FinnFrameNet:Biological area

From Sanat

aavikko

 • Kertoman mukaan oli myös keskusteltu Buraimin aavikosta, josta käydään kiistaa Englannin kanssa.
 • Mieleeni muistui näky autiosta aavikosta luurangonosineen, metelöivine korppikotkineen ja hyenoineen sekä vähämielinen ihmissyöjä, joka joitakin päiviä aikaisemmin oli ollut yhtä elävä ja komea kuin kuka tahansa näistä salissaolijoista.
 • Viiimte mainitun kuvaus Afrikan aavikosta on kerrassaan erinomainen.
 • Seuraukset ovat näkyvissä: metsiä ei uudisteta, syntyy aavikoita, riistoviljely köyhdyttää pellot, syntyy lisää aavikoita, köyhtynyt maaperä ei tuota tarpeeksi ruokaa kehitysmaiden ihmisille.
 • Maaperä sensijaan ei ole yhtä edullinen, sillä hedelmällisiä aavikoita on laajemmalti vain Laatokan luoteisrannikon taustan laaksoissa ja alangoilla, ja Viipurin länsipuolella oleva Etelä-Suomen rantamaakin on Uuteenmaahan verrattuna karumpaa ja vähäsavista, paitsi Viipurinlahden ympärillä, jossa on hietasavimaita.
 • Heitä tuli joka talvi tuhansittain Ahvenanmaan ja Suomen välisen Teilin poikki, — kertoman mukaan onnistui päällystön saada heidät suorittamaan tuon uhkarohkean marssin jään yli Vakuuttamalla, että se vain oli kunnollinen venäläinen aavikko.
 • Hän saattoi liikahtamatta viipyä siellä tuntikausia katsellen ulapalle, jonka sininen aavikko määrättömän kaukana otti vastaan taivaanrannan hyväilyjä.
 • Tämän laaksokaistan molemmin puolin levittäytyy asumaton aavikko.
 • Siellä on pahamaineinen Luurankorannikko, jota myötäilee sadan kilometrin levyinen, kaikkea inhimillistä elämää vihaava autiomaavyöhyke, sitten seuraa korkeampi aromainen ja kitukasvuinen alue, kunnes sisämaassa tulee vastaan Kalaharin armoton aavikko.

autiomaa

 • Hiekkaa, multaa, soraa, kiiviä, samea tahi turpeita ei saa ottaa kaupungin autiomaalta, joka ei ole yksityisen täytettämäksi luomutettu, muualta kuin sttämarten osoitetuilta paikoilta, lain säätämän edesmastuuu uhalla.
 • Vuorokauden aikana lämpötila saattaa vaihdella 50 asteen verran, ja alue näyttää kiviseltä autiomaalta, jossa törröttää villistä lännestä varastettuja tasahuippuisia vuoria.

kanervikko

 • Tuohon tien viereen kanervikolle olisikin ollut mukava ruumiin kellahtaa.
 • Pilvinen kevätsunnuntai säästi meidät ja upouuden vaunumme maantiepölyn vitsauksilta — mutta mutkainen ja mäkinen taipaleemme vaati sentään kansankynttilän uhraamaan aamiaisensa metsän kanervikolle.
 • Mutta sitten hänen rinnassaan omituisesti korahti, hän horjahti tiepuoleen pehmeälle kanervikolle, ja suusta tulvahti veri —.
 • Ei tee mieli kiskoa raskasta kivääriä, kun luodit riipivät kanervikkoa.
 • Siinä, kertoo kansantaru, ovat rosvot ennenmuinoin majailleet väijyskellen matkustajia; monen markkinamiehen hyvin varustettu kuorma ja monen pellavakauppiaan sattumalta täyteläinen rahakukkaro on niin ryöstetty, ja kenties on joskus viaton veri tahrannut tienvieren ruskeaa kanervikkoa.
 • Missä puun voi miesvoimalla kaataa, on ampumista vältettävä, koska kantokuoppa tulee miesvoimalla kaataen paljon pienempi ja kanervikko vahingoittuu vähemmän, sillä juuri kanervikon vahingoittumista on vältettävä niin paljon kuin mahdollista.
 • Silmänkantamaton kanervikko ympäröi puutarhaa, ja portilta johti ratsastustie ovelle.

keto

 • Kukkien poimiminen kedolla oli maksutonta.
 • Kostealla kedolla kukoistavat rantakukat, poimulehdet, kurjenpolvet, mesiangervot, niittvleinikit ja -räpelöt.
 • Suurosen mielestä Pöntisen kedolla kasvien paljoussuhde on vielä hieman vinoutunut.
 • Kiekinmäen laajalla umpeen kasvavalla kedolla alkoivat kunnostustyöt maanantaina.

korpi

 • Useimmat noista kentistä eivät oikein noina alkuvuosina ansainneet lentoaseman nimeä, ne olivat lähinnä korpeen raivattuja sorapintaisia kiitoratoja, taistelulaskupaikkoja.
 • - Tuttavat kertoivat meistä omille tutuilleen, ja niin levisi tieto kahdesta pöhköstä, jotka olivat perustaneet gallerian jonnekin Puumalan korpeen.
 • - Onhan siinä ollut haastetta kerrakseen, kun kylmään korpeen viedään kokonaiset tilat, luomessa sellaista työtilausta ei ole enää saanut vuosikymmeniin, Mustonen sanoo.

laidunmaa

 • Myös muutamien pariskuntien suuret laidunmaat tuhoutuisivat täydellisesti.

