FinnFrameNet:Statement

From Sanat

.*kommentti

 • Väestön ikääntyminen asettaa suuria vaatimuksia yhteiskunnalle, huomauttaa EY tilastoselvitystä koskevassa kommentissaan.
 • Ratkaisu, ainakin sen otsikointi ja muodollis-legalistinen perustelutapa, antavat aiheen joillekin kriittisille kommenteille.

antaa julistus

 • sekä menäläistcn ctttt suomalaisten tcoötcn inyymisccn, ja että kunnes tämmöinen asetus en » nättää ilmestyä, senaatin tulee antaa julistus, joka pääasiassa on sen ehdotuksen mukainen, minkä ministcriwaltiosihtceri » viime tammik.
 • Eräissä piireissä vaadittiin jo, että hallituksen pitäisi antaa julistus, ettei hallitus pyri rahan arvon alentamiseen.

arvella

 • Nuorten Pellervon toimittajien arvelen ilostuvan Nuorten Pellervon suuresta leviämisestä.
 • Nykyisen asiaintilan arvelen vaativan sellaisia toimenpiteitä, että maalaiskansakoulujen juomavesi tarpeen tullen aina helposti voitaisiin tutkia.

arvelu

 • Samoin kuin ensimmäisessä osassa voimme tässäkin eroittaa kolme jaksoa: kotona olijat, sisar ja äiti, alkavat kysellä tulijalta, miksi hän on niin pahalla mielellä, ja koettavat arvailla, mistä pojan suru johtui ( Ä. ); poika ilmoittaa, etteivät heidän arvelunsa pidä paikkaansa, ja sanoo itkunsa todellisen syyn: hän on käynyt kosimassa, mutta neidot eivät ole luvanneet tulla hänelle, koska hänen kotonaan on niin paljon sisaria; samalla hän kehoittaa äitiä hukuttamaan tyttäret ( B. ); äiti kuultuaan pojan neuvon lähtee hulluudessaan sitä toteuttamaan ja hukuttaa tyttärensä ( C ).

ehdottaa

 • Mitä sinä ehdotat?
 • » No, mitä sinä ehdotat? » kysyi hän pieneltä tytöltä, joka näytti hyvin seuranneen selitystä.

ehdotus

 • ien valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen järjestämisestä tehtyjä eri ehdotuksia jia päätti antaa tukensa Valtionvirkailijain Yhteisjärjestön ehdotukselle, jonka mukaan valtioneuvoston esitykseen on lisättävä peruspalkkoihin 1.000 mk kuukaudessa palkkausluokissa 1 — 23, josta eteenpäin Yhteis järjen tö ei voi tehdä ehdo'uksia, kosk: sen jäseniä ei ole korkeammiss. palkkausluokissa.
 • Kokouslähteiden mukaan useat Nato-maat antoivat tukensa Yhdysvaltain ehdotukselle Bihacin turva-alueen laajentamisesta ja kaikkien taistelijoiden poistamisesta alueelta uusien ilmaiskujen uhalla. llmaiskut vaatisivat kuitenkin myös maajoukkojen lisäämistä, eivätkä suurlähettiläät pystyneet ratkomaan, mikä maa olisi valmis lähettämään niitä Bihaciin.
 • Se eroaa eräissä, muttei kovin useissa, kohdissa aikaisemmasta v:n 1951 valiokunnan ehdotuksesta.
 • Päivälehdistössä käyty keskustelu valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan taloudellisen neuvottelukunnan ehdotuksesta, joka koski osingonjaon rajoittamista ja pakkolainausta, on jo ennättänyt osoittaa, että osingonjaon rajoittamissuunnitelma ei vastaa tarkoitustaan.
 • Kirkkoneuvosto hyväksyi Etelä-Savon Kaavasuunnittelun ehdotuksen siirtää Keskimmäisen Myllylammen kaksi rakennuspaikkaa Vuorijärvelle seurakunnan rantakaavaluonnoksessa.
 • Suomen Lakimiesliiton edustajat jättivät tiistaina ministeri Niemelle Suomen Lakimiesliiton ehdotuksen valtion lakimiesvirkamiesten palkkauksen korottamisesta.
 • Rooman valtakunnan tuhon historiallisia väitteitä ovat mm. Marcus Aureliuksen myrkyttäminen ja Marcus Aureliuksen ehdotus Liviuksen asettamisesta perillisekseen sekä väite, ettei Commoduksen isä ollutkaan Aurelius vaan gladiaattorikouluttaja Verules.
 • Päivän kotimainen pääuutinen eli Suomen Pankin ehdotus alentaa yhdellä prosenttiyksiköllä peruskorkoa julkistettiin vasta pörssipäivän jälkeen.
 • Sveitsin oikeistopiirien ehdotus maassa olevien ulkomaalaisten määrän rajoittamiseksi on saanut tarpeeksi kannatusta, jotta siitä voidaan järjestää kansanäänestys, ilmoitti maan hallitus torstaina.
 • Kansanedustajien kongressin ehdotus johtajien erottamisesta ei saanut sunnuntaisessa äänestyksessä riittävää kannatusta.

esittää

 • - Kumpikin puoli esitti kantansa eikä ovia suljettu, hän korosti.
 • Jurkans esitti arvionsa STT:n toimittajalle Kööpenhaminassa, missä hän osallistuu Baltian maiden tiedotustoimiston avajaisiin.
 • Heti perään hän esitti vaatimuksen, että Valkeala tekisi pikaisesti päätöksen myös kiintiöpakolaisten ottamisesta paikkakunnalle.
 • Minna kertoo millaista on tv-ohjelman tekeminen ja näyttää miten mm. Ritari Reinholdia kuvataan.

esitys

 • Valtuusto ainostaan korjasi neuvoston esitystä siitä, että molemmat seurakunnat olisi ensin lopetettu ja perustettu uusi seurakunta " puhtaalta pöydältä ".
 • Hän istui Annan kanssa tämän Ristimäenkadun asunnon parvekkeella ja yritti muotoilla selkeää esitystä siitä, mitä kaikkea hän tiesi Mäkelän ja Haatajan murhista.
 • — Näin on ymmärrettävissä myös hallituksen esityksen perustelut samoin kuin eduskunnan sosiaalivaliokunnan lausuma: » Lomautuksen
 • Weberin esityksen perusteesina on se, että bramiinien nousu ja restauraatio pyyhkäisee killat tieltään.

huomauttaa

 • Esitelmöitsijä huomautti esittävänsä eräitä numerotietoja erikielisten upseerien lukumääräisistä suhteista sen mukaan kuin asianomaiset ovat äidinkielensä itse ilmoittaneet ja sitten hän jatkaa:
 • Sieltä hän vielä kerran varoitti hallitusta kirjoittaen juhannusaattona sotaministerille kirjeen, jossa hän huomautti jatkuvan " upseeripuhdistuksen " turmiollisesta vaikutuksesta armeijan henkeen.
 • Waliokunta huomauttaa mietinnössään, että Waltiopäimäjärjestyfsen 74 8:n 4 momentin mukaan on ma » littoina pankkiwaltuusmicsten ja pankin tilintarkastajain toarantiefjiä niin monta kuin eduskunta harkitsee tarpeelliseksi.
 • Hän huomauttaa olevansa useassa asiassa kokoomuksen kanssa eri mieltä.
 • Sen jälkeen kun käsikirjoitusvaiheessa huomautin tästä Voipiolle, on hän lisännyt kirjaan kunnallisverotuksen varhaisempia vaiheita koskevan esityksen, ss. 66 — 68, jossa hän pyrkii osoittamaan, kuinka peitettyä osingonjakoa koskevia periaatteita jo ennen nimenomaista säännöstäkin noudatettiin kunnallisverotuksessa.
 • Minä huomautin tästä Asbjörn Kragille, mutta hän vastasi.

huomautus

 • Hänen huomautuksensa, etta saamisvelallisen asema säilyy ulosmittauksesta huolimatta, viittaa siihen, että saamisvelallisen kuittausoikeus olisi rajoittamaton.
 • Esimerkkinä " adjektiiviattribuutein " argumentoinnista on hänen huomautuksensa, että olisin " melko yksin " — mitä tämä sitten tarkoittaakin - suhtautuessani kielteisesti kalkkilaastin 14C-ajoitukseen.
 • Kiinan ulkoministeriön mukaan rouva Clintonin huomautukset Kiinan ihmisoikeusrikkomuksista ovat epäoikeutettuja.
 • Jussilan huomautukset suomalaisuuden tulkinnoista ovat myös aiheettomia.
 • Harvan taas näyttää olevan vaikea ymmärtää, että minun huomautukseni konkreettisemmalle mylly-selityksen linjalle astumisesta on pelkkä ehdotus eikä tutkimuksen tulos, jonka kumoamiseen toisin ajattelevan kannattaisi tuhlata voimiansa.
 • Mutta minun huomautukseni taulun vioista ei antanut hänelle rauhaa.
 • Nahkakauppiaat tuomitsivat ylimenneet ketut ruskean värin takia heti ehdottomasti huonompilaatuisiksi ja minun huomautukseni siitä, että kysymyksessä olevat eläimet vähän aikaisemmin olivat voineet olla yhtä mustia kuin muut, ei heistä tuntunut lainkaan uskottavalta.
 • Siis kaksitoista kappaletta, mies toisti aivankuin ei olisi kuullutkaan hänen huomautustaan.
 • Poliisipäällikkö ei ollut kuulevinaan hänen huomautustaan.
 • Jos on yritystä Väyrys-Patella, niin on myös Rinnemaan Paavolla Joroisien kunnanjohtajan yrityksestä tuli sen sijaan nippu huomautuksia kunnanhallitukselta.
 • Lehden kannaltahan ei ole tärkeätä tietää, kuka yksilö huomautuksia tekee, vaan tärkeätä on tietää, m itä huomautuksia on tehty.

huudahdus

 • Sen matkan vaiheita kuvastaa hänen huudahduksensa: „ Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi ".
 • Joku toinenkin heistä ehti kuitenkin vielä kuulemaan Hänen huudahduksensa: » Täytetty on! »
 • Ja miten profeetallinen onkaan hänen huudahduksensa samassa kirjoituksessa: „ Tunnen, että tulisin hyvin toimeen ilman kuoroja ja orkestereja, mutta antakaa minulle takaisin vanha voitelu! "
 • Muistamme hänen huudahduksensa: » Kunpa Ismael saisi elää sinun edessäsi! »
 • Hurmaantuneena, äänettömään mietiskelyyn vaipuneena Marcus istui kun hän kertoi Herran tulosta; oudosta tähdestä, joka loisti matalan tallin yli Betlehemissä, missä Hän 01l syntynyt; paimenten menosta sinne; Itämaan tietäjistä, jotka tähden johtamina löysivät hänet seimestä ia polvistuen rukoilivat hänen edessään; Messiaan nuoruudesta ja ihanasta miehuudesta; Hänen ihmetöistään, opetuksistaan; Hänen tuskastaan ja verisestä hiestään Getsemanen yrttitarhassa; Hänen pettämisestään; Hänen ristiinnaulltsemisestaan; Hänen viimeisestä huudahduksestaan: » Isä, anna heille anteeksi, sillä eivät he tiedä mitä tekevät ».

