TransFrameNet:Activity stop

From Sanat

abandon.v

 • We have already seen that this may simply have been a way of saying that Wulfstan had secured an undertaking that
  they
  he
  were going
  to
  <empty>
  abandon
  hylätä
  practices which he found displeasing
  käytännöt, joista hän ei pitänyt
  .
 • The project
  Projekti
  was
  <empty>
  abandoned
  keskeytettiin
  when it proved too complicated
  kun se osoittautui liian monimutkaiseksi
  and instead they drove to Spain at Easter in 1953.
 • Approaching Heligoland the weather was obviously unsuitable and so
  the mission
  tehtävät
  was
  <empty>
  abandoned
  keskeytettiin
  and the aircraft went home.

cease.v

 • The mill
  Tehdas
  was eventually forced
  to
  <empty>
  cease
  lopettamaan
  operations
  toimintansa
  during Mr Bright's time when a large pond, further upstream, was drained by a colliery to reduce water leakage into the coal workings.
 • It also called on
  the guerrillas in El Salvador
  sissejä El Salvadorissa
  to
  <empty>
  cease
  lopettamaan
  hostilities
  vihamielisyydet
  and to begin peace talks.
 • It's not that
  he
  hän
  ceases
  lakkaa
  altogether
  kokonaan
  to be the eternal student
  olemasta ikuinen opiskelija
  , but that he becomes reshaped and misshaped into an aberration.
 • That role made possible his nomination; he was elected as an outsider and, by his own admission,
  he
  hän
  never
  ei koskaan
  ceased
  lakannut
  being one
  olemasta sellainen
  whilst in office
  ollessaan virassa
  .
 • Also,
  in October 1949
  lokakuussa 1949
  ,
  the Communists
  kommunistit
  '
  who had been fighting in the Greek Civil War
  jotka olivat taistelleet Kreikan sisällissodassa
  ,
  ceased
  lopettivat
  fighting
  taistelemisen
  .
 • Following his daughter's death,
  Hugo
  Hugo
  ceased
  lopetti
  writing
  kirjoittamisen
  for several years
  useaksi vuodeksi
  .
 • At Surrey the `amateur ``W. W. Read was employed as `assistant secretary to the club for £250 a year -- a post he relinquished when
  he
  hän
  ceased
  lopetti
  to play
  pelaamisen
  .
 • At intervals
  Ajoittain
  he
  hän
  ceased
  lopetti
  his frenzied pacing
  vimmaisen astelunsa
  and peered up and down the hideous pipe, as if expecting the arrival of some fellow conspirator.
 • Soap
  Soap
  ceased
  lopetti
  his fantastic monologue
  fantastisen monologinsa
  , and Pooley and Omally stared at him dumb and slack-jawed.
 • Gilbert
  Gilbert
  ceased
  lopetti
  struggling
  rimpuilun
  ,
  realising that Cardiff would not let him go until he knew more
  tajutessaan, että Cardiff ei päästäisi häntä menemään ennen kuin tietäisi enemmän
  .
 • She herself
  Hän itse
  had
  oli
  long
  kauan sitten
  ceased
  lakannut
  to believe in Father Christmas and fairy-tales
  uskomasta joulupukkiin ja satuihin
  .