maa

 • Noin kilometrin matkan hiihdettyämme saavuimme aukealle niittymaalle, jonka eteläisellä puolella oli pienoinen järvi ja muilla sivuilla matalaa lehtimetsää.
 • Se suunnitellaan joko hakamaalle, niittymaalle taikka peltomaalle.
 • Gjesingin luona Odderin kaupungista länteen oli lehtori Andersen, eräs Tanskan huomatuimpia pajun viljelijöitä perustanut 4 ha:n suuruisen pajuviljelmän monine eri-ikäisine ja eri pajulajien muodostamme metsikköineen osaksi savipohjaiselle niittymaalle, osaksi multamaalle, missä 30 cm syvällä oli hieta tai sora.
 • Kun on kysymyksessä tavallinen ojitushanke, ts. jo viljellyn pellon tai viljelyskelpoisen niittymaan täydellisempi kuivattaminen, voi yksikin osakas, vaikka kaikki muut sitä vastustaisivatkin, toteuttaa työn, ja on hänellä tällöin vesioikeuslain mukaisesti oikeus saada toisilta osakkailta heidän osuuttaan vastaava korvaus työstä.
 • Kun hehtaarilta saatu keskimääräinen puhdastuotto on arvioitava erikseen kussakin peltomaan ja niittymaan hyvyysluokassa, olisi siten vuosittain veroperustetta määrättäessä kunkin kunnan tai, mikäli kunta on jaettu menekkialueisiin, kunkin menekkialueen pelto- ja niittymaista laadittava lukuisia keskimääräisen puhtaan tuoton selvityksiä.

marskimaa

 • Nähtyäni Menin liitukalliot ja mielenkiintoisen kalkkikasvullisuuden, Länsi-Jyllannin omalaatuisen marskimaan, kankaan ja klittermuodostuman sekä saanut täytetyksi kauan tuntemani toivomuksen tutustua Askevin tanskalaiseen korkeakouluun, tapasin useita kööpenhaminalaisia opettajaystäviäni Hindsgavlissa elokuun 6. — 10. päivänä.
 • kojaan tyrskyissä, joiden jyminä kantautui kuin kaukainen tykkienjyrinä yli laajan marskimaan.
 • Kuvan yläreunassa yhdistyspato vanhan mantereen ( padon takana ) ja uuden, merenpohjasta nostetun marskimaan välillä.
 • Eteläisen marskimaan ihmiset ovat täysinäisten lihapatojen ja häiritsemättömän unen vaikutuksesta; tulleet osittain mukavuuttarakastaviksi, osittain nautinnonhaluisiksi.
 • Niin, hiekkaharjanne oli kerran meren rannikkoa, ja mahtava marskimaa oli todennäköisesti Elben muinainen uoma.
 • Syvään vajonneena, lakeana ja vihreänä leviää siinä meren jättämä marskimaa, missä ojat ja vallit risteilevät; siellä täällä on uhkeita taloja poppelien ja lehmusten ympäröiminä; valtava on taivaanranta joka taholla.
 • Tuulimyllyjä kuitenkaan ei missään näy niin runsaasti kuin meillä on totuttu näkemään marskimaata esittävissä kuvissa, vaikkakin ne siellä täällä pyörittelevät komeita siipiään.
 • Lounaisosa on enimmäkseen matalaa marskimaata.
 • Maa on hedelmällistä marskimaata ja kuuluisa varsinkin erinomaisista laitumistaan.
 • Harvoinpa sinne kuitenkin kukaan kohosi näköalaa ihailemaan, sillä Ruhkiekin asukkaat kyllä tiesivät, mitä sieltä näki: yhdellä puolen alavaa marskimaata niittyineen ja nautakarjoineen, toisella puolen vettä, vettä ja taas vettä.
 • Kun hän tuli tänne viettääkseen täällä erakkoelämää, seutu oli autiota marskimaata.
 • Syltin, Amrumin ja Pelhvormin saaristojen sisäpuolella oleva ns. Watten-meri on muinaista lihavaa marskimaata, jonka pohjamuta on käynyt yhä lihavammaksi myriaadeista lahoavista kalan- ja nilviäisten ruumiista.
 • Kun halusin nähdä aikaisempien pappien muotokuvia, niin menimme yhdessä kirkkoon, joka sijaitsee siksi Elävällä paikalla, että toiselta sivulta voi nähdä marskimaiden ja nummien yli ja länteen alas jotenkin läheiseen merenrantaan.
 • — Edelleen kosketeltiin marskimaiden viljelyskysymystä huomauttamalla turvepehkun merkitystä navettalannan parannuskeinona sekä suurten suoalueitten soveltuvaisuutta hedelmäin ja muiden tuotteiden viljelykseen.
 • Hän kuvailee pohjois-Saksan marskimaiden elämää semmoisella taidolla ja luonnontotuudella kuin ainoastaan se, joka sen läheltä tuntee, voipi sitä kuvailla.
 • Maanviljelijänä häntä kiinnostivat tietenkin erikoisesti sikäläiset viljelysmenetdmät ja varsinkin laajojen marskimaiden suojaksi rakennetut valtavat padot.
 • — Nämä marskimaat ovat muistorikasta seutua, kertoi joutsen.
 • Hyviä maantieteellisiä tyyppejä ovat esim. Suomen kulku tiet, Venäjän arot, Norjan vuonot, Hollannin marskimaat ja polderit y. m. Kun esitettävänämme on joku tuollainen luonnonkuvaus, on meidän antaminen siitä selvä ja täydellinen kuva.
 • Varsin kolloidipitoiset ja samalla humus- ja kalkkirikkaat marskimaat samoin kuin urpasavikin ovat osoittautuneet läpäiseviksi kuin hiekkamaa.
 • Zuiderzeen eteläpuoliset matalat marskimaat tahdotaan nimittäin vanhan hyvän hollantilaisen tavan mukaan sodan sattuessa upottaa veteen, mutta Ijselmeerin vedenpinta on tähän tarkoitukseen liian alhainen.
 • He olivat tehneet tien marskimaan lävitse, ja erään toisen kylän talonpojat väittivät, että heillä on oikeus tien käyttämiseen, koska se muka kulki heidänkin omistamiensa maiden halki.
 • Henneke ei moinut häntä sietää, sillä tuolla liha- Malla meljellä oli omituinen tapa nauraa hihittää ja suutansa matskuttaa, kun hän kertoi nutistaan, sekä toistaa sanojansa par! kolme kertaa, joka oli perin mastenmielistä harmapuheiselle marskimaan asukkaalle, sillä tällä ei ollut tapana sekaantua muiden asioihin.
 • Mutta koko niiden lento todistaa voimaa ja ihmeellistä tahtoa, kertoo villiä, alkuperäistä ikuisuudentarinaa, joka on korkealla vanhan Riben marskimaan yläpuolella, korkealla yläpuolella entisyyden ja nykyisyyden.

