods without a break
  istumasta pitkiä aikoja ilman taukoa
  .
 • She
  Hän
  also has to get them ready for bed and try
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  one child's screams waking another
  sitä, että yhden lapsen huudot herättäisivät toisen
  .
 • She
  Hän
  took on the alias in a bid
  to
  <empty>
  avoid
  välttääkseen
  publicity
  julkisuutta,
  when dealing with her solicitor Paul Butner
  kun hän oli tekemisissä asianajajansa kanssa
  .
 • They
  He
  avoid
  välttävät
  trouble
  ongelmia
  at all times
  kaikkina aikona
  and only if they are cornered or pestered will they bite at their attackers.
 • I often tell my friends that the especially important thing is
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  cheese
  juustoa
  at night
  öisin
  .
 • He
  Häntä
  was shot in the thigh while trying
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  arrest
  vangitsemista
  at the Danish frontier
  Tanskan rajalla
  in May 1945
  toukokuussa 1945
  , and tried for treason in London in September.
 • To
  <empty>
  avoid
  välttämiseksi
  queues
  Jonojen
  at the Theatre box office
  teatterin lippukassalla
  patrons
  asiakkaiden
  wishing to pay by credit card must do so 24 hours in advance of the performance.
 • We must
  Meidän täytyy
  avoid
  välttää
  any confusion
  kaikkia epäselvyyksiä
  at this late stage
  tässä myöhäisessä vaiheessa
  .
 • Jonathan Speelman
  Jonathan Speelmanin
  must
  täytyy
  avoid
  välttää
  defeat in his seventh game against Jan Timman
  tappio seitsemännessä pelissään Jan Timmania vastaan,
  to stay in the match
  jotta hän pysyisi ottelussa
  .
 • Isaac
  Isaac
  avoided
  vältti
  execution
  teloituksen
  by promising the king a 10,000 mark fine
  lupaamalla kuninkaalle 10 000 markan sakon
  , and in 1213 was transferred from Bristol to the Tower of London.
 • Judges
  Tuomarit
  often
  usein
  try
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  the issue of standing
  kanneoikeuden ongelman
  by resolving the merits first
  selvittämällä tosiseikat ensin
  .
 • (It is not necessary
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  butter
  voita
  completely
  täysin
  because of the connection between high levels of cholesterol and heart disease, but merely to cut down on it.)
 • He
  Hän
  will want
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  a further decline
  lisäheikkenemisen
  for fear that import price rises will push up inflation
  siitä pelosta, että tuontihintojen nousu lisää inflaatiota
  .
 • The appellant was
  a South African citizen who
  Etelä-Afrikan kansalainen, joka
  had left South Africa
  to
  <empty>
  avoid
  välttääkseen
  apprehension for a burglary
  murtovarkaudesta pidättämisen
  .
 • Even
  the Art Loss Register
  Art Loss Register
  ,
  which
  joka
  plans to open an office in Japan,
  carefully
  huolellisesti
  avoids
  välttelee
  any probing into the subject
  kaikkia selvityksiä aiheesta
  .
 • It was months ago and Ben had insisted on going into Pugh's, though
  they
  he
  had
  olivat
  always
  aina
  avoided
  vältelleet
  the shop
  myymälää
  before
  aiemmin
  .
 • But
  you
  sinä
  can
  voit
  avoid
  välttää
  it
  sen
  by simply leaving the tops on
  helposti jättämällä kannen paikalleen
  .
 • In the USA
  Yhdysvalloissa
  ,
  a doctor
  tohtori
  will not
  ei
  avoid
  vältä
  litigation
  kannetta
  by simply informing the patient of the nature of the treatment in broad terms
  pelkästään kertomalla potilaalle hoidon luonteesta yleistermein
  .
 • However, I suspect
  you
  sinä
  could take an obvious short cut across the open fell side
  to
  <empty>
  avoid
  välttääksesi
  the town
  kaupungin
  without too much trouble
  ilman liian suurta vaivaa
  .
 • She
  Hän
  nodded, trying
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  his eyes
  hänen katsettaan
  .