discontinue.v

 • The police are entitled to tell
  the person walking away from the scene
  paikalta poistuvaa henkilöä
  to
  <empty>
  discontinue
  lopettamaan
  using his filthy language, which would in all likelihood constitute an offence under section 5 of the new Act
  törkeä kielenkäyttönsä, jota todennäköisesti pidettäisiin rikoksena uuden lain pykälän 5 mukaan
  .
 • Is the doctor in breach of his duty to his patient if
  he
  hän
  discontinues
  lopettaa
  treatment
  hoidon
  ?
 • So you see, in schools like that we would never go uniformed and
  we
  meidän
  would have
  to
  <empty>
  discontinue
  lopettaa
  visiting those schools
  noissa kouluissa käyminen
  as we would be jeopardizing the children and teachers
  sillä vaarantaisimme lapset ja opettajat
  .
 • Will
  Aikooko
  he
  hän
  discontinue
  lopettaa
  his pre-election pact with the Scottish National party
  vaaleja edeltävän sopimuksensa Skotlannin kansallispuolueen kanssa
  in its all-or-nothing bid
  sen kaikki-tai-ei-mitään-tarjouksella
  ?
 • The Senate
  Senaatti
  reserves the right
  to
  <empty>
  discontinue
  keskeyttää
  at any time
  koska tahansa
  the studies of any student whose academic work proves unsatisfactory
  opinnot keneltä tahansa opiskelijalta, jonka akateeminen työ ei ole tyydyttävää
  .
 • Presentations were later made at Afternoon Parties but
  these
  ne
  too
  were
  <empty>
  discontinued
  lopetettiin
  in 1958
  vuonna 1958
  .
 • The seven-day operation of the station
  Aseman seitsemänpäiväinen toiminta
  was
  oli
  already
  jo
  discontinued
  lopetettu
  with staff working Monday to Friday
  henkilökunnan työskennellessä maanantaista perjantaihin
  .
 • Common
  Common
  decided
  to
  <empty>
  discontinue
  keskeyttää
  further experiments
  lisäkokeilut
  because of the trouble and cost
  vaivan ja kustannusten takia
  and passed the patterns to Thomas Brown and his son, iron-founders of Alnwick, who emigrated to New York State with them in 1824.
 • If the baby remains well
  Jos vauva pysyy hyvässä kunnossa
  ,
  discontinue
  lopettakaa
  that food
  se ruoka
  and go on to test another one, again eating it every day for a week.
 • As a result
  Tuloksena
  he
  hän
  discontinued
  lopetti
  his visits
  käyntinsä
  .
 • Under President Reagan
  Presidentti Reaganin aikana
  ,
  such policies
  sellaiset menettelytavat
  were
  <empty>
  discontinued
  lopetettiin
  .
 • The Concentrated Reinforcement Programme
  Keskitetty tukiohjelma
  was
  <empty>
  discontinued
  lopetettiin
  since it was considered that the very marginal improvement that it had over the Standard programme was not worth the relatively more substantial increase in running costs
  koska ajateltiin, että sen vähäinen parannus vakio-ohjelmaan verrattuna ei ollut suhteellisesti suuremman juoksevien kulujen nousun arvoista
  .
 • The treatment
  Hoito
  was
  <empty>
  discontinued
  lopetettiin
  but about five minutes later he suddenly remembered the reason for his unusual reaction.