huudahtaa

 • Hänet vietiin heti poliisilaitokselle, jossa eräs poliisi huudahti hänet nähtyään: " Kas Svens Nilsson ".
 • Ed Danfordinko, Bolton huudahti epäuskon ja toivon kuvastuessa hänen äänestään.
 • - Jack! hän huudahti ääni väristen.
 • — Jimmy, tyttö huudahti henkeään haukkoen.

ilmoittaa

 • Nyt on uusien miesten annettava ruveta viemään puolueen asioita eteenpäin, sanoi Rantakari ja ilmoitti jättävänsä erikoistehtävänsä puoluetoimistossa.
 • - Olen ajanut sitä kantaa, ettei alenmislinjalle mennä, joten minun linjani on loppuun kuljettu, sanoi Saksa ja ilmoitti samalla jättävänsä puheenjohtajan tehtävät liki 20 vuoden rupeaman jälkeen.
 • Mies ilmoitti tuomionsa kuultuaan, että hän haluaisi mieluummin karkotettavaksi maasta kuin vankilaan.
 • Hän ilmoitti sunnuntainakin suorasukaisesti sovittelijan toimistossa, ettei työnantajien pidä kuvitella nujertaneensa ay-liikettä laman vuoksi.
 • Neuvottelukunnan johtoryhmään kuuluva Mikkelin läänin kuntayhtymän seutusuunnittelujohtaja Pekka Nikkilä pitää outona, että ministeri ilmoittaa kantansa, mutta ei silti tee päätöstä.
 • Kostic ilmoittaa kantansa belgradilaisen Ilustrovana Politika -viikkolehden tuoreessa numerossa.
 • Pääministeri toteaa nyt, että hallituksen laajentaminen on mahdollista, jos jotkut oppositiopuolueet ilmoittavat halukkuutensa hallitusyhteistyöhön.
 • Järjestöt ilmoittavat vastauksensa tiistaina kello 12.
 • Syytä suunnitelmien muuttumiseen ei ole ilmoitettu.
 • - Vesi-ja ympäristöhallituksen hydrologian toimiston havaintotilastoon ei ole ilmoitettu vielä yhtään Mikkelin läänin järveä.
 • Poliisille minä ilmoitan asian vielä tänä päivänä.
 • Teette minulle lyhyen raportin asiasta ja minä ilmoitan asian sopivalla tavalla cornerille ja sanomalehdille.
 • Vanninen pitää harmillisena, että liikepankit eivät ilmoita tuloslukujaan.
 • ( Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita henkilötiedot sekä passin numero. )
 • Ellei asiakas ilmoita halukkuuttaan jatkaa vakuutusta, hänen katsotaan luopuneen vakuutuksesta.
 • Svensk Trävarutidning'in kuluvan kuun 16 päivänä julaistussa vihossa: kirjoitetaan puutavaramarkkinoista ni. m. seuraavaa: » Meillä ei ole mitään erityistä ilmoitettavaa ruotsalaisten ja suomalaisten tavaroiden markkinoista.
 • Eilen illalla ei järjestyspoliisilla ollut mitään erikoista ilmoitettavaa järjestyksen tai liikenteen suhteen.
 • JAATELOMYYNTI- PAIKAT MIKKELISSÄ Mikkelin kaupunki ilmoittaa jäätelömyyntipaikat kaikkien kiinnostuneiden haettavaksi.
 • Halttunen ilmoittaa teoriansa esittävän nimenomaan oikeusdogmatiikkaa eli lainoppia, ei esimerkiksi sosiologista oikeustiedettä ( vrt.
 • Sosiaalilautakunta ilmoitti virkaa hakeneelle ruotsalaiselle, ettei häntä voida valita, koska hän ei ollut Suomen kansalainen.
 • Teatterin ikkunoissa ei ollut ensimmäistäkään julistetta siitä, että Merisairas oli tulossa ohjelmistoon, eikä sitä ilmoitettu missään.

ilmoittaa olla

 • Lisäksi heidän oli allekirjoitettava asiakirja, jossa he ilmoittivat olevansa tietoisia siitä, että Saksa ei sitoudu ottamaan heitä alamaisikseen eikä takaa heille mitään korvausta niistä vammoista, joita he Saksaa palvellessaan mahdollisesti saisivat.
 • Valtuuston suurimmat ryhmät kokoomus ja sosiaalidemokraatit ilmoittivat olevansa yksimielisesti pakolaispäätöksen kannalla.
 • Tämän tästä he tunnustavat halunsa rakastella ja kutsuvat toisiaan siihen.

ilmoitus

 • Hänen ilmoituksensa mukaan pidätetty mies oli nimeltään George Panagoulis ja Kreikan armeijan entinen luutnantti.
 • Hänen ilmoituksensa, ettei hän pyri kolmannelle kaudelle, oli käytännössä lähtölaukaus presidentinvaalikampanjalle.
 • Viron hallitus on päättänyt saattaa voimaan lain, jonka mukaan hallitus määrää, millaisissa sanomalehdissä valtion ja kuntain laitosten ja yritysten ilmoitukset on julkaistava, milloin erikoismääräyksissä ei ole toisin säädetty.
 • Hallituksen ilmoitus toimenpiteistään.
 • Käsiteltävinä olivat seuraavat asiat: 1 ) Hallituksen ilmoitus erään kuluvan vuoden menoerän ylittämisestä; 2 ) Talousarvion hyväksyminen v :ksi 1927; 3 ) ' Toimenpiteisiin ryhtyminen Hallituksen vaalia varten; 4 ) Toimenpiteisiin ryhtyminen tilintarkastajain vaalia varten.
 • Venäläisten epäluuloisuutta on lisännyt myös tieto, että Yhdysvallat kaikista päinvastaisista virallisista ilmoituksista huolimatta suunnittelee 100 milj. dollarin määrärahan käyttämistä saksalaisten hengissä pitämiseksi tulevana nälkäkautena.
 • Mainittu Antila on vapaalla jalalla, sillä, kuten sanottu, ei ainakaan tähän mennessä uuden piirijohdon ilmoituksista huolimatta häntä vastaan °^ e vojtu esittää sellaista, jonka johdost a häntä vastaan jo olisi voitu ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin.
 • Ja hänen ilmoituksessaan oli selvät säveleet, säveleet synnistä ja armosta.
 • Etsikäämme ensin totuutta Jumalan sanassa, hänen ilmoituksessaan ihmisille, mutta tehkäämme se kaikella sillä ahkeruudella, minkä vakava asia vaatii!
 • Venäjän ulkoministeriön edustaja sanoi heti pitävänsä UCK:n kommenttia " sodanjulistuksena ".
 • Länsivaltojen johtajat pitävät Hrushtshevin puhetta sodanjulistuksena YK:ta vastaan ja osoittavat myötätuntoaan Hammarskjöldille
 • Kaikkien kardinaalien saattamana paavi kannetaan sitten Pietarinkirkkoon, jonka alttarin edessä kardinaalit suutelevat hänen käsiään ja jalkojaan, ja hän antaa rauhanjulistuksen.
 • Abessinian keisari tulee huomenna puhumaan radiossa ja tällöin selostamaan Abessinian kantaa sekä esittämään rauhanjulistuksen ja vetoomuksen koko maailmalle.

inttää

 • Se on vale, intti vieras.
 • Vain morsian tai läheiset omaiset muistavat miestä noin uskollisesti, intti Lehtinen.

julistaa

 • Linen Interliikkeen julistama lakko tammikuun puolivälissä epäonnistui täysin.
 • Alalla ovat lisäksi voimassa työntekijäliiton julistama ylityökielto ja hakusaarto.

julistus

 • Ruumiinsiunauspuheen muodostivat vihantäyteiset, porvarilliseen yhteiskuntaa vastaan kohdistetut purkaukset ja rauhan julistuksena vainajalle oli » punaisen rintaman » iskulauseet.
 • 28 Ks. myös Bevan, Child Law ( 1989 ) s. 11, jossa todetaan, että vielä YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa vuodelta 1959 lapsen oikeudet nähtiin ennen muuta oikeutena suo- jaan ja materiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen.
 • Samoin on Europarlamentin julistuksessa perustavanlaatuisista oikeuksista ja vapauksista ( 12. 4. 1989 ) korostettu kokoontumisvapauden merkitystä.
 • Etenkin innokkaimpien feministijärjestöjen julistuksen perusteellahan saattaa syntyä sellainenkin käsitys, että suomalaiset naiset ne vasta ovatkin sorrettuja, turvattomia ja päähän potkittuja.
 • Hänen julistuksensa tehosi kansanjoukkoihin ja hänen kannattajilleen annettiin pilkkanimi kveekkarit josta sittemmin tuli heidän virallinen nimensä.
 • Heille Jeesuksen seura ja hänen julistuksensa syntien anteeksisaamisesta oli riemullinen kokemus.
 • Hänen julistuksessaan oli jotain Jumalan sytyttämää, suurta ja rajua myrskyä, maanjäristystä ja tulta, m.m. hänen kertoessaan inkeriläisten äitien marttyyrikuolemasta Siperian aroilla, mutta jälelle jäi lopuksi hiljainen tuulen hyminä, Jumalan Hengen työ ennen kylmässä sydämessä, jonka Herra oli saanut palamaan.
 • Syvä rakkaus harhautuneita kohtaan tuli esille hänen julistuksessaan.

julkilausuma

 • Ne muutamat julkilausumat, joita Saksan taholta toimitettiin maailman lehdistölle Ranskan devalvaation yhteydessä ja joissa puhuttiin eräistä ehdoista millä Saksa » suostuisi » toimeenpanemaan markkansa devalvaation, olivat tuskin vakaviksi tarkoitettuja.

julkistaa

 • Lenk julkisti paljastuksensa Venäjän televisiossa, koska Viron tv:ssä ei voi vaalikampanjan aikana esiintyä.
 • Lehtosaari julkisti kantansa keskiviikkona.

kehua

 • Grace saattoi kuulla hänen kehuvan, että yksi kaloista painoi varmaankin kaksikymmentä naulaa.

kehuskella

 • Hän kehuskeli hienoilla tuttavuuksillaan ja sukulaisillaan, mutta itsellä hänellä ei ollut penniäkään pesään tuotavaa; hän ei sitäpaitsi osannut mitään eikä ollut saanut edes kunnollista kasvatusta.
 • Hän kehuskeli pirteytensä johtuneen viinaksien ulkonaisesta käytöstä.