 • This tendency to catch and pull happens most often when approaching the workpiece, but with experience I found
  this
  tämän
  can be
  voi
  avoided
  välttää
  easily
  helposti
  by working against the rotation
  työskentelemällä pyörimisliikettä vastaan
  .
 • Situations of private one-to-one contact with the field-worker
  kahdenkeskisiä tilanteita kenttätyöntekijöiden kanssa
  were
  <empty>
  avoided
  välttelivät
  by some constables
  Jotkut konstaapelit
  , retreating into the relative security of public encounters with their characteristic form of non-intimate discourse.
 • It was a personality choice, and
  responsibility
  vastuuta
  couldn't be
  ei voinut
  avoided
  välttää
  by saying they were like turnips
  sanomalla, että ne olivat kuin nauriita
  .
 • Most of these accidents
  Suurin osa näistä onnettomuuksista
  could have been
  olisi voitu
  avoided
  välttää
  by just a few minutes extra care
  muutaman minuutin ylimääräisellä huolellisuudella
  .
 • Only thus, in fact,
  can
  voi
  over-pressurizing of the young
  nuorten liiallista painostamista
  be
  <empty>
  avoided
  välttää
  --
  by developing their capacity to be able to think effectively for themselves
  kehittämällä heidän kykyään ajatella tehokkaasti itse
  .
 • An assault on the office building angered the men in the yard and
  violence
  väkivalta
  was
  <empty>
  narrowly
  täpärästi
  avoided
  vältettiin
  .
 • There are many ways to grab a person but
  they
  niitä
  are all
  to be
  <empty>
  avoided
  välttää
  for two reasons
  kahdesta syystä
  .
 • In such cases it is essential for the predators to evolve inborn reactions to the warning signals of the lethal prey, so that
  they
  niitä
  can be
  voidaan
  avoided
  välttää
  without any learning process taking place
  ilman, että tarvitaan oppimisprosessia
  .
 • By being subtle rather than obvious
  Olemalla hienovarainen ilmiselvän sijaan
  , you
  <empty>
  avoid
  vältät
  appearing naive
  naiivilta vaikuttamisen
  .
 • There was
  one other issue which
  yksi toinen asia, jota
  the CEGB
  CEGB
  tried hard
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  at the Hinkley C Inquiry
  Hinkley C -tiedustelussa
  .
 • Describe
  the features
  ominaisuuksia, joita
  Brunel
  Brunel
  avoided
  vältteli
  in this area
  tällä alueella
  .
 • He
  Hän
  fell over
  things
  asioihin, joita
  he
  avoided
  vältteli
  in daytime
  päiväsaikaan
  like stones and bushes.
 • This was
  the conclusion
  johtopäätös, jota
  I
  minä
  could not
  en voinut
  avoid
  välttää
  in the months after becoming a Christian
  kristityksi tulemisen jälkeisinä kuukausina
  .
 • Poetry demands a form of reading that, though rewarding, is unusually intensive, and
  it
  sitä
  is
  <empty>
  often
  usein
  avoided
  vältetään
  in sixth-form English teaching
  lukion englannin opetuksessa
  .
 • This is
  a fate
  kohtalo, jota
  Roddick
  Roddick
  has
  oli
  avoided
  vältellyt
  by operating most of her shops under a franchise system
  harjoittamalla suurinta osaa myymälöistään franchising-menetelmällä
  .
 • Happily, however, it's
  one
  asia, jonka
  you
  sinä
  can
  voit
  easily
  helposti
  avoid
  välttää
  by talking to BSB today
  puhumalla BSB:lle tänään
  .
 • The really weird thing is East 17 were precisely
  the people
  ihmisiä, joita
  I
  minä
  avoided
  välttelin
  as an adolescent
  murrosikäisenä
  .
 • And old man Verne-Smith and his wife, he knew, lived no more than a mile away, but
  them
  heitä
  he
  hän
  avoided
  vältteli
  out of simple antipathy
  yksinkertaisesti vastenmielisyydestä
  .
 • Pasteurisation
  pastörointia, joka
  --
  avoided
  välttivät
  by skilled brewers in both Britain and other leading brewing nations
  Ammattitaitoiset oluenpanijat sekä Iso-Britanniassa että muissa panimomaissa
  {{{1}}}
 • `
  I
  minä
  try
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  including children with serious behavioural problems
