TransFrameNet:Adopt selection

  From Sanat

  adopt.v

  • Significantly
   On merkittävää, että
   ,
   leading Japanese computer makers
   johtavat japanilaiset tietokonevalmistajat
   have
   ovat
   adopted
   omaksuneet
   export strategies similar in some respects to those of the car industry
   jossain määrin autoteollisuutta vastaavia vientistrategioita
   .
  • On the Jewish question
   Juutalaiskysymyksessä
   ,
   Lenin
   Lenin
   adopted
   omaksui
   Kautsky's position
   Kautskyn näkemyksen
   .
  • But they went one stage further:
   Soviet socialism
   neuvostoliittolainen sosialismi
   adopted
   omaksui
   a stance of militant atheism
   militantin ateistisen asenteen
   .
  • `Those new masters of yours will not expect
   you
   sinun
   to
   <empty>
   adopt
   omaksuvan
   this perspective
   tätä näkökulmaa
   .
  • Gassendi
   Gassendi
   adopted
   omaksui
   it
   sen
   enthusiastically
   innokkaasti
   and argued for it at great length.
  • Within a few minutes
   Muutamassa minuutissa
   it
   se
   was
   <empty>
   adopted
   omaksuttiin
   unanimously
   yksimielisesti
   .
  • Again
   taas
   ,
   officially
   virallisesti
   ,
   trade unions
   Ammattiyhdistykset
   adopt
   ottavat käyttöön
   anti-discrimination policies
   syrjinnän vastaiset käytännöt
   .
  • His account
   hänen selostuksensa
   I
   <empty>
   gratefully
   kiitollisena
   adopt
   Hyväksyn
   .
  • Besides its industrial uses,
   the metal
   metalli
   has been
   on
   readily
   nopeasti
   adopted
   omaksuttu
   for tableware
   ruokailuvälineissä
   .
  • Initially
   Aluksi
   you
   <empty>
   will
   <empty>
   adopt
   olet
   a tense stance
   jännittyneessä tilassa
   ,
   concentrating the mind on which action brings about what result
   ja suuntaat ajatukset siihen, mikä toiminta tuottaa mitä tuloksi
   .
  • The Uzbekistan Supreme Soviet
   Uzbekistanin korkein neuvosto
   adopted
   omaksui
   a resolution
   päätöksen
   on Nov. 1
   marraskuun 1. päivänä
   abolishing the republican Council of Ministers
   lakkauttaa republikaanien ministerineuvoston
   .
  • Embraer
   Embraer
   had
   oli
   long
   kauan sitten
   adopted
   omaksunut
   policies of aiming for international competitiveness
   käytännökseen tähdätä kansainväliseen kilpailukykyyn
   ; the domestic market was too small to support its ambition.
  • Internationally
   kansainvälisesti
   ,
   the data protection principles
   Tietosuojaperiaatteet
   were
   adopted
   omaksuttiin
   as the basis for the 1980 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data
   OECD:n vuoden 1980 intimiteettisuojan ja henkilökohtaisten tietojen kansainvälisen tietovirran periaatteiden pohjaksi
   .
  • It is true that
   baroque
   barokki
   had
   oli
   long
   kauan sitten
   been
   <empty>
   adopted
   omaksuttu
   as the style
   tyyliksi
   for state capitols in the United States
   Yhdysvaltojen kongressitaloissa
   , but the Beaux-Arts style in all its overblown pomposity was to reflect this new sense of greatness.
  • The Serbs
   Serbit
   have ruthlessly shelled towns, and
   have
   ovat
   at times
   ajoittain
   adopted
   omaksuneet
   rape
   raiskauksen
   as a method of war
   menettelytapana sodassa
   .
  • Last year
   Viime vuonna
   Stokesley Youth Centre
   Stokesleyn nuorisokeskus
   adopted
   omaksui
   Elena
   Elenan
   as its mascot
   maskotikseen
   and since then the players have raised about £100 for her.
  • The Court of Appeal
   Hovioikeus
   adopted
   omaksui
   this understanding of the law
   tämän lakikäsityksen
   in Shadrokh-Cigari
   Shadrokh-Cigarissa
   , above, but also held that s.5(4) was another way to the same result since there was also an obligation to make restoration.
  • To help students learn this system
   auttaa opiskelijoita oppimaan tämän järjestelmän
   ,
   Project English
   Project English
   adopts
   ottamalla käyttöön
   the cognitive approach
   kognitiivisen lähestymistavan
   .
  • The Slovak National Council (parliament)
   Slovakian kansallinen neuvosto (parlamentti)
   on Oct. 25
   25. lokakuuta
   adopted
   otti käyttöön
   a bill making Slovak the official state language in the republic
   lakiehdotuksen, jonka mukaan slovakiasta tulee tasavallan virallinen kieli
   .
  • A conciliatory tone
   sovinnollinen tyyli
   should he
   adopted
   omaksua
   for a letter of adjustment
   Sovittelukirjeessä
   .
  • The cruciform plan
   Ristinmallinen piirrustus
   was
   <empty>
   adopted
   omaksuttiin
   , a high vaulted nave and choir, with one or more flanking aisles, an eastern chevet and richly ornamented west façade.
  • This notion
   tämän näkemyksen
   has been
   ovat
   adopted
   omaksuneet
   by a number of animal learning theorists (e.g. Spear 1973, 1981; Hirsh 1980)
   Monet eläinten oppimisen teoreetikot
   .

