TransFrameNet:Activity start

From Sanat

begin.v

 • At the age of seven
  Seitsemän vuoden ikäisenä
  Mayall
  Mayall
  began
  alkoi
  work in a series of textile factories
  työskennellä tekstiilitehtailla
  .
 • Slowly
  Hitaasti
  he
  hän
  began
  alkoi
  to stroke the comb through the silken strands
  vetää kampaa silkkinauhojen läpi
  .
 • Very slowly and carefully
  erittäin hitaasti ja huolellisesti
  ,
  she
  Hän
  began
  alkoi
  stealing negatives
  varastaa negatiiveja
  .
 • He
  Hän
  got up and
  began
  alkoi
  slowly
  hitaasti
  pacing in front of her
  astella hänen edessään
  .
 • These ferns
  Saniaiset
  began
  alkoivat
  to slowly change shape and structure
  hitaasti muuttaa muotoaan ja rakennettaan
  during the Devonian
  devonikauden aikana
  , and some became tall and tree-like.
 • Then
  Sitten
  he
  hän
  began
  alkoi
  to move slowly and carefully past the table
  liikkua hitaasti ja varovaisesti pöydän ohi
  , on the opposite side to Moore.
 • Getting out her suitcase
  Ottaen esiin matkalaukkunsa
  , and
  with her fury riding high
  erittäin raivostuneena
  ,
  she
  hän
  began
  alkoi
  throwing her belongings into it
  heitellä tavaroitaan siihen
  -- she was catching the first plane out of there!
 • When
  Kawasaki
  Kawasaki
  began
  käynnisti
  operations in their US plant at Nebraska
  toimintansa USA:n tehtaallaan Nebraskassa
  they found it preferable to import components from their subcontractors back in Japan who could even at that distance, guarantee weekly deliveries.
 • These beliefs were reinforced when, as a practising hypnotherapist,
  I
  Minä
  began
  aloin
  working in the field of regression therapy
  työskennellä regressioterapian parissa
  in the early 1980s
  1980-luvun alussa
  .
 • He
  Hän
  began
  alkoi
  to walk towards them
  kävellä heitä kohti
  .
 • If flow is restricted in any way
  Jos kulkua estetään mitenkään
  ,
  the bacteria
  bakteerit
  will
  <empty>
  begin
  alkavat
  to die
  kuolla
  .
 • All four brothers
  Kaikki neljä veljestä
  were in a band together and
  began
  alkoivat
  writing the musical
  kirjoittaa musikaalia
  while on the road in Africa and Europe
  ollessaan kiertueella Afrikassa ja Euroopassa
  .
 • On the morning of May 27
  Toukokuun 27. päivän aamuna
  ,
  representatives of the government and rebel groups
  hallituksen edustajat ja kapinallisjoukot
  began
  käynnistivät
  talks in London, with the US Assistant Secretary of State for African Affairs, Herman Cohen, as mediator
  keskustelut Lontoonsa välittäjänään Yhdysvaltojen valtion Afrikan asioiden apulaisministeri Herman Cohen
  .
 • You
  Sinä
  begin
  aloitat
  your quest
  etsinnän
  outside the castle
  linnan ulkopuolelta
  armed with a weedy slingshot
  aseistettuna heiveröisellä ritsalla
  ,
  wondering whether to swim the shark-infested moat or lower the drawbridge
  miettien, kannattaisiko sinun uida haita kuhisevassa vallihaudassa vai laskea nostosilta
  .
 • Liza
  Liza
  began
  alkoi
  clambering over a tree root
  kiivetä puunjuuren yli
  to get to the water's edge
  päästäkseen veden äärelle
  .
 • Having decided he must again race the tide,
  he
  hän
  began
  aloitti
  a desperate cumbersome run along the edge of the trough towards the breakwater
  epätoivoisen ja vaivalloisen juoksun aallonpohjan mukana kohti aallonmurtajaa
  .
 • He
  hän
  had
  oli
  by then
  Siihen mennessä
  begun
  alkanut
  to investigate the failure of the human system to produce an antibody against the effects of histamine, associated with such allergic reactions as hay fever and asthma.
  tutkia, miksi ihmisvartalo ei onnistu tuottamaan vasta-ainetta histamiinin vaikutuksille, jotka liittyvät astman ja siitepölyallergian kaltaisiin allergisiin reaktioihin.
 • By suggesting this
  they
  he
  began
  alkoivat
  quite unwittingly
  melko tahattomasti
  to undermine her confidence in the school and in herself
  horjuttaa hänen luottamustaan kouluun ja itseensä
  .
 • We
  Me
  begin
  aloitamme
  interactions
  vuorovaikutuksen
  with an implicit assumption that other people determine and control their behaviour
  olettamalla luontaisesti, että muut ihmiset päättävät ja hallitsevat käytöstään
  .
 • Myles
  Myles
  began
  alkoi
  to twist about on his chair
  kiemurrella autonsa päällä
  , agitated.
 • He
  Hän
  begins
  aloitti
  without ceremony
  ilman muodollisuuksia
  by pulling off the blouse and flinging it in the gully
  ottamalla pois puseronsa ja heittämällä sen kouruun
  .
 • She
  Hän
  cringed and
  began
  alkoi
  to whimper
  kitistä
  .

