TransFrameNet:Adopt selection

From Sanat

adopt.v

 • Significantly
  On merkittävää, että
  ,
  leading Japanese computer makers
  johtavat japanilaiset tietokonevalmistajat
  have
  ovat
  adopted
  omaksuneet
  export strategies similar in some respects to those of the car industry
  jossain määrin autoteollisuutta vastaavia vientistrategioita
  .
 • On the Jewish question
  Juutalaiskysymyksessä
  ,
  Lenin
  Lenin
  adopted
  omaksui
  Kautsky's position
  Kautskyn näkemyksen
  .
 • But they went one stage further:
  Soviet socialism
  neuvostoliittolainen sosialismi
  adopted
  omaksui
  a stance of militant atheism
  militantin ateistisen asenteen
  .
 • `Those new masters of yours will not expect
  you
  sinun
  to
  <empty>
  adopt
  omaksuvan
  this perspective
  tätä näkökulmaa
  .
 • Gassendi
  Gassendi
  adopted
  omaksui
  it
  sen
  enthusiastically
  innokkaasti
  and argued for it at great length.
 • Within a few minutes
  Muutamassa minuutissa
  it
  se
  was
  <empty>
  adopted
  omaksuttiin
  unanimously
  yksimielisesti
  .
 • Again
  taas
  ,
  officially
  virallisesti
  ,
  trade unions
  Ammattiyhdistykset
  adopt
  ottavat käyttöön
  anti-discrimination policies
  syrjinnän vastaiset käytännöt
  .
 • His account
  hänen selostuksensa
  I
  <empty>
  gratefully
  kiitollisena
  adopt
  Hyväksyn
  .
 • Besides its industrial uses,
  the metal
  metalli
  has been
  on
  readily
  nopeasti
  adopted
  omaksuttu
  for tableware
  ruokailuvälineissä
  .
 • Initially
  Aluksi
  you
  <empty>
  will
  <empty>
  adopt
  olet
  a tense stance
  jännittyneessä tilassa
  ,
  concentrating the mind on which action brings about what result
  ja suuntaat ajatukset siihen, mikä toiminta tuottaa mitä tuloksi
  .
 • The Uzbekistan Supreme Soviet
  Uzbekistanin korkein neuvosto
  adopted
  omaksui
  a resolution
  päätöksen
  on Nov. 1
  marraskuun 1. päivänä
  abolishing the republican Council of Ministers
  lakkauttaa republikaanien ministerineuvoston
  .
 • Embraer
  Embraer
  had
  oli
  long
  kauan sitten
  adopted
  omaksunut
  policies of aiming for international competitiveness
  käytännökseen tähdätä kansainväliseen kilpailukykyyn
  ; the domestic market was too small to support its ambition.
 • Internationally
  kansainvälisesti
  ,
  the data protection principles
  Tietosuojaperiaatteet
  were
  adopted
  omaksuttiin
  as the basis for the 1980 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data
  OECD:n vuoden 1980 intimiteettisuojan ja henkilökohtaisten tietojen kansainvälisen tietovirran periaatteiden pohjaksi
  .
 • It is true that
  baroque
  barokki
  had
  oli
  long
  kauan sitten
  been
  <empty>
  adopted
  omaksuttu
  as the style
  tyyliksi
  for state capitols in the United States
  Yhdysvaltojen kongressitaloissa
  , but the Beaux-Arts style in all its overblown pomposity was to reflect this new sense of greatness.
 • The Serbs
  Serbit
  have ruthlessly shelled towns, and
  have
  ovat
  at times
  ajoittain
  adopted
  omaksuneet
  rape
  raiskauksen
  as a method of war
  menettelytapana sodassa
  .
 • Last year
  Viime vuonna
  Stokesley Youth Centre
  Stokesleyn nuorisokeskus
  adopted
  omaksui
  Elena
  Elenan
  as its mascot
  maskotikseen
  and since then the players have raised about £100 for her.
 • The Court of Appeal
  Hovioikeus
  adopted
  omaksui
  this understanding of the law
  tämän lakikäsityksen
  in Shadrokh-Cigari
  Shadrokh-Cigarissa
  , above, but also held that s.5(4) was another way to the same result since there was also an obligation to make restoration.
 • To help students learn this system
  auttaa opiskelijoita oppimaan tämän järjestelmän
  ,
  Project English
  Project English
  adopts
  ottamalla käyttöön
  the cognitive approach
  kognitiivisen lähestymistavan
  .
 • The Slovak National Council (parliament)
  Slovakian kansallinen neuvosto (parlamentti)
  on Oct. 25
  25. lokakuuta
  adopted
  otti käyttöön
  a bill making Slovak the official state language in the republic
  lakiehdotuksen, jonka mukaan slovakiasta tulee tasavallan virallinen kieli
  .
 • A conciliatory tone
  sovinnollinen tyyli
  should he
  adopted
  omaksua
  for a letter of adjustment
  Sovittelukirjeessä
  .
 • The cruciform plan
  Ristinmallinen piirrustus
  was
  <empty>
  adopted
  omaksuttiin
  , a high vaulted nave and choir, with one or more flanking aisles, an eastern chevet and richly ornamented west façade.
 • This notion
  tämän näkemyksen
  has been
  ovat
  adopted
  omaksuneet
  by a number of animal learning theorists (e.g. Spear 1973, 1981; Hirsh 1980)
  Monet eläinten oppimisen teoreetikot
  .

