FinnFrameNet:Separating

From Sanat

erilleen

 • Kaupunkikansalaisia ei vetänyt erilleen sukuside, uskonto eikä kasti.
 • Ellei osakas saa murretuksi erilleen osuuttaan oman jakokuntansa osuudesta on perusteltua syytä mainitun pykälän säännöksen soveltamiseen koko koskeen.
 • Patentit N:o 13245, menetelmä ja laite pyriitin sulattamista varten, N:o 14847, tapa lauhduttaa erilleen rikkiarsenikkia rikki- ja arsenikkipitoisista kaasuista, N:o 14848, laite jäähdytysnesteellä toimiviin kondensoreihin rikin tai rikkiarsenikin

eristää

 • Heidän kokemuspiiriinsä kuuluvat mm. pienen murinan kuuleminen, joutuminen puhutteluun, kiusanteko, syrjintä, eristäminen yhteisöstä ja jopa uhkauskirje.

erotella

 • ( Psalmi 83:2 — 5 ) Vihollinen jouduttaa kansoja Harmagedoniin, ja Kristus Jeesus erottelee lampaat vuohista.
 • Euro erottelee jäsenyyshakijoita jyviin ja akanoihin - mitä kertoo komission raportti?
 • Yritän osoittaa, että Dworkinin tapa erotella säännöt ja periaattet toisistaan sisältää tärkeitä oivalluksia, mutta se ei sittenkään tavoita asian ydintä.
 • käyttää erottelemaan lasia ja metallia jätteestä kierrätyksen edistämiseksi.
 • Edellä on pyritty erottelemaan tapaukset sen mukaan, onko niissä kysymys laintulkintavirheestä vai erehdyksestä.
 • - Pystyin erottelemaan nauhoitteet kahteen osaan, toiseen walesilaiset ja toiseen englantilaiset, hän kertoo.
 • Kesä — heinäkuun vaihteessa kokoontui arvovaltainen kilpailulautakunta erottelemaan jyvät akanoista, määrittelemään kuusi parasta, joitten kesken loppuselvittely käydään.
 • En erottelisi yksityistä ja julkista sektoria; molempia tahoja tarvitaan yhteiskunnassa.
 • - Arvosanauudistuksen ideana on se, että ylioppilastutkinto erottelisi selvemmin parhaimmiston ja helpottaisi korkeakoulujen valintaa, sanoo Roman.

erottaa

 • Mitkä tyhmät riidat olivat erottaneet heidät?
 • Kun veljet helluntain jäljestä tulivat selville asennastaan, niin heille selvisi myöskin, että olosuhteet olivat erottaneet heidät heidän lähimmäisistään.
 • Jouluapulaiset erottelevat kirjeet ja kortit paikkakunnittain.
 • Eri maiden tutkijat erottelevat linturoduista välillä omia lajeja, ja välillä lajeja taas yhdistellään.
 • Ne puhdistavat hiilet ja erottelevat niitä eri kasoihin, erikseen huonot, erikseen hyvät ja erikseen kaikkein parhaat.

irrottaa

 • Paljon miehiä ja hewosia menetettyämme emme woineet tykkejä kuljettaa pois, mutta irrotimme niistä kaikissa tapauksissa lukot.

jakaa

 • Samana päivänä Noitermaan kyläos. iltama Kokkolinnassa arvokkaalla ohjelmalla klo 19.00. 8. Pyhäkylän kyläosasto on jaettu ryhmiin seuraavasti: I ryhmä.
 • Opiskelijat on jaettu ryhmiin, joilla on kullakin assistentti johtajana.
 • Työkohteita on kaikkiaan kymmenen, ja eri työvaiheita varten leiriläiset on jaettu ryhmiin.
 • Minä olen jakanut nämä » Ideat » kahtia, kuten näet.
 • Me voimme jakaa kilparadan neljään osastoon.
 • Palovarjelustoimenpiteet voimme jakaa paloa estäviin ja sitä sammuttaviin tehtäviin.
 • Jaa keitto lämmitetyille lautasille ja ripottele juusto pinnalle.
 • Jaa taikina kahteen osaan ja kauli palat kiekoksi.
 • # Jaa seos kahdeksaksi pihviksi ja paista kuumalla grillillä tai
 • Kun Kastari esittää, ettei ole käytännössä todettu johtokunnan jäsenten toimimisesta ministerinä vaaraa pankin itsenäisyydelle, ei voi muuta kuin ihmetellä asianomaisten taitavuutta, kun he ovat voineet jakaa itsensä kahtia, toisaalta hoitamaan tehokkaasti ja asianmukaisesti pankin johtokunnan tehtäviä tärkeimpänä tavoitteena rahan arvon
 • Yksi näkyvä muutos on, että peruskoulun jakamisesta ala- ja yläasteeseen luovutaan.
 • Itikka-Lihapolarissa käydään työn uudelleen jakamisesta ytneuvotteluja.
 • Antti Kalliomäen jaettu viides sija seipäässä tuloksella 500 jäi parhaaksi suomalaissaavutukseksi.
 • Keskustelua tai päätöksentekoa siitä, onko rahat jaettu oikein sektoriministeriöiden välillä, on Sailaksen mukaan kuitenkin vaikea organisoida.
 • Yli 100 millimetrin tykkejä ja kranaatinheittimiä Suomen asevoimien sodanajan vahvuudessa on 1 262. Asiakirja jakaa yksiköt aktiivisiin ja ei-aktiivisiin.
 • Hän oli jakanut aiheensa kahteen pääkohtaan ja suoritti ensin perheenemännän töiden kokonaistarkastelun, jonka jälkeen hän paneutui tutkimaan kotona suoritettavien töiden helpottamista erilaisilla menetelmillä ja työvälineillä.