kertoa

 • Palmu kertoo viihtyvänsä hyvin Saksassa ja erityisesti Bonnissa.
 • UFF kertoo perustaneensa käytettyjen vaatteiden kaupasta saamillaan varoilla myös uusia valmisvaatetehtaita Mosambikiin ja Angolaan.
 • Jaana kertoo saaneensa kurssilta paljon ideoita.
 • Tekijä kertoo käyttävänsä kuvissaan aina ihmistä.
 • MP:n valmentaja Kyösti Vilhunen kertoi miettineensä, ottaako kentältä vaihtoon Karvisen vai Jukka Ruhasen.
 • Bush kertoi suhtautuvansa tämän vuoksi nyt myönteisemmin Neuvostoliitolle annettavaan amerikkalaisapuun.
 • Presidentti Jeltsin kertoi keskustelevansa Neuvostoliiton puolustusministeriön kanssa tuhannen asevelvollisen mahdollisesta työskentelystä ainaista työvoimapluaa potevassa Moskovan metrossa.
 • Mitterrand kertoi toivovansa, että pyrkimyksissä saada aikaan vuoropuhelu Irakin kanssa onnistuttaisiin ennen tammikuun 15. päivää.
 • Aho kertoi saaneensa käsityksen, että Major ja hänen hallituksensa eivät ole sulkemassa ovia uusilta EY:n jäseniltä, vaan pitävät päinvastoin nykyistä ajankohtaa otollisena laajentumiselle.
 • Kyyhkynen kertoi kokeilleensa erilaisia menetelmiä maan käsittelyssä ennen istutusta.
 • Toiseksi ei tarvita suuria linja-aukkoja metsään eikä puita kaadeta, kuten avolinjojen rakentaminen vaatii, kertoi Suur-Savon Sähkön piiriesimies Kalevi Juurinen.
 • Tämä instrumentti ei aseta rajoja ikään, sukupuoleen eikä musikaalisuuteen nähden, kertoi opettaja Esa Lipponen.
 • Viialainen kertoi puolueensa kielteisen kainnan ydinvoimaan.
 • Bush kertoi kantansa amerikkalaisille juutalaisjohtajille torstaina.
 • Nokian Paperi Oy ei ole pörssiyhtiö eikä sillä ole pörssiyhtiön velvollisuutta kertoa tuloksiaan.
 • Kun tuohon vielä lisää, ettei mies puristanut kaikkeaan lopussa, ja että ensi lenkillä tapahtui kaatuminen pienessä ja vaarattomannäköisessä töyssyssä, jossa tosin latu teki pahan mutkan, onkin tärkeimmät kerrottu.
 • Lehdessänne olleissa uutisissa on monasti asiat kerrottu valitettavasti viimeksi mainitulla tavalla.
 • Hän oli kertonut tunteistaan kaikille tutuilleen, myös vaimolleen.
 • Mr. Farmer on antanut sanomalehtimiesten haastatella itseään ja kertonut tunteistaan filmitähteä kohtaan ja aikoo seurata häntä Chicagoon.
 • Jos minä kerron hiuksia nostattavan kauhukertomuksen jollekin kaljupäiselle ihmiselle.
 • Minä kerron sen heille. »
 • Kaksi 1950-luvulla Norjan ja Naton hyväksi Neuvostoliitossa vakoillutta suomalaista kertoi kokemuksiaan Norjan televisiossa tiistai-iltana.
 • Hän kertoi maansa saaneen ymmärtämystä osakseen sekä Suomessa että Norjassa ja Ruotsissa.
 • Bush kertoi kantansa amerikkalaisille juutalaisjohtajille torstaina.
 • Valheita vai ärsyttäviä väitteitä, näin tulee ajatelleeksi, kun ihmiset kertovat tapahtumistaan, mistä poliisi ei ollut kiinnostunut.
 • Nuoret kertovat mietteitään koulusta, vapaa-ajanvietosta, pukeutumisesta ja musiikista.
 • Kunkin maan uutisankkurit kertovat sen Brysselissä kootussa erikoisuutislähetyksessä.

kertomus

 • Tohtori G. Bettendorf Hampurin yliopiston naistenklinikalta alusti keskustelun vakuuttavin kertomuksin kokemuksistaan.

kielto

 • Kysyttäessä syytä tähän hänen kieltoonsa, sanoi Toivonen vain pilan vuoksi omistaneensa tämän rikoksen valmistaakseen titen itselleen paremman ylöspidon vankilissa ja vetääkseen suorempaa hnomiota puoleensa.
 • 2. Miten suhtaudutte patriakka Tihoniin ja erikoisesti hänen kieltoonsa olla luovuttamatta kirkkokalleuksia?

kiistää

 • Riittää, että hän kiistää, vaikka hän tekee viisaasti, jos hän pyrkii edes perustelemaan kiistämisensä.
 • Rahoitusyhtiö kiisti kanteen ja lausui kiistämisensä perusteluna, että kiinteistöyhtiö oli siirtänyt eli pantannut vuokrasopimukset kaikkine niihin perustuvine oikeuksineen rahoitusyhtiölle, joka puolestaan oli ilmoittanut vuokralaisille siirroista samoin kuin siitä, että vuokrat oli jatkossa maksettava sille.

kirjoittaa

 • » Ja kirjoitatko minulle joskus, miten on hänen laitansa?
 • Lehti kirjoittaa tästä asiasta mm. seuraavasti:
 • Ahti itse kirjoittaa tästä seuraavasti: "... autoritaarinen vaihtoehto aktualisoitui tendenssinä ja reaalisena mahdollisuutena niissä ensimmäisen tasavallan kriisitilanteissa, joissa asevoimat tai sen osat ' intervenoivat ' politiikkaan ja joissa valtiovallan monopoli asevoimiin nähden joutui kyseenalaiseksi " ( 5. 32 ), ja hän viittaa vuosiin 1921, 1924, 1930 ja 1932.
 • Kolmannet taasen kertovat, miten hän joutui vangiksi, esitti nimensä ja henkilöllisyystodistuksensa, jolloin vangitsijat kauhistuneina pyysivät häntä mahdollisimman nopeasti lähtemään tiehensä ja rukoilivat, ettei hän kirjoittaisi heistä mitään pahaa.
 • Niin kuin on jo aiemminkin tullut kirjoitettua, niin kirjoitettakoon se vielä kerran, että tällaiset kirjeet kuuluvat roskakoriin, eikä niitä ole aiheellista lähettää toisille edes pelleily mielessä.

kirkua

 • Kun suomalaiset 60 - 70-luvulla puukottivat toisiaan ja ruotsalaisia Tukholmassa ja siellä päin, ruotsalaiset lehdet kirkuivat " en finne igen ".
 • Lontoon sensaatiolehdet kirkuivat yhteen ääneen, että automatkaan kului ainakin 450 litraa bensiiniä ja Charles olisi yhtä hyvin voinut käyttää Englannin suurlähettilään autoa, joka on myös luodinkestävä.
 • Ruotsalaisten sanomalehtien otsikot kirkuivat keskiviikkona suomalaista sankaritarinaa ja tukistivat omia antisankareita tiistai-illan jääkiekkodraaman jäljiltä.

kommentoida

 • Raportin esitteli tiedotustilaisuudessa maisteri Ulla Siivola, ja sitä kommentoin samassa tilaisuudessa lääkintöneuvos Holger Hultin Lääkintöhallituksesta.
 • Jälkimmäisellä sivulla lyhyesti — tosin kriittisestikommentoin KKO: n päätöstä ja sen perusteluja.
 • - En kommentoi tätä asiaa sen enempää, koska sen tutkimukset ovat kesken.

kommentti

 • Hän lupasi jo viime vuonna kostaa MP:lle, kun äkeentyi Toivolan kommenteille kentän laidalta.
 • Maailman osoittaessa vuonna 1968 suosiotaan eteläafrikkalaiselle kirurgille Chris Barnardille, maailman kaikkien lehtien avatessa palstansa johtavien kirurgien ja fysiologien kommenteille tästä ainutlaatuisesta leikkauksesta ei monikaan muistanut, että kaikki tämä oli käynyt mahdolliseksi myös siksi, että vuonna 1924 venäläinen tiedemies Sergei Brjuhonenko suunnitteli maailman ensimmäisen tekosydänlaitteen AIKn.
 • Koska kirjoituksessa pyritään antamaan puolueeton kuva tilanteesta, mutta jätetään kuitenkin tuomatta esiin eräitä sähkölämmitykseen liittyviä etuja, pyydän lehdessänne tilaa seuraaville kommenteille: 1 ) Tutkittaessa lämmitystavan vaikutusta rakenteisiin ja rakennuskustannuksiin pitää vertailu ulottaa laajemmaksi kuin pelkästään lämpöeristeitä koskevaksi.
 • Mitä mä olen Matin ( Matti on tuottanut levyn ja kirjoittanut suurimman osan sen materiaalista ) kommentteja kuullut, niin musta tuntuu, että muita tapahtumia enemmän tähän itse levyyn on vaikuttanut se, että Matti on saanut tuottajakurssin loppuun.
 • aakkosellisten hakusanojen alle oli koottu säädöstekstejä, sitaatteja roomalaisten oikeusoppineiden ja kanonistien teoksista sekä tekijöiden omia kommentteja.
 • Hän selostaa myös ruotsalaisen John Frödinin ajatuksia sarkajaon aiheuttamista epäkohdista ilman omia kommentteja tai toisten kirjoittajien mielipiteitä.
 • - Ihmiset voivat ottaa kantaa ja antaa kommentteja ehdotuksista sataman edelleen kehittämiseksi.
 • Kirjoittajat analysoivat Bartolomé de las Casasin ja muidenkin tekstejä ja kommentteja päiväkirjasta.
 • Eikä O'Brien putoa tyylilajista vaan toteaa vastineessaan Kennedyn kommentit kohteliaiksi ja stimuloiviksi.
 • Sievisen mahdollisuuksia kuvaa hyvin valmennuspäällikkö Kari Ormon kommentti 400 metrin EM-finaalin jälkeen.
 • Suuresti hämmästyneenä, luin Länsi-Savon viime viikon nuorten osaston X:n kommentteja kouluruuasta.
 • Edellä on luettavissa Fränden kommentti ratkaisusta.

kumota

 • Neuvostokonsuli kumosi väitteet, joiden mukaan joukko italialaisia olisi Siperian vankileirissä.

kuuluttaa

 • Äskeisellä junamatkalla konduktööri kuulutti suorittavansa kaikille matkustajille lipuntarkastuksen.
 • Lipponen kuulutti vasemmistoyhteistyötä ainakin presidentinvaaleissa sekä tulevissa EY:n vaaleissa, joissa Suomi valitsee 16 edustajaa.

lausua

 • Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov uhkaa erota maan presidentin tehtävästä, jos maan koossa pitämiseen tähtäävää uutta liittosopimusta ei saada aikaan Gorbatshov lausui uhkauksensa maan parlamentissa tiistaina.
 • Sosialidemokraattisen puoleen presidenttiehdokasäänestys osoittautui suosituimmaksi: Arvioidaan, että jopa satatuhatta äänestäjää lausui mielipiteensä kuka on paras ehdokas SDP: n viidestä kandidaatista.