metsikkö

 • Nyt siinä kasvaa sankka metsikkö, joukossa valtavia tukkipuitakin, Veikko Roikonen kertoo.
 • Lisäksi mäellä kasvaa luontaisesti männyntaimia, joten paikalle kohoaa neljän eri puulajin metsikkö.
 • Esittämiensä puuston kehitystä kuvaavien kasvukäyrien perusteella hän puolsi nuorissa ja keski-ikäisissä metsiköissä voimakkaita harvennuksia.
 • Rakennustyyli ja arkkitehtuuri muistuttaa hyvin paljon niitä hökkeleitä, joita Pasilan ja Talin kaatopaikkojen lähellä ja Vuosaaren metsiköissä aina silloin tällöin tapaa.
 • Yleisenä ilmiönä kuluneina lintukatovuosina ainakin Etelä-Suomessa on ollut, että kun muu linturiista on ollut melkein jäljettömiin kadonneena, on villikyyhkysiä näkynyt pelloilla ja metsiköissä sitä runsaammin.
 • Ganander kuvaa niitä v. 1789 näin: " Suomalaiset, varsinkin Hämeessä ja Turun seudulla, panevat silloin toimeen leikkejä, leikkivät Hiippaa, ovat leskisillä jne. tanssivat tulien ympärillä pelloilla ja vihreissä metsiköissä...
 • Räjähdys tapahtui ulkona Lippumäen metsikössä klo 10.40. Onnettomuuden tutkimuksia johtavan rikosylikomisario Aulis Ahon mukaan miehet olivat räjäyttämässä aukkoa väestösuojaluolaan tulevaa kierreportaikkoa varten, kun porausreiässä ollut aniini räjähti.
 • Aholan metsikössä räjähtänyt panos repi maahan 2,5-3 metrin syvyisen ja noin 5 metriä leveän kraatteria Myös 12 metrin päässä dynamiitdlastissa ollut rekisteröimätön henkilöauto vaurioitui.

metsä

 • Savonrantalainen viljelijä Jouko Makkonen kehotti aloittamaan maailmanparannuksen itsestä ja otti esimerkiksi metsän.
 • Toivottavasti koira löytää hirven ja sen haukku täyttää syksyisen metsän.
 • Koivulla on siis kuutiomäärästä vähän suurempi osa kuin koivuvaltaisilla metsillä pinta-alasta.
 • Sen sijaan metsillä on valtava kysyntä.
 • Taloa ympäröivillä metsillä oli hoidollinen leimansa.

metsäaukio

 • Seuraan sen hakua ja tulen pienelle metsäaukiolle.
 • Helen lähti tuttua polkua pitkin tammilehdon läpi metsäaukiolle.
 • Seuraan sen hakua ja tulen pienelle metsäaukiolle.
 • Helen lähti tuttua polkua pitkin tammilehdon läpi metsäaukiolle.
 • Polku mutkitteli matalan kuusikon läpi parinkymmenen metrin päähän pienelle metsäaukiolle, jonka reunaan Hannele oli ajanut Saabinsa.
 • Hän astui ripeästi vähäiselle metsäaukiolle, missä oli neljä asuntovaunua.
 • Ne kasvavat metsäaukioilla vanhahkoissa kannoissa.

metsämaa

 • MYYTÄVÄ TILA: Sirkka-Liisa Siitarin Mikkelin maalaiskunnan Rantakylässä omistama Tienhaara -niminen tila RNo 12:27. Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 31,63 ha, joka on kokonaan metsämaata.
 • Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan Kajaanin kaupunki omisti metsätalouteen käytettyä metsämaata noin 8.300 hehtaaria.
 • Suunnitelma-alueet kattavat 520 hehtaaria eli kolmanneksen kaupungin metsämaista.
 • Ensimmäisen luokan maita on vain 22,6 %, kun taas maakuntamme metsämaista on mustikkatyypin ja sitä parempia metsämaita n. 57 %, joita pidetään I veroluokkaan kuuluvina.

muta

 • Hyvällä syyllä kysyy eräs kirjailija: Minne viet, nuoriso, Suomen lipun, kukkuloitten raikkaisiin tuuliin vai laaksojen mutiin?

niitty

 • Niityn kasvit ovat ehtineet kukkia ja tehdä siemenet, joten kasvien jatkuvuus niityllä on turvattu.
 • - Kun lois Tobias Pylväläinen oli perheensä kanssa heinänkorjuussa " Käärmekankaan " niityllä Mikkelin Vehmaskylässä, niin tapasi Pylväläisen vaimo kauhukseen vivussa makaavan lapsensa rinnan päällä käärmeen motkottamassa.