jaotella

 • Tämän välttämiseksi käytetään toista jakoperustetta, jossa l:n ja 2:n välimatka on yhtäsuuri kuin 3:n ja 6:n, 6:n ja 12: n, 10:n — 20:n j. n. e. Tämän vaatimuksen saamme logaritmisesta funktiosta jaottelemalla suora logaritmisesti, jolloin prosenttinen tarkkuus joka kohdassa on yhtäsuuri.
 • Kuitenkaan ei toiselta puolen saa jättää huomioonottamalta, että jaottelemalla kokonais-voiman moniksi pieniksi tehoiksi, menee yksi sähkökäytön pääeduista — pienet perustamiskustannukset • — suureksi osaksi liukkaan, kun pienissä moottoreissa ei tehoyksikkö tule mainittavasti kalliimmaksi kuin suurissakaan ja koska eri moottoreita käyttäen kuten tunnettu moottorien yhteenlaskettu teho on otettava paljon suuremmaksi, sentähden että kunkin moottorin tulee vastata käytettävän koneen suurinta voi-
 • Tämäkään etenemistapa ei voi onnistua muuten kuin jaottelemalla kysymys vielä yksityiskohtaisempiin tarkasteluihin. »

lajitella

 • Yli puolet kuluttajista näyttäisi tuoreen selvityksen mukaan olevan valmiita lajittelemaan jätteensä viiteenkin eri materiaaliryhmään.
 • Jätteenkäsittelystä aiheutuvien kustannusten vuoksi savitaipalelaiset joutuvat lajittelemaan jätteensä entistä tarkemmin ensi vuoden alusta.

???

 • Me emme voi erottaa niitä yhteydestään.
 • Me emme voi erottaa muotoa sisällyksestä.
 • Cleven suorittama yleisen koulun astejako muistuttaa olennaisesti Comeniuksen erottelemaa äidin, äidinkielen ja latinakoulua.
 • Eduskunta teki hallituksen esitykseen sellaisen muutoksen, että asunto-osakkeet erotettiin muista arvopapereista omaksi ryhmäkseen, jonka osalta leimavero on alempi kuin muiden arvopaperien, vain 5 markkaa sadalta.
 • V. 1938 tunturi metsäisine rinteineen ja lähimpiä osia ympäröivistä soista erotettiin muista valtionmaista luonnonsuojelualueeksi, Pyhätunturin kansallispuistoksi.
 • Ovatko suuri yleisö ja suuri yksilö ikuisesti erotettuja toisistaan, niin että itse asiassa suuri yleisö eli koko ihmiskunta ei mitenkään hyödy yksilön sankarillisista saavutuksista?,
 • Hän ei kuitenkaan pysty oikein pitämään todellisuutta ja taiteentekoa erillään toisistaan.
 • Nuorisotilojen käyttäjät on jaettu kolmeen ryhmään iän perusteella, ja he valitsevat keskuudestaan edustajansa nuorisotoimikuntaan.
 • Kongressin esitykset oli jaettu kolmeen ryhmään.
 • Pintoja erottavassa välitilassa ei sensijaan synny huomattavampia tehohäviöitä.
 • Merenrannikolla ja saaristossa tapahtuu usein, että kyliä erottavassa lahdessa tai salmessa ranta toisella puolella on jyrkkä ja äkkisyvä ja toisella puolella loiva ja matala.
FEE 
FEEM 
agent (info)
cause (info)
criterion (info)
duration (info)
manner (info)
means (info)
part_1 (info)
part_2 (info)
particular_iteration (info)
parts (info)
purpose (info)
recipient (info)
recipients (info)
result (info)
time (info)
whole (info)