lausunto

 • Sen sijaan hänen lausuntonsa Reippaan ihmemaalivahti Jaromir Sindelistä oli niin ympäripyöreä, että Sindel voinee katsoa maajoukkueuransa päättyneen.
 • Hänen lausuntonsa oli osoitettu selvästi Suomelle.
 • Ottaen huomioon monilukuisten kansainmälisen oikeuden auktoriteettien ja tiedemiesten lausunnot, me lausumme sen toimomuksen, että jos duumalle on jätetty perustuslainmuutoksia koskema lakiehdotus, duuman jäsenet sulvaitsisimat kunnioittaa niitä oikeuksia ja takeita, jotka Suomelle omat annetut monilukuis ten leisar. lupausten mutaan, niin ettei Suomen kansalla olisi syytä » valittaa, että sen perustuslakia on loukattu.
 • Koska tämmöiset, arvossa pidettyjen tiedemiesten lausunnot ovat omiaan vähentämään jossakin määrin sitä mielenkiintoa, jota meidän epäilemättä on soistumisilmiöön kiinnitettävä, mainittakoon muutamia käytännöllisen suonkuivaustyön ohessa tekemiäni havaintoja soistumisesta meidän päivinämme.
 • Puolustus luki tiedemiesten lausunnot pöytäkirjaan ja vaati itse Bryania todistajaksi Raamatun tulkinnassa.
 • Jos piirimies kutsuu ylimääräisen piirikokouksen koolle ( esim. köyhäinhoitolautakunnan pyytäessä lausuntoa jostakin asiasta ), on syytä tiedustella kaitsij am mielipidettä aikaan ja paikkaan nähden, jotta ei kokous jäisi pitämättä kaitsij am ollen estettynä saapumasta kokoukseen.
 • Kouluhallitus pyytää jonkun opettajan lausuntoa jostakin oppikirjasta tai muusta ehdotuksesta.
 • Hallitus pyytää kaikilta näiltä järjestöiltä lausuntoa jostakin maataloudelle tärkeästä kysymyksestä.
 • valiokunnan lausunnot ovat laajentuneet ja yksityiskohtaistuneet; — valiokunta pyrkii tietoisesti sen käsiteltävänä olevien lakien mahdollisimman tyhjentävään valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin;
 • eduskunnan perustuslakivaliokunnan yhdistyslakiehdotusta koskevaan lausuntoon sisältyvää tuoretta kannanottoa, jossa perusoikeusmyönteisen laintulkinnan idea nimenomaisesti lausutaan julki: 4
 • Paul Johansenin lausunto yleisen historian professorin viran hakijoista.
 • vä, mutta vaatimus eduskunnat! ja hallituksen välisten suhteitten järjestämisestä siten, että hallitus ci olisi eduskunnalle vastuunalainen, on sellainen, että se oikeuttaa jokaisen tasavaltaista hallitus muotoa kannattavan kansalaisen kysymään hra Kosolalta, että tarkoittaako hän toderlakin sitä. mitä sanoo, vai puhuuko hän vaan muuten jotain puhuakseen ia jos puheella totta tarkoitetaan, niin tietääkö hän lausunnollaan tähtäävänsä suorastaan parlamentaarisen hallintojärjestelmän perustuksen tuhoamiseen?
 • Valtuustolle esitetään, että se lausuntonaan puoltaisi poliisipiirin neuvottelukunnan jäsenmääräksi Rantasalmella neljää jäsentä.
 • Eri mieltä olleiden jäsenten lausunnot siitä, oliko valitus tutkittava:
 • Minulla on kahden lääkärin lausunnot siitä, että poistuminen kentältä oli tarpeellista.
 • Opetusministeriön annettua myönteisen lausunnon siitä, että hanke on perusteltuja toteutumiskelpoinen. on pallo siirtynyt työministeriöön.
 • Väliaikaisena ratkaisuna kaupunginhallitus päätti pyytää nuorisotyölautakunnalta lausunnon siitä, pystyykö se keskittämään toimintansa kerhotyön osalta Keskuskatu 16 sijaitsevaan huoneistoon, jolloin kerhotoimintaan varattu Keskuskatu 13 huoneisto vapautuisi sähkölaitoksen käyttöön.
 • Presidentti näkisi mielellään, että esimerkiksi kansainvälinen tuomioistuin voisi antaa lausunnon siitä, milloin ulkopuoliseen puuttumiseen oikeuttava raja on ylitetty.
 • Heidän olisi välttämätön kuulla ammattimiestemme lausuntoja asiasta.
 • Kumpikaan osapuoli ei toistaiseksi anna uusia lausuntoja asiasta, Ajaxin tiedotteessa todetaan.
 • - Ihmetyttää, miten Valion hallituksen jäsen voi antaa lausuntoja asiasta, joka on täysin keskeneräinen, Kykkänen sanoo ja viittaa Etelä-Suomen meijerijärjestelyihin.
 • Hän viittaa prof. Kinbergin lausuntoon asiasta: » sillä ( tilastollisella tutkimuksella ) on rajoitettu arvo, koska se kuvaa vain symptoomeja, joiden todelliset syy-yhteydet ovat tuntemattomat. »
 • U. P. Hiuksen esittämänä Opettajain luontaispalkkakysymys, jossa kokous päätti yksimielisesti yhtyä tarkastaja M. Rautavaaran Kouluhallitukselle antamaan lausuntoon asiasta.

lisätä

 • Sääty päättikin hymäksyä kysymyksessä oleman lausunnon lisäämällä sanan „ yleensä ".
 • Hän ennusti, että Phnom Pennin nykyinen hallitus kaatuu pian ja lisäsi " että sissiemme hallussa olevia alueita on lukuisia ".
 • Hän sanoi hallituksen päättävän Bonnin vastauksesta keskiviikkoaamuna ja lisäsi, että liittokansleri Brandt on periaatteessa valmis kohtaamaan pääministeri Stophin.
 • Vuosi 1990 tulee jäämään historiaamme koko yhteiskuntaamme muuttaneiden suurten demokraattisten muutosten aikana, Alia sanoi ja lisäsi, että uudistukset ovat toteutuneet uskomattoman nopeasti.
 • Israelin tarkoituksena on saada aikaan rutiininomainen aselepo Suezilla ja muilla rintamilla ja jatkaa tätä automaattisesti aina kolmella kuukaudella, hän jatkoi ja lisäsi, ettei Egypti hyväksy tätä.
 • Sitä paitsi hän syytti sekä Etelä-Vitnamia että Thaimaata Kambodzhaan kohdistuvista aluepyyteistä ja lisäsi, että pääministeri Lon Nolin hallitusvalta supistuu pelkästään Phnom Penhiin.
 • Useat tutka-aseman puolusajt haavoittuivat hyökkäyksessä, edustaja mainitsi ja lisäsi kalkkien egyptiläisten palanneen turvallisesti takaisin.
 • Hän lisäsi, että välittäjiä on ollut tarjolla lukuisa joukko, erityisesti arabeja, jotka ovat pitäneet asiaa itselleen läheisenä.
 • Ja hän lisäsi: " Mikään ei ole osoittanut, että nykyinen kehitys ei suvaitsisi pieniä kansoja.

maininta

 • Kahrin maininnat ay-johtajien rikosoikeudellisesta vastuusta lienee pantava joulunalusstressin tiliin, Kantola heittää.
 • Jos tällä kannalla olisi pysytty, olisivat kaikki HM:n maininnat » lailla säätämisestä » tulleet niin ollen merkitsemään vain lainsäädännön hyväksi tehtyä
 • Palauttakaamme mieliin nyt professori Knopovin maininnan siitä, että alempana sijaitsee astenosfera, osittain sulassa tilassa oleva vajppakerros.
 • Tavattavissa sisaren vastaanottoaikoina Seurakuntakodissa, puh. 146. V. 1975 merkkipäiviään viettävät seurakuntalaiset, jotka eivät halua merkkipäivästään mainintaa lehdistössä, ilmoittakoot tästä kirkkoherranvirastoon jouluk.

mainita

 • ( Arkinhan mainitsimme ilmestyvän noin 1 j / 2 vuoden kuluttua.
 • Päätoimittaja likka Juva mainitsi sunnuntain 17. 3. artikkelissaan mm. teknisten vaaliliittojen " epäpyhyydestä " sekä sitoutumattomuuden asettamista kyseenalaiseksi.
 • Vanhus mainitsi itsensä vaasalaiseksi ja kertoi olleensa siinä Oinassalmen rannalla edellisen kerran yli puoli vuosisataa sitten, joulukuussa 1939.

myönnytys

 • Liitto pitää luonnoksia myönnytyksinä korkeakoulujen johdoille ja Professoriliitolle.
 • Niitä pidetään myös melkoisina myönnytyksinä Itä-Saksan puolelta.
 • Mintähden kaikki hänen myönnytyksensä tulivat esiin ainoastaan pakosta?
 • Yhtäkkiä hän tunsi syvää halua saada ilmaista äidille koko sydämensä — lähestyä häntä hellästi mielitellen, mahdollisesti saadakseen hänen myönnytyksensä ajatuksillensa.
 • Ammattiyhdistysliikkeen edustajat vakauttamisneuvotteluissa olivat asettaneet tämän ehdoksi omille myönnytyksilleen, ja näissä oloissa myös viranomaisten taholta painostettiin rahalaitoksia indeksiehdon poistamiseen.

myöntää

 • Kalpala myöntää ongelman, mutta ei keksi ratkaisua.
 • Kaikki myöntävät asunto-ongelmat huomattaviksi.
 • Maan ylimmätkin kilpailun valvojat myöntävät voimattomuutensa julkisen vallan toimia kohtaan.

myöntää suoraan

 • Jeltsin myönsi suoraan, että aikoinaan Neuvostoliitto sekaantui itsenäisen Suomen asioihin pitkälle menevin tarkoitusperin.
 • Fenn myönsi suoraan, että Tshepikov oli häntä vahvempi ankkuriosuuden lopussa.

määräys

 • Mainittuun kohtaan sisältyvä määräys syytetyn oikeudesta kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, joihin vedotaan häntä vastaan, merkitsee kuitenkin kysymyksessä olevan ratkaisun valossa myös sitä, ettei syylliseksi toteava tuomio saa pääasiallisesti perustua poliisitutkinnassa kuultujen todistajien kertomuksiin, ellei syytetyllä ole ollut tilaisuutta kuulustella tai kuulustuttaa näitä sen enempää esitutkinnassa kuin oikeudenkäynnissä.

osoittaa

 • Seban huomautus osoittaa, kuinka ranskalaiset olivat oikeassa, sillä hän huomauttaa selvästi, että tällaisella vakavalla hetkellä, jolloin Ranskan etu vaati, että Puola voittaisi, Praha asettui Venäjän eikä Ranskan puolelle, Venäjän ollessa silloin vihollismaa.

penätä

 • Martti Ahtisaari penäsi kilpakumppaniltaan toimia asian hyväksi jo nyt. kun tämä on

pitää

 • Klo 12 kutsuivat Porvoon tuomiokirkon kellot Jumalanpalvelukseen, jossa saarnan piti teologian tohtori Olavi Kares.

