FrameNet/formational cause

From Sanat

reunalementti luonnonmuodostelmiin liittyvissä kehyksissä

FinnFrameNet
Biological_area, Natural_features
TransFrameNet
Biological_area, Natural_features