assume.v

 • An alien woman
  Ulkomainen nainen
  does not, as formerly,
  assume
  saa
  British citizenship
  Iso-Britannian kansallisuutta
  automatically
  automaattisesti
  on marriage to a British citizen
  mennessään naimisiin Iso-Britannian kansalaisen kanssa
  .
 • She
  Hän
  pulled herself back to the point,
  assuming
  omaksui
  once more
  jälleen
  an expression of sobriety
  selvän ilmeen
  .
 • Media
  Tiedostusvälineet
  in addition
  assume
  omaksuvat
  certain religious roles
  tiettyjä uskonnollisia rooleja
  in the perception of viewers, listeners and readers
  katsojien, kuuntelijoiden ja lukijoiden mielissä
  .
 • Nick Cave
  Nick Cave
  assumed
  omaksui
  his persona
  persoonansa
  in a dead-end relationship song
  umpikujaan joutuneesta parisuhteesta kertovassa laulussa
  .
 • This led to
  the development officer
  kehitysvirkailija
  having
  to
  <empty>
  assume
  omaksumaan
  such a role
  sellaisen roolin
  herself
  itse
  , and occasionally this involved her in more work than she felt she could easily provide.
 • However, in order to do this, it follows that
  you
  sinun
  must be versatile and able
  to
  <empty>
  assume
  omaksumaan
  many different roles
  monia eri rooleja
  .
 • Pouting seductively
  Mutristaen huuliaan viettelevästi
  ,
  she
  hän
  assumed
  omaksui
  a pose which presented her as a raving sexpot
  asennon, joka sai hänet näyttämään mielettömältä seksipommilta
  , as she alluringly slipped the flimsy straps of her silk and lace petticoat from her ivory shoulders.

embrace.v

 • As part of the drive for greater effectiveness
  osana tehokkuudenlisäämiskampanjaa
  the police
  Poliisi
  embraced
  omaksui
  technology
  teknologian
  as a means of countering the increasing sophistication of crime
  tapana vastata rikosten lisääntyvään monimutkaisuuteen
  .
 • By acting professionally (dispassionate, responsible, with technical competence)
  Toimimalla ammattimaisesti (maltillisesti, vastuullisesti, teknisesti osaavasti)
  Britain
  Britannia
  can,
  voi
  through its army
  armeijansa avulla
  ,
  <empty>
  embrace
  omaksua
  war
  sodan
  as a means of creating an identity for itself
  tapana luoda itselleen identiteetti
  in today's shifty international order
  nykyajan vaihtelevassa kansainvälisessä järjestyksessä
  .
 • Printers and typesetting houses
  Paino- ja ladontatalot
  have been
  ovat
  embracing
  omaksuneet
  new methods
  uusia menetelmiä
  for the last 15 years or so
  noin viimeiset 15 vuotta
  and now rely entirely upon them.
 • Radical change
  Radikaali muutos
  was
  <empty>
  embraced
  omaksuttiin
  most enthusiastically
  innokkaimmin
  in Poland, Hungary and
  Puolassa, Unkarissa
  , after a critical interlude, in Czechoslovakia, whilst in East Germany there were moves towards reunification with the West.
 • You can now see why we wish to commit
  the G M B
  GMB:n
  to extend the role of health and safety representatives,
  to
  <empty>
  embrace
  tukemaan
  environmental issues
  ympäristökysymyksiä
  .
 • Labour
  Työnväenpuolue
  will
  <empty>
  embrace
  tukee
  the goal of sustainable development
  kestävän kehityksen tavoitetta
  ,
  with environmental modernisation an integral part of our industrial strategy
  ympäristönsuojelun uudistaminen olennaisena osana teollisuutemme strategiaa
  .
 • Radical change
  Radikaali muutos
  was
  <empty>
  embraced
  hyväksyttiin
  most enthusiastically
  innokkaimmin
  in Poland, Hungary and,
  after a critical interlude
  ratkaisevan välinäytöksen jälkeen
  ,
  in Czechoslovakia
  myös Tšekkoslovakiassa
  , whilst in East Germany there were moves towards reunification with the West.
FEE 
agent (info)
attribute (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
depictive (info)
duration (info)
epistemic_stance 
event_description (info)
frequency (info)
instrument (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
place (info)
purpose (info)
role (info)
time (info)
value (info)
verb_chain