commence.v

 • Most PAT dogs are mature when
  they
  ne
  commence
  aloittavat
  work
  työt
  .
 • The computer
  Tietokone
  commences
  aloittaa
  operation in supervisor mode
  toiminnan valvontatilassa
  after start-up
  käynnistyksen jälkeen
  .
 • Innocent
  Innocent
  commenced
  aloitti
  his papacy
  paaviutensa
  in Rome
  Roomassa
  , but he died in Perugia, a papal town, in the summer months when it was customary for the papal curia to leave Rome.
 • I
  Minä
  did not
  en
  commence
  aloittanut
  my research
  tutkimustani
  with these questions firmly in mind
  nämä kysymykset tiukasti mielessä
  .
 • He
  Hän
  commenced
  aloitti
  by criss-crossing the rope around her wrists
  kietomalla köyttä ristiin naisen ranteiden ympärille
  .
 • The ILN
  ILN
  commenced
  aloitti
  publication
  julkaisemisen
  in 1842
  vuonna 1842
  and for the better part of the 19th and early years of the 20th century enjoyed enormous popularity because it was able regularly to reproduce illustrations when the newspapers could not.
 • We
  Me
  commence
  aloitamme
  with the service sector
  palvelualalta
  , looking particularly at retailing and at the holiday and entertainments (night clubs, dance halls) Industry.
 • It
  Se
  commenced
  alkoi
  trading
  käydä kauppaa
  with a Notional Government Bond contract
  valtion obligaatiosopimuksella
  in 1986
  vuonna 1986
  .
 • She
  Hän
  commenced
  aloitti
  a two-year nursery nurse examination board course
  tutkintolautakunnan kaksivuotisen lastenhoitajan kurssin
  at Tyneside college in Wallsend
  Tynesiden oppilaitoksessa Wallsendissä
  .
 • Soon afterwards
  Pian sen jälkeen
  ,
  he
  hän
  commenced
  alkoi
  practice as a conveyancer
  toimia notaarina
  ,
  one of his clients being his old teacher, Dr. Watson
  yksi asiakkaista ollen hänen entinen opettajansa tohtori Watson
  .
 • This week
  Tällä viikolla
  you
  sinä
  'll
  <empty>
  commence
  aloitat
  phase two of a transformation which began a while back
  toisen vaiheen muutoksessa, joka alkoi jonkin aikaa sitten
  .
 • Almost as soon as
  he
  hän
  commenced
  alkoi
  taking evidence
  kerätä todisteita
  , Beveridge was inundated with memoranda on the needs of the elderly.
 • When she opened the lid
  Kun hän avasi kannen
  ,
  it
  se
  commenced
  alkoi
  to play a tinkling version of `The Bluebells of Scotland
  soittaa kilisevää versiota laulusta "The Bluebells of Scotland"
  ``.

enter.v

 • The Labour Party
  Työväenpuolue
  did not
  ei
  enter
  osallistunut
  into negotiations
  neuvotteluihin
  .
 • By winning the election
  voittamalla vaalit
  ,
  Major
  Major
  has
  <empty>
  entered
  pääsi
  phase two of his premiership
  toiselle pääministerikaudelle
  .
 • To
  <empty>
  enter
  Osallistuakseen
  this eventful activity
  tähän tapahtumarikkaaseen toimintaan
  in 1986
  vuonna 1986
  , the prospective owner would have had to find some $45 million to have a VLCC of 250,000 tonnes built new.
 • Before
  entering
  osallistumista
  into detailed debate on these contentious issues
  yksityiskohtaisiin keskusteluihin näistä kiistanalaisista kysymyksistä
  it is important to emphasise two general points.