puhua

 • Opettaja puhui sillä kertaa lapsille Jeesuksen ristin kantamisesta, ja esitti, että pyhäkoululapsikaan ei pääse taivaaseen, jos ei ole valmis kantamaan ristiä Jeesuksen seurassa.
 • Kun Silas H'. Hendrickson, Southern United Bank-yhtymän pääjohtaja puhui sillä tavalla, saattoi aavistaa yhtä ja toista.
 • Ihmiset, jotka haluavat, että heistä puhuttaisiin, voivat tällä viikolla olla tyytyväisiä, sillä nyt jos koskaan heistä puhutaan.
 • Monasti heistä puhutaan takanapäin sellaista, mikä ei ole edullista, mutta joka siitä huolimatta kääntää huomion asianomaisiin.
 • Foucaultin mielestä modernin länsimaisen kulttuurin tunnusmerkki on kiihko saada ihmiset puhumaan seksistä ja tunnustamaan heikkoutensa.
 • Ihmiset kykenevät puhumaan seksistä ja suhteistaan yllättävän avoimesti, mutta kun päästään avioliiton kaltaisiin pyhiin arvoihin, niin suvaitsevuuden rajat tulevat vastaan.
 • Minä puhuin vain hidaspuheisuudesta.
 • Minä puhuin Mannerheimin osuudesta salaliittoon, kun taas Vares käyttää lausetta omiin tarkoituksiinsa vatvoessaan " aloitetulkinnan " ( ahtaassa merkityksessä ) indisioita loputtomiin.
 • Kun Pantzar puhuu yksilöä kunnioittavasta kuluttaja-käsityksestä, hän viittaa ruotsalaiseen keskusteluun lastenkulttuurista.
 • Olli Rehn puhuu varpaita tallovista ratkaisuista asunnossaan Helsingin Alppilassa.

puhutella

 • Ja hän puhutteli opetuslapsiaan tiedustellen, oliko heillä mitään syötävää.
 • Hän puhutteli lyhyttä, apinamaista miestä, joka kumarteli alinomaa yhteenliitettyjen käsiensä ylitse.

raportoida

 • Aidsiin oli vuoteen 2000 mennessä kuollut Malavvissa virallisten tilastojen mukaan 350 000 ihmistä sen jälkeen kun ensimmäinen tapaus raportoitiin vuonna 1985.
 • Tiistaina jatkuneissa levottomuuksissa sai kuitenkin surmansa 15 ihmistä, maan radiossa raportoitiin.
 • Vaikka tämä ohjelma saattaa pönkittää mielikuviamme villeistä neekereistä, on syytä muistaa, että olihan meillä Euroopassa juuri Kosovo, jonka kauheudet raportoitiin meille päivittäin.
 • Vuosi sitten raportoitiin Japanissa ensimmäisen kerran tapauksista, joissa runsaan ripulilääkkeiden syönnin epäiltiin voivan aiheuttaa tämän tapaisia vaurioita.
 • Koko pelastussuunnitelma on raportoitu meille, jotta me voisimme saada iankaikkisen elämän.
 • Liitolle on raportoitu tilanteita, joissa takuuhinnat eivät ole täysin toteutuneet.
 • Hän on raportoinut Persianlahden sodasta, Angolasta, Afganistanista, Bosniasta.
 • Toomas Üba on raportoinut Viron urheilutapahtumia suomalaiselle televisioyleisölle jo vuosien ajan.

raportti

 • Tämän mukana lähetämme teille raporttimme.
 • Kaikkialla on hiljaista ja me woimme pelkäämättä antaa luutnantille raporttimme.
 • Lähtiessäni viemään valmista raporttiani opettajalle sipasi käteni vihkon pulpettien väliseen käytävään ja ottaessani vihkoa ylös putosi lehtien välistä irtonainen paperiliuska Ikäläisen jalkoihin.
 • MTV. Rauli Virtasen raportti Japanista.
 • Heidän raportissaan oli kuitenkin yksi varaus: jos Amerikka suostuu rajoittamaan öljynvientinsä Italiaan v:n 1934 määrään.
 • Hänen raportissaan todetaan edelleen, että miehet uskovat, että he ai\ät:
 • Kaakkois-Suomen tiepiirille annettavassa lausunnossa todetaan, ettei Ristiinan kunnalla ole huomauttamista tiemestaripiirien kehittämistä koskevan työryhmän raportista.
 • Ulkoministeri Gromyko on kotiutumassa Yhdysvalloista, ja hänen raporttinsa neuvotteluista Yhdysvaltojen ja Englannin johtajien kanssa tulee antamaan lähtökohdan Neuvostoliiton pääministerille.
 • Ranskan sosialistisen puolueen 46. kongressin valtuutetut osoittivat luottamustaan pääsihteeri Guy Molletille hyväksymällä hänen raporttinsa puolueen toiminnasta 2.410 äänellä 584 vastaan.
 • Huovista pyydettiin laatimaan laaja, puolueeton raportti niistä perusteluista, joita eri osapuolilla tässä asiassa on.

rehvastella

 • Muut saavat pistää paremmaksi, jos pystyvät, Koss rehvasteli adrenaliinihumalassaan heti luisteluvuoronsa jälkeen.
 • Maan olen minä valloittanut ja minä myyn! " rehvasteli monarkisti ja hihkasi: " Tässä onkin sellainen poika, jonka pöksyt kestää siinä kuin Ville-veikön elastinen rintamakin! "

saarnata

 • Lisäksi Tampereen pop-teatterin hipit tuppaavat saunassa, Eero Tollo " Melasniemi saarnaa väkivaltaa alakoululaisille ja Lola laulaa läpinäkyvässä puserossa.
 • Hän saarnaa paluuta vanhoihin arvoihin, jotka6o suvaitsevaisuus ja poliittinen naiivius on tuhonnut.

sanoa

 • Eila, kuten te maitatte, minun sanoneen matkan Toimarilan kylän etimäisestä talosta oleman 5 km.
 • Huhutaan niiden joukossa olemien suomalaisten sanoneen hyökkäämänsä rajan yli Suomeen, mutta on ehkä luultaminta, että joukot on sinne sijoitetut puolustustarkoituksessa
 • Kievissä Valko-Venäjällä puhunut Gorbatshov sanoi maata heikentävän valtataistelun olevan käynnissä parhaillaan.
 • - En ajattele loppusijoitusta, vaan ainoastaan keskityn luistelemaan hyvin, Petrenko sanoi astelmista ennen vapaaohjelmaa.
 • Näin sanotaan mainoksissa.
 • Syö muna päivässä, sanotaan mainoksissa.
 • Niinpä hän näytti olevan merkittävä vallankumousideologi — ajattelija kuten Marat hänestä sanoi — jonka tekstit ovat täynnä huutavia ristiriitoja ja outoja katkelmia ja irralliselta tuntuvia vaatimuksia kuten esimerkiksi: " Jokaisen viljelijän on kasvatettava neljä lammasta yhtä auranalaa maata kohti. "
 • Hän eli näet kokonaan omassa mielikuvitusmaailmassaan, » kävi kaiket päivät unissaan », niinkuin äiti hänestä sanoi, eikä ollut halukas mihinkään käytännölliseen työhön.
 • Max Weber sanoi perustellusti kaksi kuukautta ennen kuolemaansa, että hänen edessään olevat tutkimustehtävät riittävät ainakin sadan vuoden ajaksi.
 • Tämä järjestely selvitti Rauma Woodin aseman, ja eräässä kirjeessään K. A. Paloheimo sanoi olevansa hyvin tyytyväinen tulokseen.
 • Jo vuonna 1922 Korhonen sanoi, että jokainen kansa katsoo historiallista kehitystä egosentrisesti, kukin ajattelee oman sielunelämänsä mukaisesti.
 • Me sanomme sanottavamme lyhyesti ja vastapuoli saa aikaa nieleskellä ja pureskella puheitamme.
 • Mutta kun me sanomme sen ääneen, meitä haukutaan urheilun vihollisiksi, kommunisteiksi ja ties miksi!
 • Vuorinen oli sanonut odottavansa tarkempia tietoja poliisilaitosasiasta.
 • Ainoastaan Ruotsin mukaantulo saattaisi muuttaa tilanteen, hän oli sanonut.

sanoa suoraan

 • Uutistoimisto Interfaxin mukaan Gorbatshov sanoi saaneensa monia määräystä vastustavia kirjeitä.
 • Binns sanoi ihmettelevänsä, miksi hänen hallituksensa ylipäänsä suostui toimittamaan laskun eteenpäin.
 • Kinkel sanoi avoimesti häpeävänsä, mitä Saksassa on tapahtunut.
 • Olen onnellinen saadessani tutustua teihin, neiti Oksala, hän sanoi avoimesti.
 • Puheenjohtaja Riskilä sanoi suoraan, että Suomen on seurattava Ruotsin linjaa.
 • Siksipä sir Bernard sanoi suoraan, ettei hän ollut tullut Intiaan kuullakseen puhetta...
 • Kari Kataja Pälkäneeltä sanoi suoraan, ettei sijaluku yli 20: n tyydytä.
 • Olipa joku rehellisesti sanonut suoraan Lennille, että hän on saattanut turmeluksen ahneudessaan kylään.
 • Lundmark ei sanonut suoraan, onko hän jättänyt seuran omasta tahdostaan, vai päättyikö yhteistyö vain seuran johdon tahdosta.
 • Vuori ja joukkueenjohtaja Ilkka Kauppinen sanovat suoraan, ettei Kamppareiden ole nykyisillä pelaaja- eikä taloudellisilla resursseilla mielekästä pyrkiä nousemaan bandyliigaan.
 • - Jotkut sanovat suoraan, että ei tarvitse lähetääkään mitään pitkätukkaisia hippejä, Janatuinen kertoo.

selittää

 • Luulen, että sinun on vaikea selittää sitä, varsinkin Elsille. "
 • Siinä sanotaan, että saksalaiset koettivat selittää sen, että englantilaiset ehtivät tyhjentää Dunkerquen, » Hitlerin amatöörimäisellä asioihin puuttumisella ».
 • Ensin selität rakastavasi minua ja sitten — —
 • Kuvaavaa Viron yhteiskunnalliselle tilanteelle on, että kapellimestari Eri Klas selitti lehdistötilaisuudessa pitkään, miksi kulttuuriviikon ohjelmassa on venäläinen ooppera Boris Godunov.
 • Vapauttaminen riippuu aina viranomaisten harkinnasta ja jos velvollisuudenvastaisesti toiminut virkamies vapautetaan, tapahtuu se luonnollisesti sillä riskillä, että tuomioistuin saattaa selittää hänet syyttömäksi vapauttamisen perusteena olleeseen tekoon, jolloin kurinpitomenettelyä eläkeoikeuden menettämiseksi ei voida tuosta syystä panna vireille.
 • Elävä kreivi saattaa tekeytyä kohteliaaksi, elävä filosoofl saattaa selittää ajatuksensa hurmaavaisella vaivannäöllä; mutta läällä emme teeskentele emmekä tulkitsi, teidän pitää kohota ajatusteinme tasalle, jos. t<ih-l'>tte iloita niistä ja ottaa osaa tiintiihhnine, jos tahdotte naattia seurastamme ".
 • Velvollisuutemme on selittää syy, miksi emme ota ehdotettuja nimiä käytän- Itöön, vaikka kehoitimme lukijoitamme niitä ajatte-
 • Siksi velvollisuuteni on selittää asia teille paremmin.
 • Tuloksena tiedustelusta oli — kuten tuomari Rosendal maaherra Creutzia varten laatimassaan kokoavassa vasta uskirjelmässään selittää — eri käräjäkuntien rahvaan » yksimielinen todistus », että valituksessa esitettyjä laittomuuksia ei ollut Ahvenanmaalla esiintynyt.

