kaik

From Sanat

kaik (pron.)

 • (Written Ludic) kaik, -en, -ked
 • (Southern Ludic) kaik, -en, -ed; -iin, -iid
 • (Middle Ludic) kai, -ken, -kked; -kkid
 • (Northern Ludic) kai, -ken, -kked; -kkid

Translations

 • (Russian) весь
 • (Russian) всё
 • (Russian) все
 • (Russian) целый
 • (Russian) всякий
 • (Russian) даже
 • (Finnish) kaikki
 • (Finnish) koko
 • (Finnish) kokonainen
 • (Finnish) joka
 • (Finnish) kaikenlainen
 • (Finnish) jopa
 • (Finnish) vieläpä

Examples

 • (Written Ludic) kaik külä
 • (Russian) вся деревня
 • (Written Ludic) kaiken üön
 • (Russian) всю ночь
 • (Written Ludic) kaikkeh luaduh
 • (Russian) на все лады, всеми способами, всячески
 • (Written Ludic) kaikel vägel
 • (Russian) со всей силы
 • (Written Ludic) kaik kellod 'все колокола', Havaijil salbattih kaikeks kolmanpäivän aigaks 14 školad
 • (Russian) на Гавайях закрыли на всю среду 14 школ
 • (Written Ludic) viritetah kaikiš čuriš piä
 • (Russian) поджигают со всех сторон
 • (Written Ludic) kaikkid (kaikiš) magedemb
 • (Russian) самый вкусный
 • (Written Ludic) kaikkid (kaikiš) popul’arižembad
 • (Russian) самые популярные
 • (Southern Ludic) kaik d’er’ein’ d’o ohkab laul.
 • (Russian) вся деревня только охает
 • (Finnish) koko kylä vain voihkii
 • (Southern Ludic) kaik om kruuglij d’är’v
 • (Russian) всё озеро круглое
 • (Finnish) koko järvi on pyöreä
 • (Southern Ludic) t’äz birdas l’äbi t’äma langaan’e kaik puguutaze t’änne
 • (Russian) через это бёрдо вся эта ниточка продевается сюда
 • (Finnish) tämän pirran läpi koko tämä lanka pujotetaan tänne
 • (Southern Ludic) tahtuun sanda kaik, mida duumaan meid’en rahvaze n’ähte (PN)
 • (Russian) хочу высказать всё, что я думаю о нашем народе
 • (Finnish) haluan kertoa kaiken, mitä ajattelen kansastamme
 • (Southern Ludic) dai ümbr’i kaik lapsed rubet’ihe heikmaha kirj.
 • (Russian) тогда все дети вокруг стали кричать
 • (Finnish) sitten kaikki lähellä seisoneet lapset alkoivat huutaa
 • (Southern Ludic) tul’d’ihe kaik kod’ihe (KTK)
 • (Russian) все пришли домой
 • (Finnish) kaikki tulivat kotiin
 • (Southern Ludic) d’er’ein’am per’t’id oma riičtut kaik irdal’e
 • (Russian) все избы деревни разобраны прочь
 • (Finnish) kaikki kylän pirtit on purettu pois
 • (Southern Ludic) kaik l’ehmat kerädab (OF)
 • (Russian) всех коров соберёт
 • (Finnish) kaikki lehmät kerää (kokoon)
 • (Southern Ludic) pial’e ol’ii pannu kaik sarafanad, mii vaa hänel ol’ii (OF) kirj.
 • (Russian) на себя одела все сарафаны, что только у неё было
 • (Finnish) päällensä oli pukenut kaikki feresinsa, joita hänellä vain oli
 • (Southern Ludic) kaik panoba saruul’e n’ämad hein’äd
 • (Russian) всё это сено помещают на сеновалы
 • (Finnish) pannaan sarajoihin kaikki nämä heinät
 • (Southern Ludic) ol’ii uudet skotnuud dvorad azutut kaik
 • (Russian) были новые скотные дворы построены все
 • (Finnish) oli kaikki uudet karjanavetat rakennettu
 • (Southern Ludic) anda mil’ie kaik! (KTK)
 • (Russian) дай мне всё!
 • (Finnish) anna minulle kaikki!
 • (Southern Ludic) kaiken aigan
 • (Russian) всё время, всегда
 • (Finnish) koko ajan
 • (Southern Ludic) mechiin’e, kudamb om kaiken mecan cuar’, nagrab Miššil’e mecikos kirj.
 • (Russian) леший – царь всего леса – смеётся Мишши из леска
 • (Finnish) metsänhaltia, joka on koko metsän kuningas, nauraa Missille metsiköstä
 • (Southern Ludic) kätkuden (~ kätten) tagana ol’iin kaiken üön
 • (Russian) простояла за люлькой всю ночь
 • (Finnish) vietin kehdon vieressä koko yön
 • (Southern Ludic) guul’aa, guul’aa Kat’a ehtas kaiken üön laul.
 • (Russian) гуляла, гуляла Катя с вечера всю ночь
 • (Finnish) huvitteli, huvettili Katja illasta koko yön
 • (Southern Ludic) i äjad heiš kaikes muas tuld’ihe Ierusal’imaha (ND) kirj.
 • (Russian) и многие из них из всей страны пришли в Иерусалим
 • (Finnish) ja monet heistä koko maasta tulivat Jerusalemiin
 • (Southern Ludic) miä rubez’iin vedamaha airuud kaikel vägel kirj.
 • (Russian) я стал тянуть вёсла со всей силой
 • (Finnish) minä rupesin vetämään airoja kaikin voimin
 • (Southern Ludic) vir'itetaze kaikiiš čur'iiš piä (OF)
 • (Russian) поджигают со всех сторон
 • (Finnish) sytytetään joka puolelta
 • (Southern Ludic) suad’ibal antaze meil kaikiil’e lahd’ad
 • (Russian) на свадьбе дарят у нас всем подарки
 • (Finnish) meillä häissä annetaan kaikille lahjoja
 • (Southern Ludic) kaik piän alahakspiä painab
 • (Russian) даже голову вниз опускает
 • (Finnish) jopa päänsä painaa alaspäin
 • (Southern Ludic) kaikehe luaduhe (IL)
 • (Russian) на всякий лад, всячески
 • (Finnish) kaikin tavoin
 • (Middle Ludic) seppe azuu raudas kaikked luadud raudebrujad
 • (Russian) кузнец изготавливает из железа железные вещи всякого свойства
 • (Finnish) seppä tekee raudasta kaikenlaisia rautaesineitä
 • (Middle Ludic) pappi hänes kaiken pahan hiäd’i (LMS 72)
 • (Russian) священник изгнал из него всё плохое
 • (Finnish) pappi hänestä kaiken pahan hääti
 • (Northern Ludic) kai kegäl’ehet palet’t’ii
 • (Russian) все головешки прогорели
 • (Finnish) kaikki kekäleet paloivat
 • (Northern Ludic) (Hj) l’ienougi kai lugu s’illai t’iäht’el?
 • (Russian) будет ли всё количество у тебя на учёте?
 • (Finnish) lieneekö koko määrä sinulla tallella?
 • (Northern Ludic) (Td) kaikked oli külläldi
 • (Russian) всего было вдоволь
 • (Finnish) kaikkea oli kylliksi
 • (Northern Ludic) (Td) kon’d’ii läkš kaikked muailmad müöi kulgemai
 • (Russian) отправился медведь слоняться по всему свету
 • (Finnish) kontio lähti koko maailmaa pitkin kulkemaan

See also