nämäd

From Sanat

nämäd (pron. mon.)

 • (Written Ludic) nämäd, nämiden, nämid
 • (Southern Ludic) n’ämad ~ n’ämäd, n’ämiin, n’ämiid
 • (Middle Ludic) nämäd ~ nämä ~ nämmä (LMS 276), nämiden, nämid

Translations

 • (Russian) эти
 • (Russian) те
 • (Finnish) nämä
 • (Finnish) ne

Examples

 • (Written Ludic) nämäd suod kuivattih
 • (Russian) эти болота осушили
 • (Written Ludic) piästä nämiš problemoiš
 • (Russian) избавиться от этих проблем
 • (Southern Ludic) ken maltuu it’ketada, n’ämad it’ketuut’he
 • (Russian) кто умели разжалобить, эти причитали
 • (Finnish) jotka osasivat itkettää, ne itkivät äänellä
 • (Southern Ludic) kaik panoba saruul’e n’ämad hein’äd
 • (Russian) всё это сено помещают на сеновалы
 • (Finnish) pannaan sarajoihin kaikki nämä heinät
 • (Southern Ludic) n’ämat suot kuivat’ihe
 • (Russian) эти болота осушили
 • (Finnish) nämä suo kuivattiin
 • (Southern Ludic) n’ämat suod ol’ii käs’tu kuivata, štobi ištutada s’inne meccad n’äil’l’e suil’l’e
 • (Russian) эти болота было приказано осушить, чтобы посадить там лес на этих болотах
 • (Finnish) nämä suot oli käsketty kuivata metsän istuttamiseksi sinne näille soille
 • (Southern Ludic) ül’ähän, kus hein’ät pidetaha, n’ämäd sarajinat, sarajin t’ämä om, a alahan tahnat siga da l’iävad’
 • (Russian) наверху, где держат сено, - эти сеновалы, это - сеновал, а внизу там - загоны для скота да хлева
 • (Finnish) ylhäällä, missä heinää pidetään, (ovat) ne säiliöt, se on heinäsäiliö, mutta siinä alhaalla (ovat) tanhuat ja läävät
 • (Southern Ludic) n’ämat sanat tuat kir’it’ii hubaha kir’ituzl’ehtkehe (IL) kirj.
 • (Russian) эти слова отец записал в маленькую тетрадь
 • (Finnish) isä kirjoitti nämä sanat pieneen vihkoon
 • (Southern Ludic) maltaze sanda n’ämiid it’ketus’iid
 • (Russian) умеют рассказать об этих причитаниях
 • (Finnish) osaavat kertoa näistä itkuvirsistä
 • (Southern Ludic) müö zavod’iim ezmai muga pajatada n’ämiid ven’ampajuud
 • (Russian) мы начали сперва просто петь эти русские песни
 • (Finnish) me aloitimme ensin muuten vain laulaa näitä venäläislauluja
 • (Southern Ludic) t’änna püštäb n’ämit vetkuod
 • (Russian) сюда втыкает эти ветки
 • (Finnish) tähän pistää näitä oksia
 • (Southern Ludic) n’ämiiš runuuš (PN)
 • (Russian) в этих стихах
 • (Finnish) näissä runoissa
 • (Southern Ludic) n’ämiim päiviin käs’t’ihe ruata
 • (Russian) в эти дни заставляли работать
 • (Finnish) näinä päivinä määrättiin tehdä työtä
 • (Southern Ludic) n’ämiil päiviil (IL)
 • (Russian) на днях
 • (Finnish) lähipäivin
 • (Southern Ludic) n’ämiil kangiil kiätaze (OF)
 • (Russian) этими шестами переворачивают
 • (Finnish) näillä kangilla käännetään
 • (Middle Ludic) ei nämä sündütä
 • (Russian) эти не влезуть
 • (Finnish) nämä eivät mahdu
 • (Middle Ludic) minä en t’ieda nämid sanuoid ~ sanoid
 • (Russian) я не знаю этих слов
 • (Finnish) minä en tiedä näitä sanoja

See also