selitys

 • JO3 pyytäisimme selitystä häneltä itseltään?
 • Jospa mies olisi edes pyytänyt selitystä häneltä ja vaatinut rahojansa takaisin sen sijaan, että meni heti everstin luo...
 • Meidän aikaamme " Setä " kyllä jo hyväksyi silmää iskien " lehmät söivät " -selityksen ja varoitti panemasta kasveja aidalle kuivumaan.
 • Ladonta- ja kirjasinvirhcitä: a ) kaksoispisteestä » Vastaan ottajan nimi « -selityksen jälkeen ylempi piste häviää, b ) sulkumerkki liian korkealla ( alasakara kaksoispisteen ylemmän pisteen tasalla, c ) sanassa » Finland « L-kirjaimen vaakasuora ala-viiva lyhyt, typistynyt, ilman ylöspäin suuntautuvaa loppuviivaa, d ) L-kirjain kuin edellisellä, mutta sen lisäksi on sanassa » Suomesta « toisen S-kirjaimen selkä suora ja e ) sanassa » Postikortti « toinen O-kirjain puikea.

selostaa

 • Hän selostaa elämäntehtävän valitsemista, kunkin harrastuksien ja lahjojen ratkaisevaa vaikutusta siihen.
 • Kirjan alussa tekijä selostaa kasvavien normaalisen ruumiin kehityksen kypsyysikään asti, valaisevine taulukkoineen ja monine kuvineen.

selostus

 • Aloitetaan Ragnar Ekholmin selostuksilla antiikista, keskiajasta, renesanssista ja 1600-luvusta, sitten jatkaa Allan Sjöding esittämällä 1700-luvun sekä 1800-luvun nykyaikaan saakka eri maissa vallitsevine suuntavivahduksineen.

syyte

 • Myönnettäköön, että näilläkin syytteillä on ollut oikeutensa, mutta oltakoon tässäkin asiassa tasapuolisia ja koetettakoon
 • Teatterinjohtajien arveltiin tulevan varovaisemmiksi, kun ennakkosensuurin päätös ei enää ollut heidän suojakilpenään mahdollisia jälkikäteisiä epäsiveellisyyssyytteitä vastaan.
 • Joutsan käräjillä käsiteltiin torstaina myös useita petossyytteitä.

syytös

 • Sovinto rakentui kyllä pian, sillä en ollut millänikään heidän syytöksistään.
 • En tee sitä puhdistuakseni hänen syytöksistään, sillä salaviittaukset eivät halvenna mainettani rehellisenä ihmisenä ja ammattimiehenä.
 • Liittokansleri Franz Vranitsky kiisti maanantaina maansa parlamentissa Jugoslavian syytökset eroamista haluavien voimien tukemisesta Jugoslaviassa.
 • Väärinkohdeltua Sulevia puolustaessaan Arthur sai niskaansa feministien syytökset sukupuolisyijinnästä.
 • Hänen syytöksensä ja tuomionsa ovat sydämettömät ja väärät, kun hän tekee Daavidin syylliseksi Saulin vereen.
 • Ahtisaari ihmetteli tuoreeltaan Rehnin syytöksiä.
 • SDP:n puheenjohtaja Pertti Paasion syytöksiä Vasemmistoliiton heille aiheuttamasta vaalitappiosta pidettiin lapsellisina.

tehdä ilmoitus

 • Siinä tapauksessa teen ilmoituksen kavalluksislasi.
 • — Kyllä, minä teen ilmoituksen heistä.
 • Senaatti käsitteli tiistain » erästä rautatiehallitukselta saapunutta lirjelmää, jossa rautatiehallitus ilmoittaa Tohmajärlven asemapäällikön I. E. Snellmanin tehneen ilmoituksen, että mamitulle asemalle wiime helmikuun 8 p:nä oli saapunut 2 » vaunulasti » jauhoja, fisältiien 17N sälliä ja painaen 12,530 kg., jola jauhomäärä oli lähetetty Pietarin asemalta Tohmajärmen lunnan wasta » n » otettalvalsi.
 • Arvellaan hänen tehneen ilmoituksen jopa siitäkin, että Englanti liemee taipuvainen olemaan toistaiseksi vaatimatta 228:nnen artiklan toimeenpanemista.

todeta

 • mukaisesti, vaan mainittakoon tässä ainoastaan tosiasiain toteamisena.
 • Olisiko sellaista päätöstä pidettävä jo tapahtuneen muutoksen toteamisena vaiko yksipuolisesti muuttavana valtiotekona?

todistaa

 • Erikoisuutena oli taulukko, jossa todistettiin suomalaisten omenien olevan vitamiinipitoisempia, kuin ulkolaisten.
 • Jos oli kylällä joku talollinen tai köyhempikin, joka uskonsa tähden tai muista seikoista oli kylän kommunisteille epämieluisa, niin ei muuta kuin hankittiin kolmen kylän asukkaan allekirjoittama todistus, jossa todistettiin, että se ja se henkilö kylässä oli'kulakki.

todistus

 • Lisbeth Paimen yksityiskohtainen kertomus sai kuitenkin tässä ( ainutlaatuisessa ) tapauksessa tukea joukosta muita todistuksia, joissa murhaajan vaatetusta, ulkomuotoa ja liikkumatapaa kuvailtiin suurin piirtein samaan tapaan kuin hän oli tehnyt.

toistaa

 • Rakkaus, Karen toisti miettien.
 • Itsepäinen, hän toisti ähkyen kirjeen sanoja.

tunnustaa

 • Urheiluliiton valmennuksen johtaja Into Turvanen tunnustaa tosiasiat.
 • Tarja Laitinen tunnustaa rakkauttaan kotikylälle.
 • Siihen vaaditaan vain ongelman vakavuuden tunnustamista ja poliittista tahtoa.
 • Johonkin kirjoitukseen vastaaminen on samalla sen tunnustamista, että kirjoitus ansaitsee tulla huomatuksi.
 • Keisari Haile Selassie lupasi sunnuntaina pitämissään radiopuheessa armahduksen kai. kille. jotka osallistuivat epäonnistuneeseen vallankaap. pausyritykseen sillä edellytyksellä, että he tunnustavat hairahduksensa.
 • Tuliaseen kanssa metsään lähtevät naapuritkin tunnustavat lajin todelliseksi metsästykseksi.

tunnustus

 • Kun ovi uvattiin, tunsi Kenwiek tulijan toiseksi etsivistä, jotka olivat ottaneet vastaan hänen tunnustuksensa päivällä.
 • Tytön kauneus lumoaa soturin ja hän unohtaa Nikiyalle antamat rakkauden tunnustuksensa.
 • Kuten hänen tunnustuksestaan huomaa, ei hänen tarvinnut etäältä aihetta etsiä halutessaan mainittua aatetta esittää.
 • Tästä hänen tunnustuksestaan oli se seuraus, että hänet teloitettiin ja hän sai elämän kruunun.
 • Ja ikäänkuin etsien syytä hänen tunnustukseensa, sanoo hän sitten levollisemmin:
 • Kyllä minäkin tunnustan, että ihminen, olkoon hän missä toimessa tahansa, voi laiskalta näyttää muitten silmissä, vieläpä itsekin tunnustaa itsensä laiskaksi, kun eivät muut vaan tosissaan yhdy hänen tunnustukseensa.
 • Käsittelyn nut syytetyn tunnustukset.
 • Ja inkvisiittori, dominikaanimunkki astuu ulos kädessään syytetyn tunnustukset sisältävä käärö, palaa itseensä tyytyväisenä takaisin päivänvaloon ehkäpä nauttimaan vahvan aterian ja varmasti etsimään uusia uhreja.
 • Katkeruus on vain tappion tunnustus, aseitten maahan laskeminen silloin, kun ihminen on voimaton eikä ole tilanteen herra.
 • Eihän siinä mitään voi, on täydellinen tappion tunnustus maailman ja pimeyden edessä.

tuoda esiin

 • mi ei ole ollut aloitteellinen Emun ongelmien esiin tuomisessa EU:ssa.
 • Ainoastaan ne, jctka omat asiassa olleet, omat sen suuruuden tienneet, sen symyyden tunteneet, mutta, siltä ainakin tuntuu, kuin olisimat he aristelleet sen esiin tuomisessa, parannus » keinojen ehdoittekmisessa.

uskaltautua sanoa

 • - Se ei ollu kauheen pitkä, pienempi uskaltautui sanomaan.
 • Hän vieläpä uskaltautui sanomaan sen.

vaatia

 • On myös huomautettu siitä, että jos elinkeinoelämän edustajat vaativat saavansa olla edustettuina tuomioistuimissa, samanlaisia vaatimuksia voidaan esittää muidenkin kansanluokkien taholta, jolloin olisi se vaara tarjolla, että oikeuslaitoksemme tulevat luokkatuomioistuimiksi ja oikeusturva saatetaan vaaroille alttiiksi.
 • Kun potilaat vaativat saada tanssia keskenään, erotettiin heidät lempeällä mutta lujalla kädellä toisistaan ja kaikki kävi niin huomaamattomasti, ettei mitään hämminkiä syntynyt.

vaatimus

 • Hänkin torjui kuitenkin vaatimukset lopettaa miehitettyjen alueiden asuttaminen.
 • Israel näytti kuitenkin torjuvan PLO:n vaatimukset riisua aseista juutalaiset uudisasukkaat ja saada kansainvälistä suojaa miehitettyjen alueiden palestiinalaisille.
 • Toivossa, että saisi hakemansa paikan, asettaa hän vaatimuksensa pienimpään mahdolliseen määrään ja usein aivan liian pieniksi, niin että tositeolla niillä vaatimuksilla saadulla palkalla ei asianomainen pystykään saamaan riittävää toimeentuloaan.
 • P:n pitäjän P:n kylässä vireilläolevassa 9 / 2 1934 loppuunsaatetussa vesialueiden jakotoimituksessa oli G. R. W. esiintuonut, että hän ja hänen vaimonsa olivat 10 / 3 1894 tehdyn, vuokrasopimuksen nojalla saaneet silloiselta Persbölen rustitilan omistajalta vuokraksi 50 vuoden ajaksi Persbölen vesimyllyn vesivoimineen, tontteineen ja rakennuksineen, sekä vaatinut, että, koska sanottu myllylaitos jo ennen isojakoa oli kuulunut yksityisesti Persbölen rustitilalle, kysymyksessäoleva mylly ja koski oli jaettava sanotulle tilalle; mutta toimitusmiehet olivat jättäneet hänen vaatimuksensa huomioonottamatta, koska G. R. W. ei ollut jako-osakas eikä hänellä niin ollen ollut puhevaltaa asiassa, sekä jakaneet kosken Yttergärdin tilalle RN:o 2 32.
 • Heidän vaatimustaan täydestä turvallisuudesta täytyy pitää oikeutettuna ja tinkimättömänä.
 • Menipä vastaväittäjä niin pitkälle, että — todisteltuaan asiaa luentosalin mustalla taululla — uhkasi jättää yliopiston tähtitorneineen ja menevänsä maanviljelijäksi, ellei hänen vaatimustaan prosentti-desimaalien poisjättämisestä yleisestikin hyväksyttäisi.
 • Siinä on yhtä v: ähän aihetta nähdä suomalaisuuden sortoa kuin G. M. Armfeltin vaatimuksessa venäjän opetuksen lisäämiseksi Suomessa.
 • Onkin kiistämätön tosiasia, että johtavassa asemassa olevan henkilön ei sovi tinkiä tasapuolisuuden vaatimuksessa.
 • Hänen mukaansa neuvotteluja palestiinalaisten rajoitetusta itsehallinnosta Gazassa ja Jerikossa ei voida saattaa päätökseen Israelin vaatimusten takia.