nummi

 • Sir Arthur Conan Doyle tapasi Baskervillen ensi kerran v. 1899 ollessaan kävelemässä Devonshiren nummilla kerätäkseen aineistoa.
 • Jättiläismäisiä rovioita leimusi vähän joka paikassa pitkin Britannian rannikkoa, Skotlannin ja Walesin vuorilla, Cornwallin luodoilla ja Keski-Englannin nummilla.
 • Kauhutarinan sävyjä saava mysteeri, jossa Sherlock Holmes ja tohtori Watson tutkivat salaperäisiä tapahtumia Dartmoorin nummilla.
 • Aurinkoiset nummet pölyävät, tykkejä ajetaan vaihtoasemiin, hevoset korskuvat, jyrähdyksel tärisyttävät ilmaa.
 • Pitkin pohjoisrajaa ja halki länsiosan suuntautuu mahtavana vyönä Salpausselkä — Lohjanharju, jonka metsänpeittämät nummet ja harjanteet paikoin nousevat 80 m yli ympäristöjen ja tarjoavat suurpiirteisiä näköaloja eri suuntiin.
 • Tanskan nummet sijaitsevat pääosaltaan Jyllannin niemimaan pohjoisosassa Norrejyllannissa, siis siinä osassa, joka on Slesvigistä pohjoiseen.
 • Itä-Karjalan ihanat nummet, sen vaarat ja välkkyvät veet, sen siintävät salmet ja saaret ja helkkyvät harjanteet.
 • E. M. Dalgas " Det danske Hedeselskabin " perustaja lausui johtolauseen " Hvad udad tabes, det maa indad vindes ", jota seurattiin sanan mukaisesti saattamalla Jyllannin nummet viljellyiksi.

pensaikko

 • Usein jätetään myöskin huomioonottamatta, että pienetkin pensaikot lintujen ja jänisten olin- ja pesimispaikoiksi jätettyinä lisäävät riistakantaa ja sen viihtyisyyttä, tuottamatta mitään taloudellista haittaa maan hyväksikäytön suhteen, jos tuollaiset pensaikot sijaitsevat, kuten tavallista, hedelmättömillä kivikkokunnailla ja vesiperäisillä alueilla.
 • Lähikukkuloiden pensaikot syttyivät palamaan ja sankka savu leijui öljyvarastoalueen yläpuolella.
 • Peltoja ympäröivät pensaikot ja niiden keskellä olevat metsäiset kumpareet houkuttelevat riistaa suojaansa.
 • Kävimme hänen kanssaan Puijolla ja kävellessämme tietä, jota ennen reunustivat vehmaat läpinäkymättömät pensaikot, kysyin häneltä mikä oli hänen mielipiteensä toimitetusta hakkauksesta.
 • Monet tiheät pensaikot jäänevät ylikäymättömiksi ryteiköiksi ainakin ensi kevääseen saakka ellei ihmeitä muutoksia säässä tapahdu.
 • Peltoja ympäröivät pensaikot ja niiden keskellä olevat metsäiset kumpareet houkuttelevat riistaa suojaansa.
 • Tällä alueella tullaan suorittamaan vesomista ja erilaisten asumisjätteiden poiskuljettamista niin, että alue saataisiin puhdistettua siellä pesivästä epämääräisestä aineksesta, joka kesäisin käyttää pensaikkoja asuinpaikkanaan.

preeria

 • Hän on halkonut autolla rannattomia preerioita, melonut veneellä korpijokia, ajellut moottoripurrella Isoa valtamerta kalamiesten seurassa, löytänyt mahtavaa luonnonkauneutta ja paljon hyviä puolia, mutta myös rumia puolia, valhetta ja humpuukia.
 • Jos luemme vaan muutamia vuosikymmeniä vanhoja, täysin luotettavien matkustavaisten ja trapperien kertomuksia, niin tuntuvat meistä heidän kuvauksensa äärettömän suurista buffelilaumoista, jotka niin kauvalti kuin silmä kantoi peittivät rajattomia preerioita, tarullisilta mielenkuvituksilta, Jos tästä, äärettömästä eläinten runsaudesta puhuen joku olisi kolmekymmentä vuotta sitten uskaltanut sanoa, että koskaan tarvitsisi ryhtyä varokeinoihin metsänriistan suojelemiseksi, niin olisi sanojaa pidetty suorastaan mielettömänä ja hänen emiustuksiaan pahansuopana taikauskona.
 • Sillä on runsaat luonnonvaraiset kivihiili- ja rautavarastot ja niiden lisäksi vuoristojen välissä laajat koneelliselle viljelykselle kelpoiset tasangot, jotka voidaan kehittää tuottamaan suuret määrät elintarpeita ja jotka monessa suhteessa muistuttavat Kanadan preerioita.
 • He kuljeskelivat sinne ja tänne, välistä he olivait oikein vaarallisessa aarniometsässä ja välistä keskellä aurinkoista preeriaa, missä talon lehmät ja vasikat rauhallisesti kulkivat laitumella.
 • Niinpä meillä syötiin jonkin verran vehnää, joka oli kasvanut Kanadassa Manitoban ja Saskatschewanin preerioilla tai Yhdysvaltojen farmarien pelloissa.
 • Neuvostovenäläinen agronomi, joka kuulee, ettei Suomessa ole lainkaan käytännössä suuria, Amerikan preerioilla kehiteltyjä combine-koneita, Neuvosto-Venäjän maatalouden nykyistä ylpeyttä, ei voi kyllin päivitellä Suomen maatalouden alhaista tasoa.