initiate.v

 • The government
  Hallitus
  can
  voi
  initiate
  panna alulle
  inquiries
  kyselyitä
  by means of Royal Commissions, interdepartmental committees and so on
  kuninkaallisten komiteoiden, osastojen välisten komiteoiden ja muiden vastaavien avulla
  .
 • It is no good for
  a wife
  vaimo
  to
  <empty>
  initiate
  käynnistää
  changes that will affect both partners
  muutoksia, jotka vaikuttavat kumpaankin kumppaniin
  before talking things over thoroughly with her husband
  ennen kunnollista keskustelua aviomiehen kanssa
  .
 • They will carry out
  the procedures
  toimia
  initiated
  käynnistämiä
  by the Lexicographer Group
  Lexicographer Groupin
  on instruction from the Computer Group.
 • When
  Colin Mortlock and myself
  Colin Mortlock ja minä
  initiated
  aloitimme
  the first phase of exploration
  tutkimuksen ensimmäisen vaiheen
  on these cliffs
  näillä kallioilla
  in the 60s
  60-luvulla
  , we negotiated an access agreement with the commandant of the Castlemartin camp.
 • Following a recent conference,
  the investigators
  tutkijat
  are
  ovat
  initiating
  käynnistämässä
  a programme on European unemployment
  ohjelmaa Euroopan työttömyydestä
  coordinated by R Layard and J Dreze (from Louvain)
  R. Layardin ja J. Drezen koordinoimaa
  .
 • He became impressed with the superiority of the French and Belgian kite-balloons over his own spherical type, reported accordingly to the Admiralty, and was promptly recalled
  to
  <empty>
  initiate
  aloittamaan
  kite-balloon training
  havaintopallokoulutuksen
  at Roehampton
  Roehamptonissa
  in March 1915
  maaliskuussa 1915
  .
 • Thus for practical reasons it has sometimes been found expedient for
  projects
  projekteille
  initiated
  aloittamille
  by Unidroit
  Unidroitin
  to reach fruition at a Diplomatic Conference held under the aegis of UNCITRAL.
 • Before his death
  Ennen kuolemaansa
  Edward IV
  Edward IV
  had also
  oli myös
  initiated
  aloittanut
  military activity against France
  sotatoimia Ranskaa vastaan
  , following Louis XI's renunciation of some of the key terms of the 1475 treaty of Picquigny.
 • The process
  Prosessi
  was
  <empty>
  initiated
  käynnistettiin
  in 1970
  vuonna 1970
  and is now referred to as the European Political Cooperation Procedure.
 • It has been found that it was rare that
  an old person
  vanha henkilö
  initiated
  <empty>
  a request for admission to a local authority home
  pyysi päästä vanhustenkotiin
  (Stapleton, 1979; Sinclair, 1988b).
 • I am
  the `concerned parent
  "huolestunut vanhempi
  ``
  who
  joka
  initiated
  pani alulle
  the survey of modes of travel to Currie High School
  kyselyn matkustustavoista Currien kouluun
  which you filled in last year.
 • He doesn't wait for things to happen, he actually makes them happen,
  initiating
  käynnistämällä
  positive action
  positiivisia toimia
  , or stops them happening (preventing negative problems).
 • Females
  Naarailla
  tended
  to
  <empty>
  initiate
  aloittaa
  courtship
  kosintamenot
  , and there were often fights between females when a hen approached a courting pair.
 • In 1991
  Vuonna 1991
  the Dutch Ministry of Education
  Hollannin opetusministeriö
  initiated
  aloitti
  an educational review of all medical schools
  kaikkien lääketieteellisten koulujen koulutuksen tarkastelun
  (carried out by the universities themselves).
 • The quest for Greece
  Kreikan etsintä
  initiated
  käynnistämä
  by Winckelmann
  Winckelmannin
  was not (we have said) a purely scholarly pursuit.

launch_(into).v

 • She
  Hän
  cleared her throat nervously and was just about
  to
  <empty>
  launch
  aloittamassa
  into a business like explanation
  liikemiesmäistä selitystä
  when he said suddenly, `So what's with the altered image?
 • It was really difficult to keep a straight face, but then Mr Taylor `introduced ``us and
  I
  Minä
  just forgot about my shyness and
  launched
  puhkesin
  into my speech
  puhumaan
  .
 • As Jane went to phone the baby-sitter for the second time
  Kun Jane meni soittamaan lapsenvahdille toisen kerran
  ,
  Derek
  Derek
  launched
  alkoi innokkaasti
  into another anecdote
  kertoa toista kaskua
  .
 • After the high energy opening of `The Locomotion ``
  The Locomotionin energisten avajaisten jälkeen
  Kylie
  Kylie
  launched
  puhkesi
  herself
  <empty>
  into a raunchy version of her second bit hit `Got To Be Certain
  laulamaan uskaliasta versiota toisesta hitistään "Got To Be Certain"
  .
 • Then
  Sitten
  Jeremiah
  Jeremiah
  launched
  puhkesi
  into a prayer of complaint about what was happening to him
  valittamaan siitä, mitä hänelle oli tapahtumassa
  .
 • Whereupon
  Minkä vuoksi
  ,
  the 29 year-old Mrs. Gerring
  29-vuotias rouva Gerring
  launched
  alkoi
  into her theory that he had his club open at the address at the same time as his body was facing well left of the target
  kertoa teoriaansa, että miehen klubi oli auki osoitteessa samaan aikaan, kun hänen vartalonsa oli kääntyneenä kohteesta vasemmalle
  .
 • There seemed little point in
  launching
  puhjeta
  into the saga of her engagement
  kertomaan hänen kihlauksensa tarinaa
  , and it also seemed like an ideal opportunity to tell Piers obliquely that she wasn't emotionally involved with him.
 • No such extravagance here, as
  under the watchful eye of Asquith
  Asquithin valppaiden silmien ala
  ,
  he
  hän
  launched
  puhkesi
  into some of his best known songs
  laulamaan joitakin hänen tunnetuimmista lauluistaan
  .