vahvistaa

 • Heikki Pusa vahvisti epäilyt oikeaksi ja tunnusti, ettei Ojaa näillä näkymin ehdoteta Fiemmeen.
 • Sitävastoin on esikunta vahvistanut tiedon, jonka mukaan kaksi tuntematonta lentokonetta maanantaina klo 2 aamulla lensi Nyköpingin seudulla varsin korkealla.
 • Radio ei kertonut tapaamisen ajankohtaa, eikä Neuvostoliiton sisäministeriö vahvistanut tietoa.
 • suuria kuvitelmia, kun tiedän järjestäjien vahvistaneen aikataulut jo kauan sitten.
 • Alan kokonaistuotannon arvoksi viime vuonna arvioitiin noin 300 miljoonaa markkaa, jonka ulkomaankauppaliiton toimitusjohtaja Harri Malmberg vahvisti edustavan noin prosenttia koko bruttokansantuotteestamme.
 • He vahvistavat saamamme ilmoitukset.
 • Suomen ja EEC:n välisten neuvottelujen vahvistetaan alkavan 13. joulukuuta.
 • Muidenkin runkomiesten palattua kentälle, Antti Ronkaisen vahvistaessa jatkavansa uraansa ja Jokke Kangaskorven esittäessä lähes erehtymättömiä otteita uudella liberon tontillaan, monet pitivät MP:ta jopa suurimpana mestariehdokkaana SM-halleissa.
 • Heinäkuun 24 p:nä 1919 Valtioneuvosto oli vahvistanut perustettavan yrityksen säännöt, joiden mukaan yhtiön nimeksi tuli » Suomen Käsityönja Pienteollisuudenharjoittajain Keskinäinen Työväentapaturmavakuutusyhdistys Työnvaara ».

vahvistus

 • Esityksen virkanimikkeen ja toimenkuvan muutoksesta on tehnyt sosiaalilautakunta ja se tarvitsee vielä kunnanhallituksen vahvistuksen.
 • Kaava vaatii vielä ympäristöministeriön vahvistuksen.
 • Nimitys vaatii vielä senaatin vahvistuksen, koska Weinmannilla tulee edelleen olemaan suurlähettilään asema, kertoi Bush torstaina paikallista aikaa.

vakuuttaa

 • Suomalaisille on rrtielenkiintoista tietää, että hän vakuuttaa saaneensa alallaan parhaat herätteet suomalaiselta naisvoimistelun esitaistelijalta, neiti Björksteniltä.
 • Keihäsmiehistä myös Matti Närhi vakuuttaa tyytyvänsä kohtaloonsa, jos ei heittämällä pysty kahden sakkiin.
 • Hänenkin mieltään on jo kysytty, mutta hän on vakuuttanut tuntevansa pariskunnan vain noin kuin ohimennen.
 • Sitten Nordlund tuo esiin muutamia otteita Lutherin kirjoituksista, joissa Luther vakuuttaa pysyvänsä opissansa2 ) kuolemaansa saakka.
 • Väyrynen vakuuttaa kantavansa vastuuta perheestään, suomalaisista ja lopulta komeasti koko ihmiskunnasta.
 • Puhuessaan viime elokuun 1 päivänä Ravennan vesijohdon avajaistilaisuudessa Mussolini vakuuttamalla vakuutti, että fashistit tahtovat rauhaa: » Me tahdomme rauhaa kaikkien valtioiden kanssa, mitä kaukaisimpien maiden, naapurimaiden ja kaikkein lähinnä olevien maiden kanssa. »

vakuutus

 • Geneve 23. 7. ( STT — Reuter ) Puolueeton Laos syntyi klo 11.50 Suomen aikaa maanantaina 13 kansakunnan antaessa juhlallisen vakuutuksen itsenäisyydestä ja sitoutumattomuudesta maailman eri valtaryhmittymien välillä.

varoa

 • Minä varotan, minä olen huutavan ääni korvessa ", kerskasi hän.
 • Hän on aina valmis -käymään lasten kimppuun, ja senvuoksi minä varotan teitä olemaan varuillanne.

varoittaa

 • He hyräilivät hiljalleen jotain kansanlauluansa, kunnes Maxon varoitti heitä.
 • Muistutan teitä, parooni Buckheimer, että olette korkean oikeuden edessä ja ylimielisyys ei sovellu täällä », puheenjohtaja varoitti.

virnistää

 • Potkut? " virnisti englantilainen. »

väite

 • Nauroin hänelle, multa tänään olen alkanut uskoa hänen väitteeseensä.
 • Vastauksena hänen väitteeseensä, että juttu oli jo päättynyt, huomautin, että aina on olemassa se mahdollisuus, että juttu otettaisiin jälleen esiin, jos John Loam yhtäkkiä ilmestyi jostakin.
 • Mitä muuten tulee hänen väitteeseensä, että eduskunta olisi monta kertaa jo asettunut tälle periaatteelle monella eri alalla, ei tämäkään väite pidä paikkaansa.
 • Englannin vakoilu käyttää Blairia hyväkseen löytääkseen kyseisen ydinfyysikon ja vahvistaakseen hänen väitteensä Neuvostoliiton ydinarsenaalin heikkoudesta.
 • Tilanpuutteen takia eräät Porthanin usein korostamat aatteet on sivuutettava vain maininnalla, kuten hänen väitteensä moraalin perustumisesta ihmisen luontaiseen oman onnen, felicitas, tavoitteluun, 31 Lockelta peräisin oleva oppi, samoinkuin huomiotaherättävän usein toistettu ajatus valtion synnystä yhteiskuntasopimuksen perusteella ja ihmisten luontaisesta tasaarvosta 32 nämäkin Lockelta saatuja käsityksiä.
 • Hänen väitteensä on perusteeton.
 • Sarjan ensimmäisessä osassa Uhma ja haikeus on lähtökohtana Bill MacKibbenin väite, että Maaemo on kuollut.
 • Totuuden vastainen on Hollon väite, että korvausjärjestelmän tarkastelu sisältää vain sekundaariviittauksia siellä täällä.
 • Minä sanoin, että sinun väitteesi on arveluttava. » »
 • Suo anteeksi, että sanon niin, mutta kun itsekin ajattelet tarkkaan, niin huomaat kuinka mahdottomalta tuo sinun väitteesi tuntuu.
 • Täten on sinun väitteesi, ettei vettä olisi ollut kylliksi, poistettu päiväjärjestyksestä.
 • Puhakka piti mahdottomana Juhantalon väitettä, että hän olisi pyytänyt tätä kysymään Suomen Pankin johtajalta Esko Ollilalta lupaa AKP-lainan myöntämiseen.
 • Onkin vaikea uskoa pääjohtaja Vappu Taipaleen väitettä, että Suomella on " täydet käytännön valmiudet pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon sekä nykyisiä lukumääriä että niitä paljon suurempia määriä ajatellen ".
 • Toiset tutkijat ovat tosin asettaneet kyseenalaiseksi Crowderin väitteet osoittamalla perinteellisten johtajien konservatiivisen ja eliitin innovaatioon pyrkivien päämäärien välisen ristiriidan.
 • Vielä oudompia ovat väitteet saamatta jääneistä ulkomaan matkoista.
 • Yhdenmukaisesti neuvostohallituksen Suomen Hallitukselle tekemien väitteiden kanssa syytti neuvostohallituksen Karjalaan lähettämä, n.s. Karjalan Työkansan Kommuunin Toimeenpanevan Komitean puheenjohtaja Edv.
 • Noita, jotka hän oli kirjoittanut isälleen, ei voitu tietystikään todistaa oikeiksi, mutta mitä noihin toisiin tuli, pitivät hänen väitteensä täydellisesti yhtä Mrs Qertrude de Momerien väitteiden kanssa.
 • Lieneekö hänen väitteissään jonkinlaista perää.
 • Mitä perää hänen väitteissään tästä « oppiajastaan » on, selviää siitäkin, että koko mahatmat eli « mestarit » ovat pelkkiä mielikuvituksen luomuksia.
 • Hänen väitteensä mystikkojen uskomuksista, elämästä, kokemuksista ja käytännöistä voidaan testata, jos käytettävissä on riittävästi historiallista todistusaineistoa.
 • Sinun väitteesi on järjenvastainen, huusi Phaon.
 • Sillä sinun väitteesi, « että kristityt vihaavat elämää ja iloa, ei pidä paikkaansa. " n Sen parempi sinulle ja Lygialle, " vastasi Petronius.
 • Ja koska Saatana on oveluudessa usein pukeutunut valkeuden enkeliksi, niin hän käyttää apunaan sellaisiakin välineitä, mitkä itsessään ovat hyviä, jopa Raamattuakin, ja viittaa muutamiin raamatunkohtiin, jotka irralleenotettuina näyttävät antavan tukea hänen väitteilleen.
 • Bhagavad Gitakin, jonka sanotaan niin riemuitsevasti tarjoavan varman todistuksen heidän väitteilleen, sisältää vain vähän kehutussa siveellisessä filosofiassaan sellaista, mitä voidaan verrata Jeesuksen ohjeisiin, joita on mahdoton jäljitellä.
 • Mainittakoon vain, että toimituksen käsitys on yhtäpitävä Ainasojan väitteiden kanssa siitä, että Ainasojan tekemät löydöt, johtivat malmin löytöön, joten kunnia malmin löytämisestä kuuluu epäilemättä Ainasojalle.
 • Tikan kuulustelua muutamista sellaisista kohdista, jotka olivat syytetyn väitteiden kanssa ristiriidassa »
 • Heidän väitteensä, että monet historioitsijat olisivat mm. kirjoittaneet orjien aina näyttelevän sairasta, on yksi näistä osoitteettomista syytöksistä.
 • Hänen väitteensä siitä, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin, otettiin ivallisen huvittuneesti vastaan.
 • Muut professorit eivät pitäneet Lundstedtin väitteistä, mutta meistä ylioppilaista ne olivat mitä innostavimpia.
 • Zyskovvicz on tuohtunut sekä " Niinistöön kohdistuvista henkilökohtaisista herjoista " että Jaakonsaaren väitteistä, joiden mukaan Kokoomus ei tunne työttömyyden todellisia kasvoja.
 • Vastaajan asiamies Borenius viittasi asiamies Niemelän huomautusten johdosta istunnon alussa esittämäänsä kirjelmään, jossa kohta kohdalta kumottiin kantajan väitteet.
 • Asiassa kuulusteltiin toistakymmentä todistajaa, jotka pääasiassa todistivat kantajan väitteet oikeiksi.
 • Huomattavimpia olivat kutenkin toisten väitteet.
 • Kolme herroista tuomitsi koko lain pataluhaksi, mutta neljäs piti lujasti vastaan ja kumosi kaikki toisten väitteet terävästi, suulaasti ja loogillisesti.