rantakaistale

 • Lietteen määrä on kuitenkin yleensä pieni, ja tulvaniityt ovat enimmäkseen kapeita rantakaistaleita.
 • Kaupunki on rakennettu yksinomaan palvelemaan filmiteollisuutta ja siellä onkin kaikki ne luonnon tarjoamat edut, joita voidaan ajatella, sillä sieltä on ainoastaan muutaman tunnin matka valtamerelle, jossa on autioita luotoja, joita meren aallokot turhaan koettavat voittaa ja rauhallisia rantakaistaleita.
 • Lyhyessä ajassa valloitti hän Biskajan lahden luona olevia rantakaistaleita lukuunottamatta koko alueen pohjoisrannikolta etelään sekä idässä Huescaan ja Portugalin rajaan asti lännessä.
 • Kallio, suo ja meri, jota miltei yksinomaan ympärillään näki, saattoi kysymään, millä ihmiset, jotka kylilleen ovat vallanneet ainoat viljelykselle kelpoiset kapeat rantakaistaleet, oikein elävät.
 • Mikäli osto ei toteudu, asukkaat olisivat valmiit myös vuokraamaan rantakaistaleet.
 • Sillä Välimerellä on tavattoman suuri merkitys brittiläiselle imperiumille, se on enemmän arvoinen kuin jotkin rantakaistaleet Somalimaassa, — se on tavallaan Englannin valtakunnan sydän.
 • Emme mekään olleet vihaisia silloin, kuin Norja halusi rajanjärjestelyssä itselleen koskia, vesivoimia ja rantakaistaleita.
 • Kapean rantakaistaleen takana on hedelmällinen Sahelin alue, jossa pääasiallisin viljelykasvi on oliivipuu - ja luonnollisesti ohutta maata sitomassa on peltojen ympärillä kaktuksia.
 • Yksimielisesti päätettiin, että Puola saa pitkän rantakaistaleen.

ruohoaavikko

 • Samassa kajahti pitkä läpitunkeva ääni, johon silmänräpäyksessä vastasi satakertainen kaiku ruohoaavikolta.
 • Indiaanit, jotka vielä viime vuosisadalla kuljeksivat pitkin Missisippin metsäisiä seutuja ja ruohoaavikolta, pitivät kokouksiaan jollain kahden joen muodostamalla niemellä tai jollain puuttomalla kukkulalla, josta voivat nähdä kauaksi ympärilleen.
 • Samalla sytytettiin palamaan ruohoaavikoita Donnybrookissa ja Hardingissa.
 • Vain puhveli- ja biisonlaumat, villieläimet, kesyttömät nopeat mustangit ja muut arojen asukkaat tallaavat sen mittaamattomia ruohoaavikolta, ja arokotkan terävä katse seurailee sen elämää taivaan korkeuksista, missä se melkein liikkumattomin siivin majesteetillisena liitelee ilmojen halki.
 • Ruohoaavikolta edestäni alkoi kuulua härkien hurjaa mylvinää ja naisen epätoivoista huutoa.
 • Kerran kulki hirvittävä kulo Amerikan ruohoaavikolta.
 • Tunnen miehen, joka etsi karavaania ruohoaavikolta Santa Fe'n luona.
 • Kuivuneita riisipeltoja ja hylättyjä kyliä, pieniksi virroiksi kutistuneita mahtavia jokia, eläinten raatoja poroksi palaneilla ruohoaavikoilla ja tuhansia janoisia, nälkäisiä paimentolaisia pakenemassa ruuan ja veden toivossa.
 • — Seikkailuja Amerikan ruohoaavikoilla.
 • Itseensä luottavana hän vietti ensimmäisen yönsä ruohoaavikolla.
 • Te pidätte ehkä eläimistä, mutta minä uskallan lyödä vaikka vetoakin siitä, että jos te harhaillessanne afrikkalaisella ruohoaavikolla sattuisitte näkemään riistakuoppaan pudonneen raivoavan leijonan, ette te suinkaan laskeutuisi sinne ettekä auttaisi tuota petoa pakoon.

ruohomaa

 • Tätä vastaan taas toisaalta väitettiin, että lehmät eivät lypsä, eivätkä siat ja lampaat ollenkaan viihdy alavilla ruohomailla.
 • Samaten tuottaa se erinomaisia tuloksia ruohomailla, tehden ruohon reheväksi ja mehukkaaksi.
 • Myrkylliset höyryt tuottamat miltei malttamattoman kuumeen paimenille, jotta kaitsemat Campagnan ruohomailla ruokaansa etsimiä nauta ja lammaskarjoja.
 • Samassa kuului toitompaa karkeita ääniä, että te olette aika saatanoita ja perl-tä lun sotkette ruohomaata.
 • — Missä kesantopellot syrjäletoineen eimiit riitä lammaSten laitumilsi. siellä on niille hantittama muuta ruohomaata.
 • Nykyään raivaavat tuhannet ihmiset karua ruohomaata viljeltäväksi saadakseen siitä sadon — mutta sadon laatu ja suuruus riippuvat kokonaan siitä tavasta, jolla tämä raivaustyö tehdään.
 • Jos te tahdotte raivata viljeltäväksi karua ruohomaata ja jos Teidän täytyy lannoittaa ja kalkita se keväällä, niin muistakaa, ettei saa panna kalkkia ennen kuin lannoittamisesta on kulunut kuukausi; sillä kalkki irroittaa typen, jota lanta sisältää.
 • Samantapaisen ilmiön voipi sein kyllä tulla tilaisuuteen näkemään ruohomaalla, johon havuja ja oksia sattumalta on jäänyt taimeksi.
 • Kellä lehmä on omanaan ja antaa sen käydä laitumella itsewiljellyllä ruohomaalla, olkoon tämä maatilkku sitten hänen omansa tai hänellä waan wuokralla, hän luetaan Bondien ( talonpoikain ) luokkaan.
 • Tämän kauden ja ehkäpä kaikkien aikojen epäpuhtain jalkapallo-ottelu Mikkelissä vietiin aikakirjoihin eilen illalla Urheilupuistossa, jonka liukkaalla ruohomaalla Mikkelin Palloilijat ja mestaruussarjaiainen Kuopion Palloseura ratkaisivat paremmuutensa " ystävyysottelussa. Täysin tuomittavien ja vertaansa hakevien karkeuksien ja laittomuuksien linjoille sortuivat eräät Isäntäjoukkueesta, mutta vähintään samassa määrässä myös muutamat yksilöt vierailevasta yhdistelmästä.
 • Itävaltalainen Willi Flatnlzer voitti Minnesotassa Yhdysvalloissa viikonvaihteessa päättyneet kynnön MM-kilpailut, jotka käsittivät sänkipellon ja ruohomaan kyntämisen.