  vakavia käyttäytymisongelmia omaavien lasten mukaan ottamista,
  because they would be too disruptive on a trip like this.
 • It's
  the kind of place
  sellainen paikka, jota
  best
  avoided
  välttää
  after dark
  pimeäntulon jälkeen
  ; it makes me think of poor Moley, and Ratty's warning, and that's why I call it the Wild Wood.
 • Little was known about bacteria and viral infections, and
  they
  niitä
  must have been hard
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  without knowledge of modern hygiene standards
  ilman tietoa moderneista hygieniastandardeista
  , let alone the benefits of refrigeration and freezers.
 • The houses in the High Street went stravaiging down to the Gallowgate and the Saltmarket, to which last place no sane citizen would go as it was full of
  cutthroat robbers
  säälimättömiä ryöväreitä, joita
  ,
  avoided
  vältteli
  even
  by the police
  poliisi
  .
 • Just the sort of thing
  Juuri sellaisia asioita
  he
  hän
  avoided
  vältteli
  on his television at home
  televisiossaan kotona
  .
 • Robert recognized
  faces
  kasvot, joita
  he
  hän
  had been trying
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  for weeks
  viikkojen ajan
  .
 • The basic issue
  Perusongelma
  ,
  which
  jonka
  Mr Fallon
  herra Fallon
  has so far managed
  to
  <empty>
  avoid
  välttämään
  totally
  kokonaan
  in discussing this matter
  keskustellessaan aiheesta
  , yet which has made the Catholic community and the county council so anxious and so frustrated, is whether this Government accepts that places in Catholic schools should be provided for Catholic pupils.
 • Simon
  Simon
  worked for discreet administrative transformations within government,
  avoiding
  vältellen
  until late in his career
  uransa loppupuolelle asti
  clashes with ministers over contentious issues of policy and principle
  yhteenottoja ministereiden kanssa koskien politiikan ja periaatteen kiistanalaisia aiheita
  .
 • Here is where the frowns/smiles are most justified:
  EC-German argument
  EY:n saksalaista väitettä
  will be hard
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  .
 • In one week I had been transformed into
  the two personae that
  kahdeksi henkilöksi, joita
  I
  minä
  had always sworn
  to
  <empty>
  avoid
  välttäväni
  : the preacher and the missionary.
 • The torpedo
  Torpedo
  was
  only narrowly
  täpärästi
  avoided
  vältettiin
  .
 • Yes, I have seen this kind of thing and it is
  something
  jotain, mitä
  we
  me
  avoid
  vältämme
  completely
  täysin
  .
 • The wholesale nature of the grants also threatened the interests of men not recognized as opponents of the regime,
  something which
  jotain, mitä
  Gloucester
  Gloucester
  was careful
  to
  <empty>
  avoid
  vältti
  elsewhere
  muualla
  .
 • Students
  Opiskelijat
  may choose quite early
  which behaviours
  mitä käytöstä
  to
  <empty>
  avoid
  välttää
  for ever
  aina
  {{{1}}}
 • As
  people
  ihmiset
  avoid
  välttelevät
  more and more
  yhä enemmän
  they become a prisoner of their anxiety.
 • Rich creams
  Rasvaisia voiteita
  are
  on
  best
  paras
  avoided
  välttää
  around the eyes
  silmien ympärillä
  as the skin absorbs too readily here and may become puffy.
 • This
  tämän
  they
  He
  avoided
  välttivät
  as they followed their Head Girl's strict instructions to keep out of the rough areas
  kun he seurasivat oppilaskunnan puheenjohtajan tarkkoja ohjeita pysytellä poissa turvattomilta alueilta
  .
 • One thing that
  Yksi asia, jota
  you
  sinun
  should
  pitäisi
  avoid
  välttää,
  is to give toy horns out at tea and then find the poor entertainer is facing a barrage of noise.
 • If you come to an obstruction in a road you can seek to circumvent it or
  you
  sinä
  can retrace your journey to the nearest fork and
  avoid
  välttää
  that road
  sen tien
  altogether
  kokonaan
  .