start.v

 • We
  Me
  will
  haluamme
  start
  aloittaa
  in our first parliamentary session
  ensimmäiset valtiopäivät
  with a Freedom of Information Act which will open up government to the people
  tiedonvapauslailla, joka avaa hallituksen kansalle
  .
 • Dougal
  Dougal
  started
  aloitti
  with the body
  ruumiista
  .
 • Follow-up testing
  Jatkotestaukset
  has been
  on
  started
  aloitettu
  with a questionnaire being sent to past course delegates to check their continued understanding of food safety requirements
  lähettämällä entisille kurssin valtuutetuille kysely, jolla tarkistetaan, että he edelleen ymmärtävät ruoan turvavaatimukset
  .
 • Rostov
  Rostov
  started
  alkoi
  to walk towards the door
  kävellä ovea kohti
  .
 • Penelope
  Penelope
  choked on her pudding and
  started
  alkoi
  to cry, angry, uncontrollable tears
  itkeä vihaisia, hallitsemattomia kyyneleitä
  .
 • Fribble
  Fribble
  started
  alkoi
  to speak
  puhua
  again
  jälleen
  , but received such a blazing look from Fael-Inis that he subsided.
 • Luce shivered,
  her imagination
  hänen mielikuvituksensa
  suddenly
  yhtäkkiä
  starting
  alkoi
  to work overtime
  käydä ylikierroksilla
  .
 • Then
  Sitten
  the girl, Dolly
  tyttö, Dolly
  ,
  suddenly
  yhtäkkiä
  started
  alkoi
  to caper
  hypähdellä
  .
 • Well
  the council
  neuvosto
  started
  aloitti
  then
  sitten
  and they took on machines of their own.
 • I
  Minä
  started
  aloitin
  today
  tänään
  really.
 • The spots
  Pilkut
  then
  sitten
  started
  alkoivat
  disappearing
  hävitä
  , so I went training even though they hadn't completely gone.
 • The bird and the neighbour
  Lintu ja naapuri
  'd
  olivat
  started
  aloittaneet
  having a ding-dong
  tappelun
  on the steps
  rappusilla
  .
 • We
  Me
  started
  aloimme
  work on the carriage
  työskennellä vaunuilla
  on the 3rd October 1992
  3. lokakuuta 1992
  .
 • And
  on its site
  sen paikalla
  ,
  work
  työt
  has
  oli
  started
  aloitettu
  on a new multi purpose complex which is the latest phase in the revitalisation of the village
  uudessa monikäyttöisessä kompleksissa, mikä on uusin vaihe kylän elvyttämisessä
  .
 • We
  Me
  have
  <empty>
  recently
  äskettäin
  started
  aloimme
  work with the Industrial Society in this area to help bring industry representatives into schools
  työskennellä teollisuusyhteisön kanssa tällä alueella, jotta saisimme teollisuuden edustajia kouluihin
  .
 • `
  She
  Hän
  started
  aloitti
  it
  sen
  , ``said Milly, meeting his eye.
 • He
  Hän
  started
  alkoi
  work
  tehdä töitä
  again
  taas
  , and was soon lost in his studies.
 • `
  I
  Minä
  started
  aloin
  smoking grass
  polttaa ruohoa
  around 1957
  vuoden 1957 aikoihin
  .
 • While they were still together
  Kun he olivat vielä yhdessä
  she
  hän
  started
  aloitti
  a video course
  videokurssin
  and now works for an independent television company.
 • I
  Minä
  started
  aloitin
  by looking at the chromosome patterns
  katsomalla kromosomien rakennetta
  , of course -- remember the men who are born with an extra Y chromosome, who show aggressive behavior and antisocial tendencies.
 • I
  <empty>
  started
  Aloin
  talking, at first to myself
  puhua, ensin itsekseni
  ,
  striding about the room
  astellen ympäri huonetta
  .

swing_(into).v

 • But then
  the Japanese government
  Japanin hallitus
  swung
  sai
  into action
  toiminnan alkuun
  .
FEE 
activity (info)
agent (info)
circumstances (info)
containing_event (info)
depictive (info)
event_description (info)
explanation (info)
manner (info)
means (info)
particular_iteration (info)
place (info)
purpose (info)
subevent (info)
time (info)
verb_chain