rämeikkö

 • AFP ) Noin sata Kuuban epäonnistuneeseen maihinnousuun osallistuneista on piilottautuneina Zapatan alueen rämeiköissä, ilmoittaa hallituksen äänenkannattaja Calle.
 • Ilman tätä liikettä saa Yhdysvallat tarpoa vielä uuden vuosikymmenen Vietnamin rämeiköissä ja Vietnamin kansa odottaa rauhaa tuloksetta.
 • Tie kulki harvan rämeikön lävitse.
 • Tuulena lensimme männikön halki joen rantaan ja syöksyimme saraa kasvavan rämeikön poikki kaislikon ja kurjenmiekkojen läpi suoraan jokeen ja uimme jokea alaspäin Hanhilampea kohti.
 • Auringon laskiessa hän saapuu rämeikön laitaan, jossa on avonaisia hetesilmäkkeitä.
 • Etenemme ketjussa halki tiheän rämeikön.

sademetsä

 • Ensi vaikutelmamme Thaimaasta oli metsä, suunnaton, aaltoileva, vihreä sademetsä, jota jatkui koneemme alla tuntikausia.
 • Syvällä Sisä-Afrikassa, pitkien erämaankaltaisten savannien takana, on rehevä, paratiisillinen upea sademetsä, jonka keskitse virtailee useita jokia.
 • Kolumbian länsirannikolla sijaitseva sademetsä on kooltaan yhteensä 12 miljoonaa hehtaaria.
 • Niiltä ajoilta, jolloin samoiltiin kuivaa ravandia, tai troopillista sademetsää oman heimon vapaana jäsenenä.
 • YK:n tilastojen mukaan Papua-Uuden-Guinean vuoristoisia sisäosia peittää noin 33 miljoonaa hehtaaria neitseellistä sademetsää.
 • Hänen mukaansa sademetsää on tuhottu 10 000-15 000 neliökilometrin vuosivauhdilla, kun aikaisemmin sitä hävitettiin jopa 20 000 neliökilometriä vuodessa.
 • Andeilla ja suuresta alueesta Amazonin sademetsää.
 • Kolumbiassa Andien itäpuolella sijaitsevaa sademetsää uhkaa tuho.
 • 18.35 Maailman luonnon helmiä Amazonin sademetsässä.
 • Viime viikon keskiviikkona matkaan lähtenyt leirijoukkue tutustui Borneossa sademetsässä asuvaan Iban-heimoon, joka esitteli heille pääkallonmetsästyksen perinnettään.
 • Hyödyttömien heinikoiden metsitys vähentää merkittävästi hakkuupaineita maan trooppisia sademetsiä kohtaan.
 • Huumeteollisuus tuhoaa Etelä-Amerikan sademetsiä
 • Oleskellessani Tanganjika-järvialueen eteläpuolella sinne perustetun pienen liikekeskuksen vartiossa olisi aika tuntunut verrattain yksitoikkoiselta ja pitkältä, ellemme olisi samoilleet kyläämme ympäröivässä reheväkasvuisessa sademetsässä pyytämässä mitä moninaisinta metsänriistaa, joista nämä, melkeinpä koskemattomat seudut olivatkin rikkaita.
 • Animaatioelokuva lapsen tutkimusmatkasta muinaisessa sademetsässä.
 • Vain muutama vuosikymmen sitten Saravvakin alkuasukkaat olivat pelättyjä pääkallonmetsästäjiä, jotka asuivat syvällä Borneon trooppisissa sademetsissä.
 • Etelä-Amerikan sademetsissä asustaa 56 etnistä intiaaniheimoa.

savanni

 • Afrikkalaisen savannin elinehto on vesi ja veden saamiseksi savanni odottaa tekniikan tulemista.
 • Pahkasikoja ei voi todellakaan sanoa kauniiksi, mutta nämä torahampaiset ja pahkaiset sian sukulaiset ovat Afrikan savannin varteenotettavia asukkaita.
 • Päästäksemme leiriimme tuli meidän uudelleen kulkea tuon avoimen savannin poikki.
 • 18.45 Rupununi - savanni Guayanassa.
 • Kuihtuva ja kukoistava savanni.
 • Kuiva ja pölyinen savanni on jo vaihtunut kostean kuumaksi sademetsäksi.
 • Mutta Musa Dauridoa on vaikea löytää, koska mies on NVodaabe ja elää paimentolaisena savannin ja autiomaan välillä.
 • Päästäksemme leiriimme tuli meidän uudelleen kulkea tuon avoimen savannin poikki.
 • Avara luonto: Sakaalin elämä on uhkapeliä TVI klo 18.50. Sakaali on selviytyjä, vaikka elämä Afrikan savannilla on päivittäistä taistelua paikasta auringossa.
 • Se olisi kuin vesiviemäri kuivalla savannilla, keinotekoinen kastelu, joka loihtisi kaikkialle elämää.
 • Hän oli keskiviikkona Kenian savannilla puhelimen tavoittamattomissa, Toyotaa testaamassa.
 • Sakaali on selviytyjä, vaikka elämä Afrikan savannilla on päivittäistä taistelua paikasta auringossa.
 • Kalleimmat safarit tehdään lentäen ja päättyvät samppanja-aamiaiseen savannilla.
 • Kaukana savannilla kiiti antilooppi keveännotkeana vauhtia, joka hiveli silmää.
 • Kuului terävä pamahdus, jonka kaiku kiiri monikertaisena savannilla.
 • Afrikan savannilla asuu vieläkin heimoja, jotka ovat niin kaukana sivilisaatiosta, etteivät ne tiedä Pokemoneista mitään.
 • Suurin osa maasta on puolikuivaa autiomaata ja savannia, joilla voi ajatella vain karjankasvatusta varsinaisen maanviljelyksen keskittyessä maapähkinöiden tuotantoon.
 • Laajoilla savanneilla laiduntaa suuria eläinlaumoja: gjuita, antilooppeja, pahkasikoja, seeproja ja lukemattomia muita eläintarhoista tuttuja eläimiä.
 • Afrikan savanneilla asuvat maasudet ovat hyeenojen ja sivettieläimien välimuotoja.