avoidance.n

 • This
  avoidance
  välttelystä
  of conflict
  ristiriitojen
  became the key to the much-vaunted `harmony ``of the Japanese social system.
 • Epidemiological risk factors are somehow linked with destabilising influences on breathing, and it is through
  their
  niiden
  avoidance
  välttelyn
  or modulation -- for instance through a change in the sensory environment of sleep -- that risk of death can be reduced.
 • Basically it was about certain British officials allegedly colluding in
  drug-test
  huumetestien
  avoidance
  välttelyssä
  at some meetings
  joissain tapaamisissa
  in the early eighties
  kahdeksankymmentäluvun alussa
  .
 • She smiled at
  his
  hänen
  deliberate
  avoidance
  välttelylleen
  of her questions
  kysymysten
  .
 • The French authorities said that it was legitimate to differentiate between French companies and non-French companies in order to prevent
  tax
  verojen
  avoidance
  välttelyä
  by the latter
  jälkimmäisten
  .
 • Two of the major criticisms of a high tax burden relate to its (alleged) erosion of economic incentives and its encouragement of
  tax
  verojen
  avoidance
  välttelyyn
  and evasion.

desist.v

 • It would be wise
  to
  <empty>
  desist
  luopua
  from this activity
  tästä toiminnasta
  forthwith
  välittömästi
  .
 • He
  Hän
  desisted
  lopetti
  from the attack
  hyökkäyksen
  , and began to withdraw.
 • Be warned --
  desist
  pidättäydy
  from your experiments
  kokeiluistasi
  !
 • You need to train
  the dog
  koira
  to
  <empty>
  desist
  lopettamaan
  from barking excessively
  kohtuuton haukkuminen
  .
 • The parties also called on
  the governments of South Africa and Zaïre
  Etelä-Afrikan ja Zairen hallituksiin, että
  to
  <empty>
  desist
  ne lopettaisivat
  from interfering in Angola's internal affairs
  Angolan sisäisiin asioihin puuttumisen
  .
 • But if you want to stay pure,
  desist
  pidättäydy
  entirely
  kokonaan
  or at the most succumb to apple pie, unenhanced by cream or ice cream.
 • `
  I
  <empty>
  shall
  <empty>
  desist
  Luovutan
  ,
  since I am again in your debt
  sillä olen taas sinulle kiitollisuudenvelassa
  .
 • `
  Kindly
  ystävällisesti
  desist
  Lopeta
  !
 • If the term `crusty ``slips into your mind
  Jos mieleesi tulee sana "rapeakuorinen"
  ,
  desist
  lopeta
  .

dodge.v

 • Zoe
  Zoe
  dodged
  väisti
  the question
  kysymyksen
  .
 • Without exchange controls, goes the standard retort,
  commercial customers
  kaupalliset asiakkaat
  could easily
  voisivat helposti
  dodge
  väistää
  such controls
  sellaiset tarkistukset
  by borrowing from abroad
  lainaamalla ulkomailta
  .
 • Forewarned,
  we
  me
  dodged
  väistimme
  a conversation about `political prisoners
  keskustelun "poliittisista vangeista
  ``; just as well, for his face was black with preparatory anger.
 • Linda was intelligent enough to recognise when
  a question
  kysymystä
  was being
  <empty>
  dodged
  väistettiin
  .
 • But the idea of a tax as some kind of entry ticket for citizenship was always a nonsense:
  too many
  liian monet
  are able
  to
  <empty>
  dodge
  välttää
  paying it
  sen maksamista
  .