halt.v

 • A bus company
  Linja-autoyhtiö
  has
  <empty>
  halted
  keskeytti
  evening services to an estate
  iltavuorot eräälle asuma-alueelle
  after its drivers were shot at with airguns and catapults
  sen jälkeen, kun sen kuljettajia ammuttiin ilma-aseilla ja ritsoilla
  .
 • The World Bank
  Maailmanpankki
  has
  on
  halted
  keskeyttänyt
  almost all structural-adjustment lending to the CFA zone
  lähes kaikki rakenteellisen sopeutumisen lainat CFA-alueelle
  ,
  on the ground that the zone's members have not met all the conditions needed `to restore competitiveness
  sillä perusteella, että alueen jäsenet eivät ole täyttäneet ehtoja kilpailukyvyn palauttamiseksi
  ``.
 • The UK government
  Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen
  is expected
  to
  <empty>
  halt
  lopettavan
  funding to the Coal Research Establishment (CRE) at Cheltenham, part of British Coal and recognised as a world leader in research into ``clean coal technology
  rahoitus Cheltenhamin hiilitutkimusrahastolta (CRE), joka on osa British Coal -yritystä. Se on tunnustetusti maailman johtava "puhtaan" hiiliteknologian tutkija
  .
 • It was also reported that
  the International Committee of the Red Cross (ICRC)
  Punaisen ristin kansainvälinen komitea (ICRC)
  was forced
  to
  <empty>
  halt
  lopettamaan
  relief operations
  avustustoimet
  in mid-December
  joulukuun puolivälissä
  because of disputes with the two sides
  kahden puolen välisten kiistojen vuoksi
  .
 • Gorbad
  Gorbad
  halted
  keskeytti
  the attack
  hyökkäyksen
  and prepared for a long siege.
 • By June 29
  Kesäkuun 29. päivään mennessä
  a further solidarity strike
  uusi sotilaallinen hyökkäys
  had
  oli
  halted
  keskeyttänyt
  production at the country's only oil refinery
  tuotannon maan ainoassa öljynjalostamossa
  .
 • The URNG
  URNG
  , although refusing to offer a total ceasefire, promised
  to
  <empty>
  halt
  keskeyttää
  attacks on communication links and economic targets
  hyökkäykset viestintäyhteyksiin ja taloudellisiin kohteisiin
  for the period of the campaign for the presidential elections due to be held in November
  marraskuussa pidettävien presidentinvaalien kampanjoinnin ajaksi
  .
 • The San Salvador newspapers were filled with alarmist propaganda, calling upon
  all Salvadorean patriots
  salvadorilaisiin patriootteihin
  to
  <empty>
  halt
  keskeyttämiseksi
  the terrorist advance
  terroristitoimien
  and telling women that their families and homes were in danger.
 • In the latest case
  Viimeisimmässä tapauksessa
  ,
  Judge Wroath
  tuomari Wroath
  halted
  keskeytti
  the trial at Southampton Crown Court
  oikeudenkäynnin Southamptonin rikostuomioistuimessa
  at the end of the prosecution's submissions
  syyttäjän esitysten lopussa
  .
 • Japan
  Japani
  had
  oli
  halted
  lopettanut
  aid to Vietnam
  avustukset Vietnamiin
  following the Vietnamese intervention in Cambodia in 1978
  Vietnamin sekaantuessa Kambodžan asioihin 1978
  .
 • On the right
  Oikealla
  ,
  the advance
  eteneminen
  was
  <empty>
  once more
  jälleen
  quickly
  nopeasti
  halted
  pysäytettiin
  before worthwhile gains could be made or a significant number of Germans captured
  ennen kuin kunnollisia voittoja ehdittiin tehdä tai merkittäviä määriä saksalaisia vangita
  .
 • A ROBBERY trial
  RYÖSTÖoikeudenkäynti
  was
  <empty>
  halted
  keskeytettiin
  yesterday
  eilen
  because five defendants could not hear a word of evidence in their bullet-proof dock
  koska viisi vastaajaa ei kuullut sanaakaan todistuksista luodinkestävään syytettyjen aitioon
  .
 • A TRIAL
  OIKEUDENKÄYNTI
  was
  <empty>
  halted
  keskeytettiin
  yesterday after complaints that magistrates had fallen asleep when they should have been listening to evidence
  eilen, koska oli valitettu, että tuomarit olivat nukahtaneet, kun heidän olisi pitänyt kuunnella todistuksia
  .

stop.v

 • After all,
  I
  Minä
  'd only
  olin vasta
  just
  äsken
  stopped
  lopettanut
  doing my paper-round
  lehtien jakamisen
  and I heard them talking about headlong stuff I never knew about before: abortions, heroin, Sylvia Plath, prostitution.
 • To take one example, if
  Britain
  Britannia
  stopped
  lopettaisi
  burning fossil fuels
  fossiilisten polttoaineiden polttamisen
  altogether
  kokonaan
  , the world's output of carbon dioxide -- some 6 billion tonnes a year -- would fall by only 160 m tonnes.
 • He
  Hän
  stopped
  lopetti
  buying them for her
  niiden ostamisen hänelle
  when they got married
  kun he menivät naimisiin
  .
 • They
  He
  had
  olivat
  almost
  melkein
  stopped
  lopettaneet
  resuscitating him
  hänen elvyttämisensä
  on the grounds that the doctor hadn't remembered his diagnosis
  koska lääkäri ei ollut muistanut hänen diagnoosiaan
  .
 • I
  Minä
  stopped
  lopetin
  smoking
  tupakoinnin
  two years ago
  kaksi vuotta sitten
  and I stopped doing all the silly drugs and drink nearly six years ago, so you naturally gravitate towards quite a healthy diet.
 • Kenny Everett said: `
  I
  Minä
  stopped
  lopetin
  watching
  katsomisen
  10 years ago
  10 vuotta sitten
  because it was hideously irritating
  sillä se oli hirveän ärsyttävää
  .
 • He
  Hänen
  must have
  on pitänyt
  stopped
  lakata
  falling
  putoamasta
  pretty abruptly.
  melko äkillisesti
 • That's something you find:
  after a certain age
  tietyssä iässä
  ,
  people
  ihmiset
  stop
  lakkaavat
  photographing you
  valokuvaamasta sinua
  .
 • People
  Ihmiset
  stop
  lakkaavat
  having children
  hankkimasta lapsia
  when the future they face is too appalling
  kun heidän kohtaamansa tulevaisuus on liian kauhistuttava
  .
 • He
  Hän
  stopped
  lopetti
  reciting
  lausumisen
  , he stopped walking.
 • The fliers
  Lentolehtisten jakajat
  immediately
  välittömästi
  stopped
  lopettivat
  their displays
  esittelynsä
  in respect for the dead man
  kunniotuksesta kuollutta miestä kohtaan
  .
 • Stop
  Lopeta
  the destruction of the rainforest
  sademetsien tuhoaminen
  with a gift to WWF
  lahjoittamalla WWF:lle
  .