soinen alue

 • Erityisen soisen alueen kuivattamista varten tarpeellisen valtaojan tekemisestä ja puron perkaamisesta aiheutuvat kustannukset voitaisiin esityksen mukaan suorittaa kokonaan avustuksena.

suo

 • Mikkelin seudun kunnissa selvitystyö kohdistuu monipuolisimmin sekä soihin, lintuvesiin, pienvesiin että vanhoihin metsiin.
 • Järviin, lompoloihin ja soihin uponneet puut ovat säilyneet tuhansia vuosia.
 • Hyvin moni lakan kasvuoloja tuntematon ajeli soiden tuntumassa olevia maanteitä myöten ja parkkeerasi mersunsa sinne, missä oli muitakin autoja.
 • Pohjois-Karjalassa kuvatussa ohjelmassa kerrotaan siitä, miten suopöllö ja sinisuohaukka joutuvat soiden kuivatuksen takia vaihtamaan elinympäristöään.
 • Avara luonto ja soiden ihmeellinen maailma Mikä onkaan mielikuvamme suosta?
 • Ylitimme suon ja pysähdyimme loivasti rahkasuosta kohoavalle puustoiselle ja pensaikkoa kasvavalle kankaalle.
 • Jussi ojitti suon ja heitti kuokan hyllylle, siirtyi uudempaan teknologiaan ja parempaan elintasoon.
 • Suunniteltu Hietasenpuron suolla olevan imeytysojaston laajentamista.
 • 2 ) Päätetään Katinalan suolla olevan rajasillan uudestaan rakentamisesta.
 • Mihin neljään eri tyyppiin Suomen suot jaetaan?
 • Lähes kaikki alueen ojituskelpoiset suot on ojitettu.

taiga

 • Siperian evenkeistä kertovan dokumenttisarjan toinen osa kuvaa vanhan Nikolai Pavlovitsin ja hänen kasvattipoikansa talvea taigalla.
 • He viettivät taigalla kaksi kolmen kuukauden jaksoa ja kokivat Neuvostoliiton viimeisen talven.
 • Näyttelyssä kävijä voi lyhyessä ajassa " matkustaa " Pohjoisen jäämeren jääaavikoilta Siperian taigan ja Keski-Aasian autiomaiden kautta Kaukasian subtropiikkiin tutustuen samalla näiden seutujen elämään ja ihmisiin.
 • Komin tasavalta sijaitsee Euroopan koilliskulmassa ja on pintaalaltaan Suomea suurempi, suurten jokien, taigan ja tundran maa.
 • Monet Kaukoidän taigan lääkekasvit kuten ginsengjuuri, ovat jo saaneet kansainvälistä tunnustusta.
 • Taigan kansalaisia on otsikko kolmelle laadukkaalle dokumentille Siperian taigalla elävästä paimentolaiskansasta evenkeistä.
 • Kaikkiaan evenkkejä on alle 30 000, Jenisei-joen itäpuolella harvaan asutulla taigalla heitä elää 15 000. Dokumenteissa ei ole kaikkitietävää, ulkopuolista selostajaa tai jälkikäteen lisättyä musiikkia.

tasanko

 • Länsirannikolla on viljava, jokisuistosta syntynyt tasanko.
 • Geologit olivat odottaneet astronauttien löytäneen laavaa, mikä olisi osoittanut, että kuualuksen laskeutumispaikka Cayleyn tasanko olisi muodostanut tulivuoren purkauksen yhteydessä.
 • 6 ) Missä maassa on Ruukkujen tasanko?
 • Pohjoisempana on aavaa tasankoa.
 • - Vähintä mitä jalkapallo ottelulta voi mielestäni odottaa on. että kentällä näkyisi edes hieman vihreätä kenttää, eikä pelkästään valkoisen lumen peittämää tasankoa, Gullit puhisi raivoissaan.

tulvamaa

 • Mantelipaju, joka Cajanderju mukaan kasvupaikkavaatimuksiltaan ja kasvutavoiltaanko on koripajun kaltainen, on yhdessä tämän kanssa tulvamaan kasvina vallannut matalat tulvalietesaaret Siperiassa ja Pohjois- Venäjällä.
 • Siellä tulvan aikana virtailevat vedet jäävät pitkiksi ajoiksi painannekohtiin ja sellaisille paikoille ilmestyy pian karhunsammalta sekä muitakin suokasveja, jotka aiheuttavat tulvamaan suistumisen.
 • Ojittamattomillakin viettävillä paikoilla sekä jokien ja purojen tulvamailla viljellään pajua menestyksellä.
 • Amerikan tulvamailla on 100 baptistikirkkoa joutunut veden valtaan ja sanomattakin ymmärrämme, että tästä työ kärsii suunnattomasti.
 • Siellä tulvan aikana virtailevat vedet jäävät pitkiksi ajoiksi painannekohtiin ja sellaisille paikoille ilmestyy pian karhunsammalta sekä muitakin suokasveja, jotka aiheuttavat tulvamaan suistumisen.
 • Soistumine n. Soita syntyy paitsi vesistöjen umpeenkasvun myös tulvamaan ja ( tuivattoman ) metsämaan soistumisen johdosta.
 • Melkoinen osa sadosta jäi savi- ja tulvamaalla liian märkyyden vuoksi joko osittain tai kokonaan nostamatta.