duck.v

 • When the British foreign secretary, Sir Geoffrey Howe, visited Peshawar on March 28th and talked to resistance leaders,
  he
  hän
  ducked
  väisti
  the issue
  ongelman
  by saying that Britain's practice was to recognise states, not governments
  sanomalla, että Iso-Britannialla oli tapana tunnustaa valtioita, ei hallituksia
  .
 • Ministers
  Ministerit
  once again
  ducked
  väistivät
  the question of recognising Macedonia
  kysymystä Makedonian tunnustamisesta
  , even though Lord Carrington is believed to have said there was no practical reason why it could not go ahead.
 • For example, that
  they
  he
  were diligently enforcing bye-laws about where costermongers ``barrows could be parked, while
  ducking
  vältellessään
  their responsibilities to deal with ruffians and robbers
  velvollisuuksiaan käsitellä räyhääjiä ja ryöväreitä
  .
 • He
  Hän
  is
  <empty>
  ducking
  pakenee
  out of his responsibilities as Secretary of State for Education and Science
  velvollisuuksiaan sivistys- ja tiedeministerinä
  , just as he did on health.
 • Here
  the challenge
  haastetta
  is being
  <empty>
  ducked
  väistellään
  .
 • Attempting
  to
  <empty>
  duck
  väistää
  the consequences of hard decisions
  vaikeiden päätösten seuraukset
  by leaving them to the last possible minute or by creating distance through solely informing parents by letter
  jättämällä ne viime hetkeen tai luomalla etäisyyttä siten, että tiedottaa vanhempia ainoastaan kirjeitse,
  places the initiative in the hands of others.

escape.v

 • You
  Sinä
  escaped
  väistit
  death
  kuoleman
  by a hair's breadth
  hyvin täpärästi
  .
 • Their prey
  Niiden saalis
  can not
  ei voi
  escape
  jäädä
  detection
  huomaamatta
  by remaining still
  pysymällä liikkumatta
  , however.
 • The attack on Warrington may simply mean that there remains intact in that area of England
  a small cell of perhaps no more than two activists who
  pieni solu, jossa on mahdollisesti vain kaksi aktivistia
  escaped
  jäänyttä
  detection
  huomaamatta
  and arrest in operations following the gasometer explosion.
 • Foreign nationals found guilty of serious crimes
  Vakaviin rikoksiin syyllisiksi todetut ulkomaiden kansalaiset
  sometimes manage
  to
  <empty>
  escape
  välttämään
  deportation
  maastakarkoituksen,
  if they face a grim fate back home
  jos heitä odottaa ankara kohtalo kotona
  .
 • Luckily,
  he
  hän
  escaped
  välttyi
  injury
  vaurioilta
  .
 • No-one
  Kukaan ei
  can
  voi
  escape
  paeta
  the influences surrounding them
  ympäröiviltä vaikutteilta
  .
 • The central requirement
  Keskeistä vaatimusta
  can not be
  ei voi
  escaped
  välttää
  : almost every action that would remedy and reassure involves the relationship between the citizen and the state.
 • There were some new freedoms: good reasons for
  escaping
  paeta
  boring social duties, such as calls, or church sermons, or committee meetings
  tylsistä sosiaalisista velvollisuuksista, kuten puheluista tai kirkon saarnoista tai komitean tapaamisista
  .
 • Intoxicants and drugs are used by
  some
  jotkut
  to
  <empty>
  escape
  pakenemiseen
  physical or psychological pain
  fyysiseltä tai psykkiseltä kivulta
  .
 • Further, as we show below, the general theory needs modification to allow for the ability of
  some firms
  joidenkin yritysten
  to
  <empty>
  escape
  selviytyä
  from the average of national industry economics
  kotimaan teollisuuden taloudelliselta keskitasolta
  by internationalising their systems of management
  kansainvälistämällä hallintojärjestelmänsä
  .