terminate.v

 • At length
  Mrs Goreng
  rouva Goreng
  terminated
  lopetti
  proceedings
  menettelyn
  by saying, `Well, we have taken up too much of Monsignor's time already.
  sanomalla "No niin, me olemme jo vieneet liikaa Monsignorin aikaa"
 • The reaction
  Kapina
  was
  <empty>
  terminated
  lopetettiin
  by washing the sections in milli-Q water
  huuhtomalla joukot Milli-Q-vedellä
  .
 • Treatment
  Hoito
  was
  <empty>
  terminated
  lopetettiin
  and open access to the therapist by telephone offered in case they were unable to cope with future crises.
 • Six months before her overdose
  Kuusi kuukautta ennen yliannostustaan
  Liz
  Liz
  terminated
  lopetti
  the relationship with her boyfriend of two years' standing
  kaksivuotisen parisuhteensa poikaystävänsä kanssa
  after she discovered he had been going out with another girl
  saatuaan selville, että poika oli seurustellut toisen tytön kanssa
  .
 • Abruptly
  yhtäkkiä
  he
  Hän
  terminated
  lopetti
  the conversation
  keskustelun
  and put the phone down, not moving his eyes from her face.
 • He may feel that
  his doctor
  hänen lääkärinsä
  has
  on
  prematurely
  ennenaikaisesti
  terminated
  lopettanut
  his assessment of his problems
  hänen ongelmiensa arvioinnin
  ,
  thereby increasing his sense of helplessness and discouraging further discussion with the doctor
  mikä on lisännyt hänen avuttomuuden tunnettaan ja hankaloittanut jatkokeskusteluita lääkärin kanssa
  .
 • In the summer of 1948
  Kesällä 1948
  Minton
  Minton
  terminated
  lopetti
  his association with Central School of Art
  yhteistyönsä Central School of Art -koulun kanssa
  after only two terms
  ainoastaan kahden lukukauden jälkeen
  .
 • Residents' outcry and opposition from the cricket club delayed progress and
  the rugby club
  rugbyseura
  terminated
  lopetti
  negotiations with Argyll
  neuvottelut Argyllin kanssa
  in September, 1988
  syyskuussa 1988
  .
 • `Although
  I
  minä
  terminated
  lopetin
  my business
  liiketoimintani
  , I had to keep the photocopier going, ``says Anne Orchardson.
 • Alas,
  his appointment
  virkansa
  was
  <empty>
  terminated
  lopetettiin
  within months
  muutaman kuukauden sisällä
  , his resignation being refused.
 • Decisions
  to
  <empty>
  terminate
  lopettaa
  legal assistance
  lakiapu
  under rule twenty seven
  määräyksen kaksikymmentäseitsemän mukaan
  are different from other decisions made within the union, because they are invariably made on the express written recommendation of a specialist in law.
FEE 
activity (info)
agent (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
degree (info)
duration (info)
explanation (info)
frequency (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
place (info)
re_encoding 
result (info)
time (info)
verb_chain