tundra

 • Sen ihmeellisen sisäisen tulen, jonka avulla vain hän tuota tundrien kylmyyttä voi kestää.
 • Koko neuvostovaltakunta on muuttunut suunnattomaksi vankilaksi, josta pääsee pois vain kuoleman tietä tai joutumalla Solovkin tai Siperian tundrien karkoitusleireihin.
 • Eivät nuo ensimmäiset tulokkaat kuitenkaan olleet nykyisiä peltojemme ja niittyjemme, eivätpä juuri edes metsiemme kasveja, vaan ne olivat, kuten arvata saattaa, enimmäkseen kylmän tunturin ja hyisen tundran lajeja.
 • Koska alueen on huomattu pohjoisessa Fennoskandiassa rajatta liittyvän havumetsän ja tundran rajalla olevaan subarktiseen koivuvyöhykkeeseen, niin on viime aikoina ruvettu koko vyöhykettä nimittämään regio subarcticaksi.

vesakko

 • Erityistä huomiota olisi Martikaisen mukaan kiinnitettävä viljelytaimikoiden harvennukseen ja vesakoiden perkauksiin taimistoalueilta, sillä monin paikoin liika tiheys ja vesakko jarruttavat hyvin liikkeelle lähteneen taimikon kasvua.
 • Jos meillä on jatkuvasti työttömiä, miksi heitä ei käytetä vesakoiden torjuntatyöhön.
 • Tukkiliikkeestä on lähdetty ja jouduttu lopulta vesakoita myymään.
 • Jolla tässä nyt tietenkin tarkoitan niitä Kambodshan vesakoissa rämpiviä jenkkipoikia, jotka tuskin ovat pajulla asiansa oikeutuksesta.
 • Itsenäisyyden kuusikoksi luovutettu alue Ryönänrannassa on vanhaa peltoa, joka tälläkertaa kasvaa rehevää vesakkoa.
 • Jouduttaessa hävittämään vesakkoa kemiallisesti tulisi tähänastisten lehvästöruiskutusten sijasta enenevästi käyttää puukohtaisia menetelmiä, kanto- ja runkokäsittelyä sekä taskutusta.
 • Jos halutaan käyttää ruiskutusta, se on suoritettava vesakon ollessa alle puolitoista metriä.
 • Maasto on suuresti suomalaisen kaltaista: samanlaista havumetsää, kangasmaita, lammet ja järvet vaihtuvat tiheän vesakon peittämiin soihin.
 • Mäillä peltoja ja rakennuksia, mäkien ympärillä ja niiden välillä suota, paikoin rämettä, kitukasvuisen vesakon peittämää. »

vesametsä

 • Sei. laisilla mailla taas, missä havupuut eivät menesty, esim. tulvarannoilla, voidaan menestyksellä kasvattaa vesametsiä ja näin käyttää maan tuottokyky hyväksi.
 • Suureksi osaksi onkin kysymyksessä olevilla hyvillä mailla arvottomia vesametsiä.
 • Yleisesti Keski-Euroopassa ja paikoin Suomessakin on vesametsiä, jotka ovat syntyneet metsän hävityksen seurauksena, kun ei ole huolehdittu rittävästi uudistumisesta.

vihreä metsä

 • Wien oli muuttumassa harmaaksi kivierämaaksi, ja yhä kauemmas pakenivat sen ympäristöstä vihreät metsät.
 • Rannan hiekka hohti valkeana ja vihreät metsät kiipeilivät korkeilla vuorilla.

viidakko

 • - Keskelle Kiinan viidakkoa rakennettaessa voi käärmeitäkin olla vastassa.
 • Keskellä synkintä viidakkoa he löytävät vaalean viidakkopojan, jonka nopeus ja muutkin urheilulliset ominaisuudet ovat ennennäkemättömät.
 • Tiheät viidakot peittivät maya-intiaanien temppelipyramiidit.
 • Erittäinkin siitä ollaan Japanissa katkeroituneita, että sellaiset laajat, melkein asumattomat maa-alueet kuin Borneo, Celebes, Sumatra ja Uusi Guinea saavat olla vain brittiläisten ja hollantilaisten rahamiesten hallinnassa, eikä niihin päästetä ahkeria ja yritteliäitä japanilaisia, jotka pian oman taitonsa ja uutteruutensa avulla raivaisivat nuo rehevät viidakot kumi-, riisi- tai sokeriplantaasheiksi, mutta ehdottomasti silti olisivat hallitsevan maan uskollisia alamaisia.
 • Olin menet- juin kamalalla äänellä, niin että Afrikan viidakot ja aarnio- tänyt elämän suuntaviivat.

???

 • Olen lapsuuteni ajan viettänyt Unkarin suurella tasangolla, niin että minulla kyllä oli ennenkin aavistusta silmänkantamattomiin ulottuvasta aavikosta, mutta oikeaan pustaan tutustuin vasta viime kesänä.
 • Kosteassa rantaseudussa on mainiot laidunmaat, vehnä- ja maissivainiot, juurikasvipellot ja puutarhat.
 • Kirgisian hyönteistutkijat ovat havainneet Tien-Shinin vuoriston alppilaitumilla mielenkiintoisen ilmiön: kuta korkeammalla laidunmaat sijaitsevat, sitä enemmän ne olivat vahingoittuneet.
 • Tämä suhteellisen korkea keskikuutiomäärä johtuu hyvistä metsämaista ja keskiikäisten ja osaksi vanhojenkin havupuu- ja koivuvaltaisten metsien huomattavasta puustosta.
FEE 
conatiner_possessor 
constituent_parts (info)
container_possessor (info)
descriptor (info)
formational_cause (info)
locale (info)
name (info)
relative_location (info)