eschew.v

 • That tradition
  sitä perinnettä
  was frequently
  usein
  eschewed
  välttivät
  by later republicans
  Myöhemmät republikaanit
  .
 • Most parents
  Suurin osa vanhemmista
  eschew
  välttää
  diplomacy
  diplomatiaa
  completely
  täysin
  when dealing with their children
  ollessaan tekemisissä lastensa kanssa
  , and opt for the Jimmy Cagney approach.
 • She
  Hän
  eschewed
  kieltäytyi
  all requests to be interviewed about the contest on radio or television
  kaikista pyynnöistä tulla haastatelluksi kilpailusta radiossa tai televisiossa
  , opting instead for a few newspaper interviews with sympathetic journalists.
 • Fêted Amer-indie faces SMASHING PUMPKINS
  Ylistetty Amer-indie kohtaa SMASHING PUMPKINSin
  eschew
  karttaa
  the indulgent side of the rock'n'roll lifestyle
  rock'n'roll-elämäntavan liian sallivan puolen
  to engage in the healthy, non-macho pursuit of the Good Noise
  osallistuakseen Good Noisen terveelliseen ei-machoon toimintaan
  .
 • But
  he
  hän
  firmly
  eschewed
  kieltäytyi
  political involvement
  poliittisesta osallistumisesta
  and devoted his time to his diocese and to building.
 • Following a central tenet of Christian Science
  Kristillisen tieteen keskeistä periaatetta seuraten
  the couple
  pariskunta
  had
  oli
  eschewed
  kieltäytynyt
  modern medical methods
  moderneista lääketieteen menetelmistä
  and had attempted to cure their son's bowel obstruction through the power of prayer.
 • He
  Hän
  eschewed
  vältti
  modal contrasts before Jupiter et Europe (book 4, privilege 1703)
  tapoja koskevia vastakohtia Jupiterin ja Europen edessä (kirja 4, etuoikeus 1703)
  and several times employed a tonic-submediant progression between movements without any textual justification.

evade.v

 • But
  you
  sinä
  always
  evaded
  välttelit
  this question
  tätä kysymystä
  , saying your allowance from home would not stretch to paying the extra rent.
 • Alianor
  Alianor
  evaded
  vältteli
  the question
  kysymystä
  .
 • It is easier for
  a horse
  hevoselle
  to
  <empty>
  evade
  vältellä
  going correctly
  oikein menemistä,
  because correct work is hard work, requiring effort.
 • The Customs Service claimed that this was to prevent
  commercial traders
  kaupallisia elinkeinonharjoittajia
  evading
  välttämästä
  duty
  tullimaksuja
  by importing goods as private individuals
  tuomalla tavaroita yksityisinä henkilöinä
  .
 • Even with the legal penalties that exist, people go to great lengths to avoid paying taxes legally by finding loopholes in the tax laws; or
  they
  he
  evade
  välttelevät
  taxes
  veroja
  by illegally cheating the tax authorities
  huijaamalla veroviranomaisia laittomasti
  .
 • For in each instance
  the problem of expansion
  laajenemisen ongelma
  was solved or
  evaded
  vältettiin
  in a different way, and produced as a result towns with very different characteristics.
 • He should have seen the face of his right hon. Friend the Member for Finchley when
  he
  hän
  evaded
  vältteli
  answering a question about the word ``federal
  sanaan "liittovaltio" liittyvään kysymykseen vastaamista
  .

evasion.n

 • The black economy refers to those unrecorded economic transactions conducted on a cash basis with a view to illegal
  evasion
  kierto
  of tax
  veron-
  .
 • These giant corporations may simply opt for
  law
  lain
  evasion
  välttelyn
  .
 • MPs are also to summon Sir Clive Whitmore, Permanent Secretary at the Home Office, to explain repeated failures by his ministry to curb
  TV licence
  TV-luvan
  evasion
  välttelyä
  .
 • Your answer
  Vastauksesi
  was an
  oli
  evasion
  välttelevä
  .
 • We do not need continued
  evasion
  vältteleviä vastauksia
  from the Government
  hallituksen
  about the effect their proposals will have
  heidän ehdotustensa vaikutuksesta
  .
 • Notwithstanding Clinton's protestations, the agonies suffered over the issue of
  draft
  kutsunnan
  evasion
  välttelyn
  by Dan Quayle
  Dan Quaylen
  as vice-presidential candidate during the 1988 campaign meant that many Republicans seized upon the allegations against Clinton with undisguised delight.
 • Not only did the papacy by these grants assist the king in
  his
  hänen
  evasion
  vältellessään
  of his 1297 commitments
  vuoden 1297 lupaustaan
  , but in 1305 Clement V even absolved him from his oaths to observe the Confirmation.