väite kanssa

 • Öhman kiistää väitteettä, että hän olisi itse keksinyt lähdeviitteitä tai Strindbergin kirjeitä tutkimustaan varten.

väittää

 • Näiden väitetään olevan lyhyen matemaattisen linjan oppilaille liian vaikeita ja viiden tehtävän olleen kurssin ulkopuolet, ta.
 • Näiden renkaiden väitetään olevan vielä entistäkin parempia.
 • Miehet väittävät saaneensa shekit korttipelissä rahan vastineena.
 • Ja niinpä esimerkiksi tutkijat väittävät tietävänsä, että kaikkein pienin virushiliöistä on suu- ja sorkkataudin aiheuttaja.
 • Löytäjä on toistaiseksi poliisilaitoksella pidätettynä ja selvitettävänä on nyt kysymys onko hänen kertomuksensa paikkansa pitävä ja onko hän asiassa jo alunpitäen toiminut rehellisesti kuten hän väittää.
 • Voipa toisinaan sattua, että se, jonka luona tarkastusta toimitetaan, väittää, että radiossa on kansanhuoltoministeriö niin ilmoittanut, kuten hän väittää, eikä tarkastaja voi todeta, onko hän oikeassa vai väärässä, ellei ole itse sattunut olemaan tilaisuudessa radiota kuuntelemaan.
 • Juridiset väitteet eivät siis ole päteviä samassa mielessä kuin empiirisen tieteen väittämät.

???

 • Niinpä voidaan vapaan todistusteorian todeta jo vaikuttaneen lakiehdotuksiinkin.
 • Lehtorilla on otsaa todeta etteivät isänmaalliset suomalaiset haluaisi antaa pakolaisten nauttia mitään maksutta.
 • Alkulauseessaan tekijä mainitsee pyrkivänsä antamaan " realistisen käsityksen Arwidssonin elämäntyöstä ".
 • Ripatti mainitsee soittaneensa juuri omaisensa menettäneelle, jolloin sielunhoitoon meni tunti.
 • Kun presidentti Ahtisaari mainitsee nauttivansa suurempaa luottamusta kuin yksikään poliittinen puolue, hän lausuu ääneen sen käsityksen, jonka varassa - näin uskon - myös jokainen hänen edeltäjänsä on itse asiassa toiminut.
 • Neiti Puro mainitsee olleensa kaiken ikäänsä lähinnä liikeelämän palveluksessa.
 • Wiime Muonna mainittiin etta rukiista oli tullut yleensä jokseenkin hymä sato, jonfamuofsi esim. eräskin Taloudellisen yhdistyksen anvoisiSta jäsenistä yhdistyksen syyskokouksessa rvaroittcli » viljan liiasta tuonnista.
 • Uskomme lausunnon laatijoiden olevan täysin selvillä siitä, että he ilmaisevat vain oman käsityksensä, minkä muodostaminen on tarpeen heidän ottaessaan kantaa syyntakeisuuteen.
 • Hänet löydettiin autostaan tajuttamana ja hänet julistettiin kuolleeksi varhain perjantaina.
 • Uhri toimitettiin Pohjois- Karjalan keskussairaalaan, jossa lääkäri totesi hänet kuolleeksi.
 • Bush kertoi kantansa amerikkalaisille juutalaisjohtajille torstaina.
 • Hän tyytyy sanomaan: » Suomen oikeuden uudistuksen valmistelijat saavat tietoja Ruotsin ja Norjan oikeudesta tästä tutkimuksesta ».
 • Voidaan sanoa, että lähes kaikilla historian aloilla on oma vastineensa maantieteen puolella.
 • Jokaisen kirjoittajan tekstistä voi sanoa, että se on asiallista, selkeätä ja havainnollista.
 • - Kummasti niitä haastattelujakin viitsii kuunnella, vaikka niissä aina sanotaan samat asiat.
 • Niin kuin lain yleisperusteluissa sanotaan, yhtiöt ovat säilyttäneet tähänastisen vapautensa määrätä itse johto-organisaatiostaan eli puitteet ovat yhtä väljät kuin ennenkin.
 • Kunnanhallitus lausui käsityksensä Mikkelin lääninhallituksen epäselvään kyselyyn rekisterihallintolaista.
 • Päättäjäisten alussa puhemies Sorsa lausui muistosanat helmikuussa kuolleelle kansanedustaja Arvo Kemppaiselle ( vas. ).
 • Kokouksen päätössanat lausui rouva Liisa Hakovirta lausuen toivomuksen, että ensi kesänä Haukivuorelle lähetettävien kesälasten luku huomattavasti kohoaisi tähänastisesta.
 • Kaksi ihmistä lausuivat toisilleen hyvästejä, rukoilevia katseita, kyyneleitä ja suuteloita — suuteloita ja kyyneliä.
 • Joudutte lähtemään suoraa päätä takaisin Suomeen, tohtori lausui minulle kuin kuolemantuomion.
 • Demarien Antti Valtonen lausui kiitokset oikeistolle.
 • Viime keskiviikkona Nieminen lausui kovia Urheiluruudun lähetyksessä mm. mäkihypyn lajipäälliköstä Matti Pullista.
 • Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov uhkaa erota maan presidentin tehtävästä, jos maan koossa pitämiseen tähtäävää uutta liittosopimusta ei saada aikaan Gorbatshov lausui uhkauksensa maan parlamentissa tiistaina.
 • Venäjän armeijan johto on syvästi jakautunut maan valtakiistassa ja odottaa selvää voittajaa ennen kuin se julistaa uskollisuuttaan kenellekään, arvelivat länsimaiset asiantuntijat Brysselissä torstaina.
 • Silloin Venla käännähti äkkiä häneen päin ja sanoi kipakasti: — Kyllä sitä vaan on ja on aina ollut, mutta ei enää sitten, kun huomaat, kuinka kaikki tarvitsevat sinun rakkauttasi, mut' ei kukaan rakasta sinua.
 • Olkoon menneeksi, Uunit sanoi kipakasti.
 • Joskaan siis karjalaiset, lukuunottamatta Repolan ia Pora järven asukkaita, eivät ennen sopimusmääräysten heille kuuluttamista voi muodollisesti esittää vaatimuksia
 • Ruotsinkielistä tekstiä esitellessään Kirkinen pääasiassa toistaa uudelleen Gallénin alkuperäistä näkemystä.
 • Ja mitä tulee pienten luokkien järjestelmään, on senjälkeen, mitä olen sanonut siitä tässä samassa paikassa tämän vuoden kolmannessa katsauksessa, hyödytöntä toistaa uudelleen vastaustani.
 • Lopetan tämän toistamalla sen, mitä alussa jo sanoin: hywä toiwo. tyyni luottamus, kärsiwällisyys, kestäwyys owat keuhkotautisen parhaita ystäwiä, huolestuttama kärsimättömyys, herkkäuskoisuus, luuloteltujen, äkkiä Vaikuttamien parannuskeinojen koetteleminen, häilywäisyys toimenpiteissä owat hänen ankarimpia wihollisiaan.
 • Mies toistaa kysymyksensä.
 • Heikki Vaskelaisen ( vas. ) yhden miehen ryhmä esitti, että kotitalouksien jätehuoltotaksoja ei korotettaisi.
 • Kun häneltä seuraavalla viikolla kysyttiin, mitä viisikymppiselle kuuluu, hän virnisti vastaukseksi aloittaneensa pihalla keinumisen ja rullaluistelun.
 • Myös julkisuudessa Malmberg esitti epäilevän kantansa.
 • Meijerin paikaksi hän esitti tulevan Oksavan aseman seutua.
 • Myös Englannin ulkoministeriö ilmoitti pitävänsä Venäjää entisen Neuvostoliiton seuraajana. Kanada ilmoitti tunnustavansa kaikki 12 entistä neuvostotasavaltaa.
 • Seuralaiseni tiedusteli minulta yhtä ja toista edustamastani sanomalehdestä ja minä selvitin asioita parhaan taitoni mukaan.
 • Kun katselee tarkemmin, silloin huomaa, että hän, joka puhuttelee polvistuvaa, on nuorten Ystävä, syntisten Vapahtaja.
 • Buffalon eri uskontokuntien kirkonmiehistä kaksi ilmaisi puoltavansa kivuttoman kuoleman antamista.
 • Runoilija ja hänen norjalainen ystämänsä istuiwat yhdessä tahwilassa, kun jälkimäinen ilmaisi haluamansa mennä teatteriin katsomaan Charlotta Volteria, joka esiintyi kreivitär Orsinina » Emilia Galottissa ".
 • Otamme hänen mielenkiintoisesta selonteostaan tähän pääkohdat.
 • Kuinka syvälle hänen siinäkin oli tarkoitus kaivautua näkyy hänen selonteostaan, miten on syntynyt ja levinnyt myös Rüssowin mainitsema taru Liivinmaan » löytämisestä », joka muka oli bremeniläisten kauppiaiden ansiota.
 • Hänen selonteostaan voi päätellä, ettei rahapula suinkaan ole ollut eikä ole puolustuksen kehittämisen suurin este.
 • Hänen mielestään myös hallituksen selonteko muuttui viime metreillä parempaan suuntaan, kun siihen lisättiin kriittisiä arvioita EY-jäsenyydestä.
 • Ministeriön julkilausumassa todettiin, että järjestön selonteko halventaa Israelin jatkuvia pyrkimyksiä turvata palestiinalaisvankien ihmisoikeudet.
 • - Lehdistö ei enää toimi vain salapoliisina, vaan myös tuomarina, valamiehistönä ja teloittajana, Michael Shea kirjoitti arvostetussa The Times - lehdessä.
FEE 
addressee (info)
amount (info)
containing_event (info)
degree (info)
depictive (info)
descriptor (info)
duration (info)
event_description (info)
external_cause (info)
frequency (info)
iteration 
iterations (info)
manner (info)
means (info)
medium (info)
message (info)
particular_iteration (info)
period_of_iterations (info)
place (info)
reason (info)
speaker (info)
time (info)
topic (info)