  assume.v

  • An alien woman
   Ulkomainen nainen
   does not, as formerly,
   assume
   saa
   British citizenship
   Iso-Britannian kansallisuutta
   automatically
   automaattisesti
   on marriage to a British citizen
   mennessään naimisiin Iso-Britannian kansalaisen kanssa
   .
  • She
   Hän
   pulled herself back to the point,
   assuming
   omaksui
   once more
   jälleen
   an expression of sobriety
   selvän ilmeen
   .
  • Media
   Tiedostusvälineet
   in addition
   assume
   omaksuvat
   certain religious roles
   tiettyjä uskonnollisia rooleja
   in the perception of viewers, listeners and readers
   katsojien, kuuntelijoiden ja lukijoiden mielissä
   .
  • Nick Cave
   Nick Cave
   assumed
   omaksui
   his persona
   persoonansa
   in a dead-end relationship song
   umpikujaan joutuneesta parisuhteesta kertovassa laulussa
   .
  • This led to
   the development officer
   kehitysvirkailija
   having
   to
   <empty>
   assume
   omaksumaan
   such a role
   sellaisen roolin
   herself
   itse
   , and occasionally this involved her in more work than she felt she could easily provide.
  • However, in order to do this, it follows that
   you
   sinun
   must be versatile and able
   to
   <empty>
   assume
   omaksumaan
   many different roles
   monia eri rooleja
   .
  • Pouting seductively
   Mutristaen huuliaan viettelevästi
   ,
   she
   hän
   assumed
   omaksui
   a pose which presented her as a raving sexpot
   asennon, joka sai hänet näyttämään mielettömältä seksipommilta
   , as she alluringly slipped the flimsy straps of her silk and lace petticoat from her ivory shoulders.

  embrace.v

  • As part of the drive for greater effectiveness
   osana tehokkuudenlisäämiskampanjaa
   the police
   Poliisi
   embraced
   omaksui
   technology
   teknologian
   as a means of countering the increasing sophistication of crime
   tapana vastata rikosten lisääntyvään monimutkaisuuteen
   .
  • By acting professionally (dispassionate, responsible, with technical competence)
   Toimimalla ammattimaisesti (maltillisesti, vastuullisesti, teknisesti osaavasti)
   Britain
   Britannia
   can,
   voi
   through its army
   armeijansa avulla
   ,
   <empty>
   embrace
   omaksua
   war
   sodan
   as a means of creating an identity for itself
   tapana luoda itselleen identiteetti
   in today's shifty international order
   nykyajan vaihtelevassa kansainvälisessä järjestyksessä
   .
  • Printers and typesetting houses
   Paino- ja ladontatalot
   have been
   ovat
   embracing
   omaksuneet
   new methods
   uusia menetelmiä
   for the last 15 years or so
   noin viimeiset 15 vuotta
   and now rely entirely upon them.
  • Radical change
   Radikaali muutos
   was
   <empty>
   embraced
   omaksuttiin
   most enthusiastically
   innokkaimmin
   in Poland, Hungary and
   Puolassa, Unkarissa
   , after a critical interlude, in Czechoslovakia, whilst in East Germany there were moves towards reunification with the West.
  • You can now see why we wish to commit
   the G M B
   GMB:n
   to extend the role of health and safety representatives,
   to
   <empty>
   embrace
   tukemaan
   environmental issues
   ympäristökysymyksiä
   .
  • Labour
   Työnväenpuolue
   will
   <empty>
   embrace
   tukee
   the goal of sustainable development
   kestävän kehityksen tavoitetta
   ,
   with environmental modernisation an integral part of our industrial strategy
   ympäristönsuojelun uudistaminen olennaisena osana teollisuutemme strategiaa
   .
  • Radical change
   Radikaali muutos
   was
   <empty>
   embraced
   hyväksyttiin
   most enthusiastically
   innokkaimmin
   in Poland, Hungary and,
   after a critical interlude
   ratkaisevan välinäytöksen jälkeen
   ,
   in Czechoslovakia
   myös Tšekkoslovakiassa
   , whilst in East Germany there were moves towards reunification with the West.
  FEE 
  agent (info)
  attribute (info)
  circumstances (info)
  containing_event (info)
  depictive (info)
  duration (info)
  epistemic_stance 
  event_description (info)
  frequency (info)
  instrument (info)
  manner (info)
  means (info)
  particular_iteration (info)
  place (info)
  purpose (info)
  role (info)
  time (info)
  value (info)
  verb_chain