FinnFrameNet:Rewards and punishments

From Sanat

kurittaa

 • Jumala lyö, mutta myös parantaa; hän kurittaa, mutia myös lohduttaa.
 • Ketä Jumala rakastaa, sitä hän kurittaa.

palkita

 • Sitten olikin jo Barcelona-valmentaja Louis van Gaalin aika palkita silminnähden väsähtänyt Enrique vaihtokutsulla.
 • Juuri sellaisen tuotannon halusi Alfred Nobel palkita, sanoi von Gierow.
 • Ehkä tässä on nyt mahdollisuus palkita myös muita kuin aina niitä samoja.
 • Valtio käyttää vuosittain säästäjien palkitsemiseen summan, joka vastaa yhtä prosenttia säästöjen kokonaismäärästä.
 • Tällä kertaa ei ole ollut mahdollista tuollaisten näyttelyiden palkitsemiseen rahoja varata, mutta jos maanviljelysseurat panevat näitä näyttelyitä toimeen, voi jalostusyhdistys mahdollisuuksien mukaan osallistua näyttelyiden arvosteluun ja esitelmä toimeen niiden yhteydessä.

palkkio

 • Baxter laski, että hänellä oli kuitattavana yli viisituhatta dollaria palkkioita.

rangaista

 • Jumala rankaisi häntä.
 • Jumala rankaisi häntä siitä rikoksesta.
 • Hän parjasi Moosesta, mutta Herra rankaisi häntä spitaalilla.
 • Englanti tulee vaatimaan venäläisiä rankaisemaan niitä, jotka ovat vastuussa hyökkäyksestä, ja maksamaan vahingonkorvausta.
 • Ylijahtimestari, joka sunnuntaina kertoi uutisen Isvestijan lukijoille, kehoitti samalla viranomaisia rankaisemaan ankarasti sala-ampujia, jotka vainoavat harvalukuisia tiikereitä.
 • Vielä vaalikampanjan viimeisellä viikolla republikaanit kehottivat television vaalimainoksissaan äänestäjiä rankaisemaan Clintonia Lewinsky-skandaalista ja äänestämään demokraatit vallasta.
 • Kansainvälinen yleisurheiluliitto lAAF suosittaa Italian liittoa rankaisemaan Bevilacquata kolmen kuukauden kilpailukiellolla, mikä on yleinen rangaistus efedriinitapauksissa.

rangaistus

 • Filippiinien entisen johtajan Ferdinand Marcosin leski Imelda on sitä mieitä, että maata koetellut tulivuoren purkaus ja muut luonnonmullistukset ovat Jumalan rangaistus sille, ettei Filippiinien nykyhallitus ole sallinut hänen miehensä ruumiin palauttamista entiseen kotimaanan.
 • Paikallisten heränneiden mielestä MP:n huono menestys on Jumalan rangaistus kaljateltan avaamisesta, onhan viinan juonti tunnetusti synneistä suurin ja kamalin.
 • Mandela valitti tuomiosta, ja ylempi oikeusaste muutti 1993 hänen rangaistuksensa kahden vuoden ehdolliseksi vankeudeksi ja sakoiksi.
 • Hänen rangaistuksensa on ehdollinen neljän vuoden koeajalla.
 • Toisaalta todettiin että kaikki voitaisiin äärimmäisessä tapauksessa tuomita ainakin teoriassa kuolemaan giljotiinilla, jollaiset rangaistukset muuntuvat melkein aina elinkautiseksi vankeudeksi Belgiassa Pienin laillinen rangaistus murhasta on 3 vuotta vankeutta, joka voi lyhentyä hyvän käytöksen vuoksi.
 • Me tapoimme siellä miehen ja veljeäni odottaa nyt rangaistus murhasta.
 • Rikoslain 21 luvun 1 §:n mukaan ön nim. rangaistus murhasta joko kuolemanrangaistus tai elinkautinen kuritushuonerangaistus.

rankaisu-

 • Art:ssa 6 sitoutuisivat valtiot sekä rankaisu- että tarkastustoimenpiteillä pitämään sopimuksen noudattamista voimassa.
 • Kaikki kansainvälisen oikeuden tutkijat myöntävätkin tämän, vaikka eräs heistä, tunnettu ranskalainen Fauchille onkin ehdottanut de lege ferenda sellaista kompromissiratkaisua, että karkoitus tosin tässäkin tapauksessa sallittaisiin, mutta kotivaltiota kiellettäisiin tällöin ryhtymästä rankaisu- tai muihin pakkokeinoihin karkoitettavaa vastaan hänen aikaisemman toimintansa perusteella.

rankaisukeino

 • Sentähden on kysytty, eikö ruumiillinen kuritus olisi otettava käytäntöön mahdollisena rankaisukeinona.
 • Muonan vähentämistä voidaan käyttää kurinpidollisena rankaisukeinona

???

 • Liitto rankaisi Varkautta maksun viivästymisestä, ei siitä, että 10000 maksettiin väärälle seuralle.
 • Latinalaisen Amerikan äänestäjät ovat vastanneet hallitsemisen kriisiin rankaisemalla hallitsijoitaan vaaliuurnilla.
 • Lepratautinen tietää, että hän on terveiden silmissä pan. naan julistettu, jonka luota kaikki muut kääntyvät pois, siksi hän pelkää tunnustaa " rikostaan " Sillä hän pitää sairauttaan jumalallisena rangaistuksena.
FEE 
addressee (info)
agent (info)
degree (info)
evaluee (info)
means (info)
purpose (info)
reason (info)
response_action (info)