forgo.v

 • He added
  he
  hän
  would
  <empty>
  willingly
  innolla
  forego
  luopuisi
  a trip to the United States
  matkasta Yhdysvaltoihin
  and play in the Jersey Open with the hope of collecting more Ryder Cup points.
 • `
  I
  Minä
  would much rather
  paljon mieluummin
  forgo
  olisin ilman
  your interest
  kiinnostustasi,
  if it is to be tempered with interference
  jos siihen liittyy häiritseminen
  ! ``she spat through pursed lips.
 • The girl
  Tyttö
  had wanted
  to
  <empty>
  forgo
  luopua
  the tea
  teestä
  and sidle out while they could, but Hencke shook his head.
 • He
  Hän
  was prepared
  to
  <empty>
  forgo
  luopumaan
  some of his rights
  joistain oikeuksistaan
  , but I contend that the state is required to defend those rights for the benefit of its citizens.
 • They
  Heidän
  may often have
  to
  <empty>
  forego
  luopua
  social evenings and holidays
  sosiaalisista tapahtumista ja lomista
  .

shirk.v

 • An ``if you'll pardon the liberty, ladies, I reckon
  I
  minä
  'd
  <empty>
  shirk
  välttelisin
  my duty
  velvollisuuttani,
  if two pretty young ladies had come all this way special.
 • But perhaps
  I
  minä
  am
  <empty>
  shirking
  kaihdan
  my responsibilities
  velvollisuuksiani
  by being here
  olemalla täällä
  , in the police force.
 • The two other functions of a king
  kuninkaan kahta muuta toimintaa
  he
  Hän
  shirked
  vältteli
  : he did not lead his armies to war, anyway in his later years, and he did not provide an heir.
 • Any man
  Kaikki miehet
  shirking
  kaihtavat
  his duty
  velvollisuuttaan
  would be shot on the spot.

shun.v

 • After Mona agreed with Mr Carman that
  she
  hän
  shunned
  vältteli
  publicity
  julkisuutta
  , he produced glamorous photos of her taken at her mother's mansion in Hampstead, North London.
 • Girls wishing to avoid such a fate
  Tyttöjen, jotka toivovat välttyvänsä sellaiselta kohtalolta,
  should
  pitäisi
  shun
  välttää
  wearing or passing near fairy flowers, such as clumps of harebells or love-in-idleness
  keijukaismaisten kukkien, kuten kissankello- tai keto-orvokkirykelmien, käyttämistä tai läheltä kulkemista
  .
 • The scene of one of Drachenfels' most infamous atrocities,
  this chamber
  tätä kammiota
  has been
  on
  shunned
  karttanut
  by most of the few who have penetrated the Castle
  suurin osa niistä harvoista, jotka ovat tunkeutuneet linnaan
  .
 • The tainted places near the mountains
  Vuorten lähellä olevia saastuneita paikkoja
  are
  <empty>
  shunned
  karsastavat
  by all but the boldest Elves
  kaikki paitsi rohkeimmat haltijat,
  for lurking evil can strike the unwary even here.
 • The food was always of
  the type that
  sellaista, jota
  anorexics
  anoreksikot
  tend
  to
  <empty>
  shun
  välttämään
  -- solidly starchy and savoury peasant dishes, followed by mounds of sweet, creamy puddings and richly decorated chocolate cakes.

sidestep.v

 • Anaximander
  Anaksimandros
  sidestepped
  kaihtoi
  the issue of how the opposites emerge from `the indefinite ``
  ongelmaa siitä, kuinka vastakohdat paljastuvat "äärettömästä"
  by saying that it was always in motion: the motion itself presumably causes the primary opposites to be separated out from the mixture
  sanomalla, että se oli aina liikkeessä: liike itsessään oletettavasti aiheuttaa sen, että varsinaiset vastakohdat irtoavat seoksesta
  .
 • Broadcasting regulations prevent anyone appealing for money on a programme like that, but
  he
  hän
  sidestepped
  väisti
  the rules
  sääntöjä
  very smartly
  hyvin nokkelasti
  .
 • And, over the years,
  he
  hän
  had learned to avert his face,
  to
  <empty>
  sidestep
  pakoilemaan
  , to damp down the fires.
 • In the subsequent analysis,
  we
  me
  sidestep
  väistämme
  these issues
  nämä ongelmat
  and assume that the government only issues short-term bonds paying the going rate of interest.
 • Will the Minister comment on
  the question that
  kysymystä,
  was
  <empty>
  sidestepped
  väisti
  by the Secretary of State
  jota valtioministeri
  ?
 • But
  he
  hän
  neatly
  siististi
  sidestepped
  väisti
  the questions about riots, crime and gang warfare
  kysymykset mellakoista, rikoksista ja jengien sodankäynnistä
  , says David Wallen
 • She
  Hän
  sidestepped
  kaihtoi
  answering
  vastaamista
  , saying ``with proper procedures and with proper formalities, all can come to attend the forum.
 • The property often is registered under false identities
  to
  <empty>
  sidestep
  kiertämiseksi
  laws that limit the ownership of land
  sellaisten lakien, jotka rajoittavat maan omistusoikeutta
  .

skirt.v

 • Intel
  Intel
  carefully
  tarkasti
  skirted
  vältti
  the issues of Pentium's price and delivery
  Pentiumin hinta- ja toimitusongelmat
  at its ostensible introduction last month.
 • But
  we
  meidän
  shall have
  to
  <empty>
  skirt
  välttää
  these issues here
  näitä ongelmia tässä
  (see Fillmore, 1975).
 • Perhaps more important, and there are close parallels here to our critique of ethology and sociobiology,
  Freud
  Freud
  still
  skirts
  vältti
  round the difficult question of how primordial instincts are socially constructed
  sen vaikean kysymyksen, kuinka alkukantaiset vietit ovat muodostuneet sosiaalisesti
  .
 • Dame Una Pope-Hennessy (the formidable mother of James and John Pope-Hennessy and a friend of Ivy and Margaret) had been cross with a reviewer who had written of her book about jade: `
  Dame Una
  Dame Una
  skirts
  kiertelee
  gracefully
  sulavasti
  round the subject
  aiheen ympärillä
  .
 • She waited, holding her breath, wondering whether he would really answer all the questions that had been buzzing around in her head ever since she had first met him, or whether
  he
  hän
  would
  <empty>
  skirt
  välttelisikö
  around the subject
  aihetta
  and depend instead on the overwhelming attraction she felt for him to talk her back into bed.
 • Many freight forwarders
  Monet rahtihuolitsijat
  , however,
  skirt
  välttävät
  this prohibition
  tätä kieltoa
  by forming separate subsidiary corporations for their NVOCC operations
  perustamalla erillisiä tytäryhtiöitä NVOCC-toimintojaan varten
  .
 • She
  Hän
  simply donned a flowing outfit by Amanda Wakely, stepped out … and
  skirted
  vältteli
  neatly
  näppärästi
  round the problem
  ongelmaa
  .
 • A somewhat thicker book, The Bernese Alps details
  the important region
  tärkeän alueen
  skirted
  karttaman
  by the previous book
  aiemman kirjan
  .
 • Reluctant to voice her suspicions,
  Fran
  Fran
  skirted
  vältteli
  round the answers
  vastauksia
  , aware that Luke was listening intently to every word she said.
FEE 
agent (info)
circumstances (info)
degree (info)
manner (info)
means (info)
place (info)
purpose (info)
reason (info)
time (info)
undesirable_situation (info)
verb_chain